Firmaene må endre holdninger for å få flere kvinnelige partnere, mener Hanne Strand og Caroline Lund i Lund & Co.

Hanne Strand og Caroline Lund.
Hanne Strand og Caroline Lund.

Kvinnelige partnere er ikke tapsprosjekter!

Vår erfaring er at det ikke er nødvendig med særskilte tiltak for kvinner, skriver Hanne Strand og Caroline Lund i dette innlegget, som er en reaksjon på utspillet om at kvinnesatsing i advokatbransjen har negative økonomiske konsekvenser på kort sikt.

Publisert

I Advokatbladets innlegg om Equinor-topp Hans Henrik Klouman kunne vi lese at «advokatfirmaer må være villige til å ta økonomiske tap for å få kvinner frem». Det er positivt at Kloumann er opptatt av at advokatfirmaene må gå fra prat til handling for å få en bedre kjønnsbalanse i advokatfirmaenes partnerskap, men i et likestilt arbeidsmiljø er ikke kvinnelige partnere et tapsprosjekt, verken på kort eller lang sikt.

Advokatfirmaet Lund & Co vant Advokatforeningens talentpris i 2018 for likestilt arbeidsplass, med et flertall av kvinner i partnerskapet. Vi mener debatten om kvinnelige partnere vil være mer tjent med et likestillingsfokus fremfor kvinnefokus.

Firmaene må se på strukturen i selskapene for å beholde et likestilt miljø fra fullmektignivå til ledelsen. Problemet for mange advokatfirmaer er at kvinner forsvinner fra bransjen lenge før partnernivå er innen rekkevidde.

Likt for menn og kvinner

Hvis firmaene ønsker å oppnå en likestilt arbeidsplass med kjønnsbalanse på alle nivåer, er det nødvendig med en holdningsendring. Partnerskapet må være tydelig på at både mannlige og kvinnelige advokater ser at det er mulig å kombinere advokathverdagen med et sosialt hverdagsliv, enten det er med eller uten barn.

En fremtidig partnerkarriere bygges gjerne fra småbarnsfasen. Dersom partnerskap blir solgt inn som et valg av livsstil, hvor man velger bort fritid og familie, vil bransjen gå glipp av på mange advokattalenter – både kvinner og menn. Hvis partnermodellen i tillegg forutsetter full likedeling av utkomme – og dermed forutsetter den samme arbeidsinnsats mellom eierne uten å ta hensyn til om det er praktisk gjennomførbart - gir det lite rom for å ta opp partnere i ulike livssituasjoner.

Mannlige advokater må også være hjemme med sykt barn

Grunnleggende for en likestilt arbeidsplass er at det ikke bare sies, men også vises i praksis - at alle formelle rettigheter er like. Det bør være en selvfølge at også mannlige advokater tar foreldrepermisjon og er hjemme med sykt barn.

Vår erfaring er at det ikke er nødvendig med særskilte tiltak for kvinner, men heller fleksible tiltak som er like, uavhengig av kjønn. En likestilt arbeidsplass er dessuten avhengig av likestilte hjem, der menn er til stede og tar sin del av familieansvaret.

Vi ser positivt på at større klienter stiller krav til kjønnsbalanse i advokatfirmaene. Vi mener det er betimelige krav, og forstår klientenes spørsmål om de får samme kvalitet i rådgivingen når firmaene ikke klarer å holde på de «kvinnelige stjernene» (DNB, 19.12.2018). Kvinneandelen dominerer på jusstudiet, og disse jentene er flinke. Hvis advokatfirmaene ikke klarer å beholde kvinnelige ansatte, er dette et tap for både advokatbransjen, klientene og rettsstaten.

Alle ønsker å bli forfremmet på grunn av sine kvaliteter – også kvinner. Vår erfaring er videre at likestilte arbeidsplasser visker ut forskjeller mellom kjønnene: Kvinner har like høy inntjening og er like inntektsbringende som menn hvis de samme premissene og arbeidsbetingelsene ligger til grunn.