Flere av Trump-kampanjens advokater har kommet med usanne påstander som har oppildnet valgets tapere, mener amerikanske kommentatorer. Her fra opptøyene i Washington DC denne uken.
Flere av Trump-kampanjens advokater har kommet med usanne påstander som har oppildnet valgets tapere, mener amerikanske kommentatorer. Her fra opptøyene i Washington DC denne uken.

Opptøyene i USA: - Advokater må ta sin del av skylden

Donald Trumps advokater har med sine uttalelser både i og utenfor retten bidratt til stormingen av kongressen, skriver The Law.com. - Svært skadelig for advokatstanden når advokater aktivt misbruker rettssystemet, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert

Bare timer før voldelige pøbler stormet den amerikanske kongressbygningen Capitol på onsdag, oppildnet Trump-advokat Rudy Giuliani folkemengden som var samlet foran Det hvite hus, forteller Law.com.

Rudy Giuliania ropte «Let’s have trial by combat!» til folkemengden, som skal ha jublet tilbake.

Faksimile fra Law.com, som har hentet artikkelen fra The National Law Journal.
Faksimile fra Law.com, som har hentet artikkelen fra The National Law Journal.

Nå anklages en rekke av advokatene som jobbet for Trump-kampanjen med valg-søksmål for å ha bidratt til stormingen av kongressen.

- Kom med falske uttalelser

- Opptøyene var en naturlig forlengelse av noe av den oppførselen vi har sett fra enkelte av Trumps advokater, sier partner Barry Berke i New York-firmaet Kramer Levin til Law.com.

Dette gitt advokatenes vilje til å avgi uttalelser som beviselig er falske, og som ikke gjør noe annet enn å gi mistillit til valgsystemet og øker spenningen til de som tapte valget, sier Berke.

At presidentes advokat faktisk stod foran Det hvite hus og sa at den eneste løsningen er rettssak ved hjelp av kamp, var definitivt en utvidelse av hva presidenten sa, og bidro til å oppildne vold, mener Berke.

- Ført aktiv kampanje

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas mener Trump-advokatenes handlinger er til stor skade.

Grove overtredelser av advokatetikken, mener Jon Wessel-Aas.
Grove overtredelser av advokatetikken, mener Jon Wessel-Aas.

-Ikke bare Trump selv, men også hans og valgkamporganisasjonens advokater, har i offentligheten ført en aktiv kampanje der de har hevdet at de har solide bevis for organisert valgfusk. Samtidig har man sett at de samme advokatene, overfor retten i de enkelte sakene - der advokatene ikke kan lyve - har presisert at de ikke hevder at det har funnet sted organisert fusk, men at det er ting som kan tyde på at valgresultatene er feil, eller at valgordningene er i strid med Grunnloven, sier Jon Wessel-Aas.

I noen tilfeller har «bevisene» vært sannsynlighetsberegninger som angivelig skulle vise at Biden ikke kunne ha fått så stor oppslutning, forteller han.

- Disse anførslene har falt på stengrunn som grunnløse i retten. I flere av sakene har advokatene forsettlig unnlatt å oppfylle grunnleggende prosessuelle krav, med den - nødvendigvis - forutsatte konsekvens at de har blitt avvist på det grunnlag.

Advokatene har også offentlig hevdet at domstolene motarbeider dem, og slik skapt et feilaktig bilde av situasjonen.

- Utad i offentligheten, og ikke minst overfor de mest dedikerte «Trumpistene» blant velgerne, har advokatenes fortelling vært at også domstolene motarbeider dem, og at de ikke en gang ikke har fått føre sine bevis, sier Wessel-Aas.

- Aktivt forleder offentligheten

Her hjemme ville en slik opptreden trolig ha ført til reaksjoner mot advokatene, både fra disiplinærsystem og fra domstolene, påpeker Wessel-Aas.

- Ut fra norske standarder for advokatetikk og for opptreden som advokat både overfor retten og i offentligheten, ville de aktuelle advokatene etter mitt syn grovt ha overtrådt flere av RGAs bestemmelser, og i tillegg ha pådratt seg rettergangsbøter.

Prosesser er igangsatt for å ilegge sanksjoner mot enkelte av advokatene. Blant annet kan flere bli fratatt retten til å opptre i retten i enkelte delstater, forteller ha.

- Det er godt, fordi det er svært skadelig både for rettsstaten og for advokatstanden anseelse når advokater på den måten både aktivt misbruker rettssystemet og aktivt bidrar til å forlede offentligheten med hensyn til et demokratisk valg.

- Krysset en linje

Mange av Trumps advokater, men ikke alle, krysset en linje med sine gjentagende søksmål og grunnløse påstander, mener advokat Adam Bonin i Philadelphia, som representerte det demokratiske partiet i flere av valgsøksmålene.

- Som advokater skal vi være portvoktere. Vi har forpliktelser overfor loven. Forpliktelser overfor samfunnet må også veies inn, ikke bare hensynet til klientens vilje, sier han til Law.com.

Flere av de store advokatfirmaene som tidligere har representert Donald Trump i andre saker, har holdt seg unna valgsakene, skriver nettstedet.

Powered by Labrador CMS