Wiersholm-partner Kristine Hasle Øvreby har invitert med seg Equinors juridiske direktør Hans Henrik Klouman til debatt. Foto: Henrik Skjevestad
Wiersholm-partner Kristine Hasle Øvreby har invitert med seg Equinors juridiske direktør Hans Henrik Klouman til debatt. Foto: Henrik Skjevestad

- Å bedre kjønnsbalansen i advokatbransjen er et problem vi må løse i fellesskap

Advokatforeningens kvinneutvalg og Wiersholm-partner Kristine Hasle Øverby oppfordrer kvinner til å invitere med seg en mann til utvalgets kommende inspirasjonsseminar.

Publisert   Sist oppdatert

Mandag 25. mars inviterer Advokatforeningens kvinneutvalg til ny inspirasjonsdebatt. Temaet denne gangen er hvordan advokatbransjen skal klare å møte økte krav til kjønnsbalanse og rapportering fra kunder. Kvinneutvalget håper på et publikum der begge kjønn er godt representert.

- Årsaken til at vi nå tar dette initiativet, er at vi har sett at det på mange av våre arrangementer nesten utelukkende har møtt opp kvinner. Det har muligens vært en oppfatning om at menn ikke er invitert, uten at det har vært meningen fra vår side. Dette er et tema som engasjerer både kvinner og menn, og noe vi må løse i fellesskap, sier Kristine Hasle Øverby, medlem i Kvinneutvalget og partner i Wiersholm.

Flere krever endring

I den forbindelse oppfordrer Øverby og Kvinneutvalget alle som skal møte opp, til å invitere med seg en mann til debatten.

Stort engasjement da Advokatforeningens kvinneutvalg inviterte til debatt i fjor. Nå håper utvalget at flere menn vil møte opp på neste seminar. Foto: Henrik Skjevestad
Stort engasjement da Advokatforeningens kvinneutvalg inviterte til debatt i fjor. Nå håper utvalget at flere menn vil møte opp på neste seminar. Foto: Henrik Skjevestad

Selv har hun valgt å invitere med seg Equinors juridiske direktør Hans Henrik Klouman, som i et intervju i Advokatbladet nylig tok til orde for at advokatfirmaene må være villige til å omsette ord til handling, dersom man virkelig er enig i at mangfold på lang sikt vil skape verdier. Klouman mener initiativet til et slikt seminar er godt.

- Internasjonalt, både i Europa og USA, ser vi at advokatfirmaene har kommet lenger i sitt arbeid med mangfold. Flere internasjonale selskaper krever endring og gjør det klart at de kommer til å prioritere å rette sine ressurser mot de advokatfirmaene som forplikter seg og kan vise til resultater når det gjelder mangfold og inkludering, sier Klouman.

- Et konkurransefortrinn

Han opplyser at Equinor forventer at mangfold er på dagsorden hos advokatfirmaer de samarbeider med, og at det gjenspeiles i teamene advokatfirmaer tilbyr dem som kunde.

- Partnerskapene må tenke rundt hvordan de kan skape bærekraftige firmaer for fremtiden. Det vil være et konkurransefortrinn for advokatfirmaene å lykkes i dette arbeidet, sier han.

Ifølge Klouman vil Equnior bruke sin innflytelse som stor innkjøper positivt og integrere mangfold som et av flere viktige parametere.

- Vi kommer til å se på både målsetninger, tiltak og utviklingen selskapene er inne i, og har tro på at vi i samarbeid med advokatfirmaene kan bidra til å skape resultater. For Equinor er det viktig å ha tilgang til de beste talentene og kompetansen, uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn, sier Klouman.

Vil se resultater

Nylig ble Klouman kåret til månedens advokat i Advokatbladet. I intervjuet ble han sitert på følgende: «Advokatfirmaene må være villig til å omsette ord til handling, dersom man virkelig er enig i at mangfold på lang sikt vil skape verdier, og antagelig også selv om dette på kort sikt kan ha en negativ økonomisk verdi for et eksisterende partnerskap, og kan redusere personlige muligheter for noen menn».

- Jeg var med på å starte denne debatten, og er glad for at temaet nå er satt skikkelig på dagsorden. Som jeg har sagt før, er det på tide at bransjen viser til resultater, og en reell fremgang, påpeker Klouman.

Han presiserer at han har stor respekt for at arbeidet med mangfold er komplisert.

- Spørsmålet er om det kan gjøres mer for å akselerere utviklingen, og om det er mer fundamentale endringer som må foretas for å lykkes bedre enn det min egen generasjon har klart, sier Equinor-direktøren.

- Må tilby fleksibilitet

Klouman understreker at han selvsagt ikke mener kvinnelige partnere reduserer inntjeningen for firmaene.

- Det er et sidespor i debatten som jeg håper vi nå kommer oss ut av. Det jeg har tatt til orde for, er at firmaene må være villige til å investere for å skape mangfold. På sikt vil det være verdiøkende for firmaene. De må være villige til å investere langsiktig i talenter, og tilby den fleksibiliteten dyktige advokater – menn og kvinner - etterspør i noen år på vei opp karrièrestigen. Da må også den enkelte partner være villig til å bidra økonomisk til å bygge bærekraftig firmaer, sier Klouman.

Inspirasjonsseminar om kjønnsbalanse i advokatbransjen

 • 25. mars klokken 17:00 inviterer Advokatforeningens kvinneutvalg til et inspirasjonsseminar om kjønnsbalansen i advokatbransjen. Møtet finner sted i Advokatfirmaet CLPs lokaler Sommerrogata 13-15 i Oslo.
 • Det er ikke bare advokatbransjen som har utfordringer med kjønnsbalanse. AF Gruppen skal øke kvinneandelen fra 9 prosent til 20 prosent og skal ansette 500 kvinner. Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen forklarer hvordan de har tenkt til å få til dette.
 • Eline Thorsrud er medgründer og juridisk ansvarlig i #Hunspanderer. Hun forteller om arbeidet med å avdekke ubevisst diskriminering og om arbeidet med å finne virkemidler som faktisk virker.
 • Hva gjøres i advokatfirmaene? Managing partner Sverre Tyrhaug orienterer
 • Er kundenes krav om et antall kvinnelige partnere for å få tildelt oppdrag udelt positivt for målet om bedre kjønnsbalanse?

Seminaret avsluttes med en paneldebatt med disse deltakerne:

 • senioradvokat Ylva B. Gjesdahl Petersen fra Thommessen
 • senioradvokat Christian Emil Petersen fra Wikborg og Rein
 • administrerende direktør Atle H. Carlsen fra Selmer
 • advokat og partner Naja Dannow fra Kluge
 • advokat og partner Henrik Boelke fra Hjort
  Kilde: Advokatforeningen