Help-advokatene Tina Berg og Heidi Stubberud holdt foredrag om mekling under årets meklingskonferanse.

Mekling

Oppfordrer meklere til å vise seg frem

– De kan ikke sitte og vente på å få saker, sier Help-advokat Heidi Stubberud. Det handler om hvordan man profilerer seg, og hvilken posisjon man ønsker å ta i markedet, mener hun.

Publisert Sist oppdatert

Siden Help inngikk et samarbeid med meklingsfirmaet Mekle i 2021, har det vært en betydelig økning i antall saker som forsikringsselskapet har sendt videre til mekling.

Konsernadvokat i Help, Heidi Stubberud, mener flere bør lære av hvordan Mekle har etablert seg på markedet, som Norges første og så langt eneste firma for digital mekling.

– De har satset fullt og helt på digital tvisteløsning, og foreløpig er tilbudet unikt. Muligheten ligger der for flere. Man må virkelig bestemme seg for å tro at mekling kan være den rette løsningen i langt flere saker, råder hun.

– Behovet for advokathjelp er etter vår erfaring så stort at vi tror langt flere saker kan løses gjennom mekling, uten at mange trenger å frykte for sin egen faktureringsgrad.

Maner til offensiv tankegang

Under årets meklingskonferanse fortalte Ane Sofie Tømmerås, sertifisert mekler og medlem i domstolenes eksterne meklingsutvalg, at mange meklere stod helt uten oppdrag. Hun etterlyste støtte hos profesjonelle aktører, politikere og domstolene for å fremme budskapet om tvisteløsningen.

Stubberud mener at det også er opp til meklerne å være mer aktive for å spre budskapet, fremfor å vente på saker.

Heidi Stubberud har jobbet i Help forsikring siden 2010.

– Det er mange meklere omkring, men det er noe med å ta en posisjon. Det handler om at vi som advokater må være bevisste på muligheten for mekling når vi møter klientene, og få inn gode vaner for å vurdere det tidlig.

Videre poengterer Stubberud at utfordringen med kjennskap til mekling ikke løses over natten.

– Da vi startet prosjektet med meklingssenteret var det ikke slik at sakene rant inn. Det er en prosess, og man er nødt til å tro på at det er en god løsning, sier hun.

Stor økning

I 2020 gjennomførte Help og meklingssenteret et pilotprosjekt der 139 saker ble sendt til mekling. Etter at de inngikk samarbeidet med Mekle økte tallet til 458 saker i 2021, og per august 2022 er tallet 457.

Help forsikring

  • Et forsikringsselskap med advokathjelp som spesialområde.
  • Ble startet i Norge i 2005 og har siden 2013 vært et heleid datterselskap av det tyske forsikringsselskapet ARAG.

Kilde: HELP.no

– Over 85 prosent av alle oversendte saker løses. Den gjennomsnittlige behandlingstiden er på to uker fra saken blir meldt inn, til det foreligger en løsning, forteller Stubberud.

Mye av grunnen til den store veksten er at de selv er blitt dyktigere til å vurdere mekling som mulig tvisteløsning i flere saker, mener hun.

– Vi har fokus internt på at saker som egner seg for mekling, skal løses på den måten. Det er en høy andel av sakene som dreier seg om familierettslige tvister, som kan være tjent med å bli løst på et lavere nivå enn domstolsbehandling.

Bevarer gode relasjoner

Mekle

  • Meklingsfirma med fokus på digital tvisteløsning.
  • Startet opp i 2021.
  • Har en løsningsrate på 85 %.

Kilde: Mekle.no

Først og fremst mener Stubberud at en fordel med mekling er at klientene i større grad vil bevare relasjonen seg imellom.

– Mange mennesker som står i en konflikt, enten det er med en nabo, ekskjæreste eller familie, opplever det som en belastning. Mekling kan føre til en løsning hvor resultatet kommer frem ved diskusjon og enighet, fremfor etter dommerens tolkning av loven, sier hun.

Videre peker hun på effektivitet og lavere kostnader som fordeler med mekling, i forhold til domstolsbehandling.

Help forsikring har oversendt i underkant av tusen saker til mekling i løpet av de siste to årene.

– Det kan spare både tid og penger, og partene blir ofte fortere ferdig med saken. I tillegg dekker forsikringen kostnadene i forbindelse med meklingsmøtet for begge parter. På den måten vil det også være hensiktsmessig for motparten å si ja til mekling. Dersom meklingen ikke fører til et resultat, vil parten med forsikring, fremdeles ha rett til advokatbistand.

– Vi opplever at de alle fleste partene er takknemlige for vårt tilbud om mekling. Noen saker må løses i retten, men veldig mange saker kan løses på et lavere tvistenivå, ved at partene snakker sammen, sier Stubberud.

Powered by Labrador CMS