Stian Berger Røsland har gått veien fra advokatfullmektig til partner i Selmer etter at han ga seg i Oslo-politikken.
Stian Berger Røsland har gått veien fra advokatfullmektig til partner i Selmer etter at han ga seg i Oslo-politikken.

40 nye i lovutvalg og 22 nye i disiplinærutvalgene

Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (45) er oppnevnt som medlem i lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Mange lovutvalg og disiplinærutvalg har fått nye medlemmer, sjekk hvilke her!

Publisert Sist oppdatert

Stian Berger Røsland har lang politisk erfaring, og har vært både byrådsleder, finansbyråd og bystyremedlem i Oslo. I dag er han partner i Selmer, der han arbeider med eiendom, offentlig sektor og myndighetskontakt. Han er oppnevnt som medlem i lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål som det eneste nye medlemmet i utvalget.

Advokatforeningen har 27 lovutvalg og en rekke faste utvalg. Hovedstyret har nylig oppnevnt en rekke nye medlemmer til foreningens lovutvalg og disiplinærutvalg.

Her er en oversikt over nye medlemmer:

Jan Bjørnsen.
Jan Bjørnsen.

Ida Kumrije Rusiti (41) i Advokatene ved Tinghuset i Oslo, er ny i utvalget for asyl- og utlendingrett.

I lovutvalget for bank, finansiering og valuta, er Jan Bjørnsen (53) i Handelsbanken innvalgt. Han har forøvrig debutert som forfatter i høst med en thriller fra finansverdenen. Les om boken i siste utgave av Advokatbladets papirmagasin!

Tre nye på barnerettens område

I lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte er det kommet inn tre nye medlemmer: Disse er Camilla Hagen (49), som driver egen advokatpraksis både i Bærum og i Trøndelag og sitter i aksjonskomiteen for streiken. Ny er også Cathrin Myre Skram (34), advokat i Advocator Advokatvirksomhet i Ålesund og medlem av Advokatforeningens hovedstyre, og Agnieszka Bakanova (31), i Advokatene Schade Rivrud Smith & Austad i Drammen.

Hanne S. Espeland i Tenden i Tønsberg er gjenoppnevnt som leder.

I lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass er Christian Poulssen (56) fra Kvale oppnevnt. Han er partner, og har lang erfaring som advokat for kraftselskaper og andre aktører innen det nordiske kraftmarkedet, og jobber også på fornybarfeltet.

Tre nye i lovutvalget for erstatningsrett

Christian Kjellby Nesset (45), Jacob Mo Sanderød (38) og Einar Lohne (62) er nye i lovutvalget for erstatningsrett.

Nesset er partner og leder SANDS' avdeling for forsikring og ansvar. Sanderød er advokat i Gjensidige Forsikring, mens Lohne har årelang erfaring som prosedyre- og erstatningsadvokat i Langseth advokatfirma.

Fangst, fiskeri og havbruk & fast eiendom

I lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk, er Ask Økland (53) oppnevnt. Han driver egen advokatpraksis i Bergen, og er i tillegg advokat i Pelagisk forening, en interesseorganisasjon for fiskebåtrederier.

Ny leder i utvalget er Gerd Aaland Fagerli (51) fra Harris Advokatfirma i Bergen. Hun har tidligere vært seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, og har vært advokat i Harris siden 2008.

I lovutvalget for fast eiendom er Kristine Devold (43) fra Bauta Advokatfirma i Ålesund og Tom Olav Risa (60), advokat i Leieboerforeningen i Oslo, oppnevnt.

Devold har nylig startet et lite boutique-firma i Ålesund som fokuserer spesielt på miljø, hav og eiendom.

Ny leder i lovutvalget for forsikringsrett

Partner Frithjof Herlofsen (52) i Simonsen Vogt Wiig er oppnevnt som ny leder i lovutvalget for forsikringsrett, etter Hans K. Viga-Gerhardsen i Wiersholm, som fratrer etter endt periode.

Herlofsen har sittet en periode som medlem i utvalget, og arbeider spesielt med prosedyre innen forsikring, sjøforsikring og sivile erstatningskrav.

Utvalget har også fått tre nye medlemmer: Kyrre Rørstad (46) fra Advocator Advokatvirksomhet i Ålesund, Alexander M. Plows (50) fra Advokatfirma DLA Piper Norway i Oslo, og Eivind Landmark Tandrevold (31) fra Arntzen de Besche Advokatfirma i Oslo.

