Jusstudent Sarah Zahid vil flytte debatter fra anonyme apper til det offentlige rom.

Opplevde anonym hetsing etter avisinnlegg

- Minoriteter blir kontinuerlig assosiert med terrorister, sier jusstudent Sarah Zahid.

Publisert Sist oppdatert

Sarah Zahid er jusstudent, leder for Mino.Jur i Bergen, og medlem av den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen.

Dette er et eksempel på anonym hets av minoritetsstudenter.

Det siste året har hun skrevet både kronikker, leserinnlegg, holdt foredrag og deltatt i debatter.

Det skjer ikke uten en ekstra kostnad. I kraft av sitt lederverv for Mino.jur og sitt engasjement, har Zahid måttet tåle hard kritikk på den anonyme appen Jodel der jusstudentene i Bergen har sin egen kanal.

– Det har vært alt fra uskyldig vitsing til harde personangrep, sier Zahid.

Humor av fordommer

I et innlegg i Bergens Tidende (krever innlogging) omtalte hun nylig kritikken.

«Studentene har det morsomt med å vitse med organisasjonsnavnet. Det kan virke som uskyldig humor ved første øyekast, men omfanget av vitsene, antallet upvotes og det faktum at det er en majoritet av etnisk norske studenter som står bak vitsene, er lite gøyalt fra mitt ståsted», skriver Zahid.

Og videre: «Hakket mer alvorlig er det når «humoren» trekker paralleller mellom Mino.Jur og IS. Minoriteter blir kontinuerlig assosiert med terrorister. Varsellampene bør blinke når jusstudenter gjør humor ut av slike fordommer. Verre er det når jeg som leder for Mino.Jur blir hengt ut av anonyme medstudenter på bakgrunn av mine personlige ytringer og debattinnlegg som ikke har noen tilknytning til organisasjonen. Det begrenser ytringsfriheten min, da en kronikk fra min side kan medføre anonym uthenging av hele organisasjonen.»

Trenger åpne diskusjoner

Hun oppfordrer til åpne debatter, i stedet for å overlate meningsutvekslingen til anonyme apper der hets og mobbing florerer.

«Særlig bekymringsverdig er det at det er fremtidens jurister som ikke tør eller gidder å ytre egne synspunkter offentlig. I stedet for å kontinuerlig benytte Jodel som debattarena, bør det opprettes en debattklubb som tar for seg alle de aktuelle problemstillingene studentene viser engasjement for», skriver hun i BT-innlegget.

– Heldigvis er det flere som har tatt kontakt med meg og takket meg for det vi gjør, og få som har tatt direkte kontakt med meg om at de har opplevd å bli diskriminert, sier Zahid.

- Et mangfold av preferanser

Advokatbladet har bedt henne kommentere utspillet til Kimiya Sajjidi om at enkelte minoriteter kan oppleve det problematisk å jobbe sent eller dra på hytteturer.

– Dette er ikke en aktuell problemstilling. Også blant minoriteter er det et mangfold av preferanser og kulturelle skikker. Det er det viktig å huske på, sier Zahid.

– Jeg har forståelse for Kimiya Sajjadis intensjon, og er enig med henne i at det er viktig at advokatfirmaene jobber for å øke mangfoldet og for å bekjempe diskriminering og fordommer.

Hun oppfordrer advokatfirmaer til å la seg inspirere av Bull & Co’s satsning på kvinnelige talenter, og er stolt av at hun som styreleder i i Mino.Jur har tatt inn flere etnisk norske i styret.

– Alle kan jobbe for oss, uavhengig av bakgrunn, poengterer Zahid, som det siste året har skrevet både kronikker, leserinnlegg, holdt foredrag og deltatt i debatter.

Powered by Labrador CMS