(f.v.) Ingjerd Røynås, Anne Lise E. Gryte, Kjersti T. Trøbråten, Eli Aasheim, Anne Marie Sejersted, Tone Østensen, Christel Søreide, Bettina Banoun, og Kristine Hasle utgjør ni av de de ti kvinnelige partnerne i Wiersholm. Gunhild Dugstad var ikke til stede da bildet ble tatt

Doblet kvinneandelen på fem år

Fra 2016 til 2021 har andelen kvinnelige partnere i Wiersholm økt fra 10 til over 20 prosent. Nå har firmaet satt seg mål om at de innen syv år skal ha minimum en tredjedel kvinner i partnerskapet.

Publisert Sist oppdatert

- Wiersholm ønsker seg de beste talentene og de beste partnerne. På rekrutteringssiden, og et stykke opp i karriereutviklingen, har vi hatt god balanse i årevis. Talent følger ikke kjønn, og hvis vi ikke lykkes overfor kvinner, har vi per definisjon mistet halvparten av talentene, sier Wiersholms styreleder Kjersti Trøbråten til Advokatbladet.

Høyere frafall

Hun poengterer at frafallet blant kvinner underveis i karriereløpet gjennom mange år vært høyere enn blant menn.

- Det påvirker naturlig nok partnerrekrutteringen. Vi har gått systematisk til verks for å komme til bunns i hvorfor kvinnene velger annerledes enn menn etter noen år, for å kunne sette inn målrettede tiltak, legger hun til.

- Vi tror at klare mål om balanse, som kommuniseres klart og tydelig, og et arbeidsmiljø hvor det er like naturlig for kvinner og menn å gjøre karriere, bidrar godt til at vi kommer dit vi ønsker, sier styrelederen.

Få rollemodeller

- Vi ønsker å legge til rette for at partnerkarrieren er attraktiv, og at det fremstår som oppnåelig både for kvinner og menn. At det har vært ganske tynt med kvinnelige rollemodeller på toppen av de store advokatfirmaene, har vært en utfordring. Heldigvis er det i ferd med å endre seg, sier Trøbråten.

For tjue år siden var Eli Aasheim og Tone Østensen de to eneste kvinnelige partnerne i Wiersholm.

- Det var bare menn og oss to. Derfor er det veldig gøy at vi ser en endring. Vi hviler ikke på laurbærene, men jobber videre. Undersøkelser viser at man må ha rollemodeller, og helst bør opp i 30 prosent av hvert kjønn for å ha nok. Målet er å få frem de beste inn i partnerskapet - det gjelder både kvinner og menn, sier Aasheim.

Hun erkjenner at det i et stort firma som Wiersholm starter mange fullmektiger, og det er på det rene at de fleste av dem ikke blir partnere.

- Samtidig er vi opptatt av at vi skal være en god advokatskole – uansett om man fortsetter eller ikke skal man oppleve å ha lært advokat-håndverket på en god måte.

Aasheim mener firmaet er blitt flinkere til å klargjøre forventninger og til tilrettelegging i ulike faser.

- Våre ansatte trenger ikke puter under armene, men vi er opptatt av at det ikke skal være én spesiell prototype som fungerer for å bli partner, men forskjellige veier til mål. I den settingen er et godt arbeidsmiljø og fleksibilitet i hverdagen viktig.

Skal ha en tredjedel kvinner

Wiersholm har satt seg et mål om å ha minimum en tredjedel kvinnelige partnere innen 2028.

- Det kan være risikabelt å gå ut med et slikt tall, men det er utrolig viktig å forankre målsetningen i partnerskapet og styre, og gjøre den målbar. Vi tar aldri opp personer som partnere fordi de er kvinner, men fordi de fyller et behov. Nå er basen av lovende advokater jevnere fordelt enn før, og det har gjort at vi har kunnet ta opp såpass mange kvinnelige partnere den siste tiden, sier Aasheim.

Powered by Labrador CMS