Brandt leder utvalget for forvaltningsrett

Også lovutvalget for forvaltningsrett har fått ny leder i Kristian Brandt (44) fra Hjort i Oslo. Brant jobber spesielt med forvaltningsrett, miljørett, granskning og compliance, og har arbeidet med en rekke granskningsoppdrag. Brandt overtar etter Kaare A. Shetelig, som har sittet perioden ut.

Nye i utvalget er Fredric Holen Bjørdal (31), advokat i Øverbø Gjørtz i Ørsta, Jørgen Vangsnes (35) i Wikborg Rein i Oslo, og Siv Myrvold-Torsnes (35) i Lund & Co. i Oslo.

IKT og personvern

Malin Tønseth (48) fra Simonsen Vogt Wiig i Oslo er ny leder for lovutvalget for IKT og personvern. Hun har tidligere sittet en periode som medlem i utvalget.

Tønseth har også en master i IKT-rett, og har tidligere vært internadvokat i Hydro der hun hadde ansvar for selskapets globale compliance-program for GDPR og personvern. Hun er jussutdannet i Danmark.

Ny i utvalget er Lars Arnesen (33) fra Dignio på Kråkerøy utenfor Fredrikstad. Han har også en mastergrad (LL.M.) i Information and Communication Technology Law fra Universitetet i Oslo, og er forfatter av boken Lov om endring av juridisk kjønn som kom i fjor.

Immaterialrett og markedsføringsrett

Stine D. Snertingdalen.
Stine D. Snertingdalen.

Dette utvalget har fått fire nye medlemmer og en ny leder. Den nye lederen er Felix Reimers (53) fra Gjessing Reimers i Oslo, firmaet som ble etablert av en gruppe tidligere advokater i Grette.

De fire nye medlemmene er alle fra Oslo: Lisa K. Digernes (47) jobber i Bull & Co., Hanna E. B. Olaussen (47) i Wikborg Rein, Knut S. S. Andresen (39) i Schjødt, og Magnus H. Greaker (47) i Thommessen.

Konkurs, akkord, panterett og så videre

Frank C. Aase er ny leder i lovutvalget for konkurs.
Frank C. Aase er ny leder i lovutvalget for konkurs.

Også lovutvalget med det lengste navnet - konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso - har fått ny leder etter Håvard Wiker, som gir seg etter endt periode.

Ny leder er Frank C. Aase (41) fra Brækhus. Han er managing partner og jobber spesielt med transaksjoner, bank- og finansiering, insolvens og restrukturering, samt tvisteløsning.

Nye medlemmer er Ole Magnus Karlsen (44) fra Advokatfirmaet Berggren, som holder til i Gamlebyen i Fredrikstad, Ellen S. Schult Ulriksen (45) fra Haavind i Oslo, og Stine Dalenhag Snertingdalen (47) fra Kvale.

Same- og reinsdriftsrett og samferdselsrett

Brynjar Østgård (62) i Østgård advokatfirma i Tromsø, er ny leder i lovutvalget for reindrift og samerett. Han har allerede sittet en periode som medlem i utvalget.

Også i lovutvalget for samferdsel og sjø, luft og annen transportrett, inklusive sjøforsikring, er et nåværende medlem rykket opp som leder, og det er Anders Svinø (49) fra Advokatfirmaet Judicia i Ålesund. I tillegg til å være advokat, er han universitetslektor ved NTNU Ålesund og underviser i sjørett, sjøforsikringsrett og kontrakts- og avtalerett.

To nye medlemmer er oppnevnt i utvalget, disse er: Herman Steen (44) fra Wikborg Rein i Oslo og Linn Kvade Rannekleiv (34) fra Gard i Arendal.

Sivilprosess og voldgift og skatterett

Mageli-partner Birgitte Bie Mørkved.
Mageli-partner Birgitte Bie Mørkved.

I dette lovutvalget er Christian Reusch (50) fra Simonsen Vogt Wiig gjenoppnevnt som leder. Nye i utvalget er Carl E. Roberts (47) fra Selmer.

Cecilie Amdahl (56) i Schjødt er gjenoppnevnt som leder i lovutvalget for skatterett, og utvalget har fått fire nye medlemmer.

