Håkon Wium Lie håper debatten om rettsavgjørelser ender med full åpenhet uten vederlag. Foto: Thea N. Dahl

Rettspraksis.no relanseres i dag etter databasestriden med Lovdata

For drøye fire måneder ble Rettspraksis.no stengt etter søksmål fra Lovdata og i september tapte nettstedet i retten. Nå er de klare for runde to. - Vi anker dommen, og relanserer nettsiden med oppdatert innhold, sier initiativtaker Håkon Wium Lie.

- Nå gjenstår det kun fem mørke år som vi ikke har, fra 2002 til 2007. Dette hullet vil vi gjerne fylle og derfor anker vi, sier initiativtaker Håkon Wium Lie.

Sammen med Fredrik Ljone slapp han Rettspraksis.no 17. mai i år. Nettstedet har som mål å publisere alle dommer til evig tid. Snaue to uker senere ble siden stengt etter krav fra Lovdata, som tok ut søksmål og mente Rettspraksis.no hadde krenket databasevernet ved å hente det meste av innholdet fra stiftelsen.

I august møttes partene til muntlige forhandlinger. Til tross for at Lovdata lempet på kravene og kun konsentrert seg om innhold som var 15 år eller yngre, ble Rettspraksis.no pålagt å fjerne de nevnte fem årene med dommer og betale 370.000 kroner i saksomkostninger. Dette mener Wium Lie er urimelig.

- Vi synes rettssaken begynte veldig bra, men dommen er feil fordi den viderefører det monopolet vi mener Lovdata hadde i dette tidsrommet.

Les anken i sin helhet HER!

Mener Lovdata hadde et avgjørende monopol

Schjødt-partner Halvor Manshaus er prosessfullmektig for Rettspraksis.no. I retten mente han det var nødvendig å legge vekt på den posisjonen Lovdata hadde i perioden mellom 2002 og 2007.

Han brukte mye tid på å bevise at Lovdatas monopol var reelt, blant annet ved at stiftelsen var den eneste aktøren som hadde full tilgang til avgjørelser fra Høyesterett.

Manshaus la frem dokumentasjon som viste at Høyesterett hadde en egen FTP-linje som sendte rettsavgjørelser i kryptert versjon til Lovdata, inkludert dommer unntatt offentlighet. Han viste også til at flere andre aktører ba om å få tilsvarende tilgang, men fikk avslag. Samtidig hadde Lovdata en eksklusiv avtale med både lagmannsrettene og tingrettene.

Retten på sin side mente det var mest relevant å ta utgangspunkt i Lovdatas posisjon i dag.

- Ved at Lovdata reduserte det opprinnelige kravet, økte de vinnersjansene sine. Selv om vi er glade for at drøye 160 år med dommer ble "frigitt", er det jo et taktisk steg. At vi må stå for alt av saksomkostninger synes vi er urettferdig, sier Wium Lie.

Han forteller også at de har gjort et forsøk på å kommunisere med Lovdata i ettertid.

- Vi la fram et forslag om at Lovdata selv kunne legge ut de fem årene som mangler, samt at partene stod for egne omkostninger. Det fikk ikke gjennomslag.

40.000 dommer ute

Nå er altså anken til Wium Lie og Ljone levert, og fra klokken åtte mandag morgen er Rettspraksis.no igjen en realitet.

- Vi mener dette handler om grunnleggende samfunnsmessige behov og at databasevernet derfor må vike.

Wium Lie sier til Advokatbladet at de nå har oppgradert nettsiden, byttet ut de påkrevde dommene og fjernet de nødvendige sammendragene.

- I tillegg har vi jobbet mye med anonymisering og har nå 40.000 avgjørelser ute. Målet er å lage et veldig godt grensesnitt, og på sikt også å få ut alle dommer fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS