Kristine Devold (t.v.) og Elisabeth Voldsund gleder seg over å være i gang med sitt nye advokatfirma
Kristine Devold (t.v.) og Elisabeth Voldsund gleder seg over å være i gang med sitt nye advokatfirma

Starter nytt boutique-firma i Ålesund

Bauta advokatfirma skal gi råd innen miljø, hav og eiendom.

Publisert Sist oppdatert

Et nytt spesialisert advokatfirma er etablert i Ålesund. Kristine Devold og Elisabeth Voldsund har startet Bauta advokatfirma AS. De to partnerne har solid kompetanse og erfaring innen fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett.

Havnæringene er i vekst og innovasjonstakten øker. Det fordrer en bærekraftig utvikling som tar vare på naturmangfold og vannkvalitet, og kan redusere klimagassutslippene. Potensielt store arealkonflikter må også løses, påpeker de to advokatene.

- Uvanlig

- Det er ikke så vanlig med en så spisset nisje eller «boutique»-virksomhet blant advokater, i alle fall ikke i vår region. Vi ser at våre fagområder komplettere hverandre godt. Slik kan vi gi våre kunder den beste rådgivningen, og vi får jobbe med tema vi er sterkt engasjerte i, sier partner Kristine Devold i en melding.

Havne- og farvannsloven er blant spisskompetansen det nye selskapet tilbyr. Gründeren ser for seg at kommuner og kommunale havner over hele landet vil kunne ha nytte av firmaets bistand.

- Kystverkets direktorat i Ålesund forvalter hele Norges kystsone, med alle de problemstillinger som dukker opp. Miljøaspektet har blitt stadig mer sentral også der. Den erfaringen og kompetansen jeg tar med meg derfra er unik og verdifull. Kombinert med miljørett og eiendom mener vi at spisskompetansen på kystforvaltning gir noe ekstra til våre kunder. Med vårt store nettverk innen mange fagmiljøer vil vi enkelt kunne tilføre operasjonell og teknisk kompetanse og de beste samarbeidspartnerne for våre klienter ved behov, sier sier partner Elisabeth Voldsund.

Bred erfaring

Hun har erfaring fra direktoratsgruppen for vannforvaltning, vært nasjonal miljøkoordinator for Kystverket og jobbet med klimagasskutt for sjøtransport inn mot Nasjonal transportplan. Vodsund har også vært oppnevnt i Advokatforeningens lovutvalg for klima og miljørett.

Arealplanlegging, byggesak, rettighetskonflikter og kjøp/salg av eiendom er en grunnpilar firmaet også vil bygge videre på, understreker advokat-gründerne

Kristine Devold har lang erfaring innen eiendom og entreprise og forsikring, både som partner i et advokatfirma, men også gjennom prosedyreteamet til forsikringsselskapet Protector Forsikring. Devold har også jobbet for Kystverket. Bauta holder foreløpig til ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund.

Powered by Labrador CMS