Disse er Hilde A.S. Gamkinn (44) fra RSM Advokatfirma i Oslo, Jan Sørbø (50) fra Riid Advokatfirma i Ålesund, Sverre Hveding (55) fra Selmer og Torbjørn Wiken (34) fra Magnus Legal i Trondheim.

I lovutvalget for skjønns- ekspropriasjons- og vassdragsrett er Birgitte B. Mørkved utnevnt som nytt medlem.

I Etikkutvalget er Trond Stang (67) gjenoppnevnt som leder. Han driver eget firma i Oslo.

Meklingsutvalget med fire nye

Stig Lunde (57) fra Lunde Robertsen i Moss, Øyvind Nyquist Steen (41) fra Bjønness & Steen i Oslo, Siri B. Horn, daglig leder i Mekle.no i Oslo og Camilla Brandt (34) fra Stiegler i Bergen er nye medlemmer.

Horn er en av medgründerne av tjenesten Mekle.no.

I utvalget for bistandsadvokater er Anette Torgersen (37), som driver eget firma på Billingstad i Asker og Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal i Stavanger oppnevnt.

Sunde var medlem av både Domstolkommisjonen og Straffeprosesslovutvalget, og er fast bistandsadvokat i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Nye i disiplinærutvalgene

Advokatforeningen har syv regionale disiplinærutvalg. Også i disse er det kommet mange nye medlemmer.

I utvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugaland og Sunnhordaland krets, er fire nye kommet inn. Disse er Svein Kjetil Lode Svendsen (42) fra Elden i Stavanger, Anne Hølland (41) fra Advokatfirmaet Sekse & Co i Sandnes, Mira Tengesdal Torstenbø (37) fra Arntzen de Besche i Stavanger, og Ingrid Lauvås (39) fra Elden i Haugesund.

Lauvås er også leder av lovutvalget for barnevernsrett.

I utvalget for Møre- og Romsdal og Trøndelag kretser er det to nye: Jørgen Holm (36) fra Larhammer Aarseth i Molde og Katharina Angvik Hjelmaas (43) fra Advokatene på Storkaia i Kristiansund.

I utvalget for kretsene i Nord-Norge, er Kjetil Rege (49) fra Finnsnes gjenoppnevnt som leder. Han driver egen praksis. Nye i utvalget er Kristian Fredheim (32), advokat i Harstad kommune, Jørgen Stang Aas Eide (34), advokat i Tromsø kommune, Stefan Amlie (36), fra Codex Advokat i Tromsø og Cato Simonsen (36) fra Advokat Cato Simonsen på Finnsnes.

Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser

Lederen for disiplinærutvalget for disse fire kretsene er Tore Thallaug (51) fra Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer. Han er gjenoppnevnt i denne rollen.

Nye i utvalget er Agnieszka Bakanova (31) fra Advokatene Schade Rivrud Smith & Austad i Drammen, Maria Lien (28) fra Fulford Pettersen & Co i Drammen, Birgitte Midgaard (51) fra Midgaard & Opthun i Kragerø, og Lene Homstvedt (45) fra Fulford Pettersen & Co i Drammen.

Vestland krets og Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser

Nye i disiplinærutvalget for Vestland krets er Marius Wesenberg (40) fra Stiegler i Bergen og Thomas Frølich (31) fra Thommessen i Bergen.

Ada Cathrine Høst Mytting (43) fra Mageli på Hamar er gjenoppnevnt som leder av utvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser.

Oslo krets med syv underutvalg

Oslo krets' disiplinærutvalg har syv underutvalg, og samtlige ledere av disse er gjenoppnevnt. Disse syv er Alex Borch (54) fra Hjort, Botolf Botolfsen jr. (64) fra Langseth, Morten A Daae (35) fra Langseth, Hans A. Hansen (57) fra Hans Andreas Glette Hansen i Asker, Torhild Holth (45) fra Advokatfirmaet Larsen & Co., René Ibsen (51) fra Andenæs Aaløkken Veum og Haldis Winje (59) fra Riisa & Co. i Oslo.

Nye i utvalgene er seks advokater: Christian Kjellby Nesset (45) fra SANDS, Hedda Iversen (26) fra Advokatfirmaet KPU, Elisabeth Myhre (41) fra Advokatene Berg Ditlev-Simonsen, Karoline Tandberg (30) fra Legalis, Kai Vaag (43) fra Vaag & Zimmer advokatfirma og Alexander Behrang Mardazad (41) fra Advokatfirmaet Staff & Co.

Powered by Labrador CMS