Morten Tveten er leder av Norsk Meklingssenter.

- En nøkkel til å få mer mekling er å velge sektorer hvor mekling kan ha stor verdi, og der partene er ressurssterke

Påstanden om at sertifiserte meklere har for få oppdrag, bør nyanseres, skriver leder av Norsk meklingssenter, Morten Tveten, i dette innlegget. En årsak til få mekleroppdrag kan være at mekleren ikke har den fagkompetansen som etterspørres mest, skriver han.

Publisert Sist oppdatert

På Meklingskonferansen i høst fremkom det at mange sertifiserte meklere hadde hatt få eller ingen oppdrag. Dette er dels korrekt, samtidig bør bildet nyanseres noe.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Et av problemene er at det er en ubalanse i markedet fordi over hundre meklere er blitt sertifisert over de siste fem, seks årene, mens markedet i liten grad har hatt kjennskap til hva mekling er. Det har heller ikke før nå vært et profesjonelt sted å henvende seg for å få meklet saker.

Arbeidet med en koordinert og målbevisst markedsprosess startet for to, tre år siden, da Advokatforeningen sammen med andre tok initiativet til å danne Mekle.no (nå Norsk Meklingssenter).

Dette begynte å gi resultater ganske raskt på særlig to felt - innen bygg og anlegg og forsikring.

Pilotprosjekt med Help Forsikring

Mekle.no startet pilotprosjekt med Help (videreført av Mekle), og om lag en tredjedel av de som var meklere den gangen, fikk praksis på to til tre saker hver - til sammen rundt 140 saker. Vi sørget bevisst for fordeling av sakene slik at flest mulig skulle få erfaring.

Innen bygg og anlegg har man fått med de store offentlige byggherrene og deres «motparter» i mange tvister, entreprenører og rådgivere, og disse har innført i sine kontrakter og i sin praksis at utenrettslig konfliktløsning skal forsøkes primært før man går til domstolene.

Meklet store prosjekter innen bygg og anlegg

Norsk Meklingssenteret/Mekling.no har håndtert over to hundre saker i løpet av to år og er blitt «leverandør» av konfliktløsningsteam til Prime (Prosjektintegrert mekling) hvor tanken er både å forebygge og løse konflikter.

Prime har vært brukt på over tretti store infrastrukturprosjekter som representerer prosjektverdier for til sammen rundt hundre milliarder kroner. Ingen av disse er tatt til retten, takket være en god metodikk og gode konfliktløsere. Det sier seg selv at man har spart store ressurser for partene og for samfunnet på denne måten.

På samme måte som for Help-prosjektet, forsøker vi å spre ut muligheten til mange meklere med relevant faglig bakgrunn.

En nøkkel til å få mer mekling har vært bevisst å velge sektorer hvor mekling kan ha stor verdi, og hvor vi finner parter som er villige til å satse og er ressurssterke.

- Mangler fagkompetanse

Normalt kreves en viss fagkompetanse for å gjøre en god meklingsjobb. Hvis mekler mangler dette på de feltene som etterspørres mest, vil en del meklere nødvendigvis få mindre muligheter for oppdrag.

I tillegg til ubalanse i markedet som ble nevnt innledningsvis, har dette vært et hinder for at flere får meklet mange saker. Men vi jobber bevisst for å inkludere nye områder som vil ha behov for meklere med annen type kompetanse.

Det er et viktig poeng slik Heidi Stubberud i Help beskriver det, at meklere selv må arbeide aktivt for å bedre egen markedsposisjon og synliggjøre fordelene med mekling. Norsk Meklingssenter og Mekle vil bidra så godt vi kan for å skape muligheter og nye meklingsarenaer.

Norsk Meklingssenter er en non-profit virksomhet og har - i tillegg til i søkbare oversikter over sertifiserte meklere - også over hundre tekniske spesialister som brukes i meklingsarbeidet, ofte i team med juridisk mekler.

Den kompetansebasen som ligger i dette fremstår for stadig flere som en verdifull ressurs.

Vi vil derfor se ytterligere økning i utenrettslig konflikthåndtering i tiden som kommer og på stadig nye områder og mange flere meklere vil få sjansen til å bruke kompetansen sin.

Powered by Labrador CMS