Advokatbransjen må fornye seg for å hindre at kvinner skvises ut, mener leder av Advokatforeningens kvinneutvalg, Tina Storsletten Nordstrøm.Foto: Henrik Evertsson

#Metoo: Er ikke i tvil om at seksuell trakassering forekommer i advokatbransjen

Lederen av Advokatforeningens kvinneutvalg, Tina Storsletten Nordstrøm, mener spørsmålet heller dreier seg om hvor grovt og hvor stort omfanget er.

Advokatforeningens kvinneutvalg arbeider med å fremme innsikt i kvinnelige advokaters utfordringer i advokatbransjen, og å øke andelen kvinnelige advokater.

– MeToo-kampanjen viser noe strukturelt ved samfunnet vårt. Vi må nok bare forvente at seksuell trakassering skjer i advokatbransjen også – mengden av eksempler som har kommet frem i kampanjen tilsier det. Selv om vi i Advokatforeningens kvinneutvalg ikke sitter på konkrete eksempler, er vi ikke i tvil om at dette skjer, sier Nordstrøm.

Dette svarer advokatfirmaene:

#Metoo: - Ingen grunn til å tro at Norge er annerledes enn Sverige

Hun legger til at grunnlaget er svakt, da det ikke er blitt gjort noen undersøkelse, eller finnes konkrete tall, men at Advokatforeningen ser på hvordan slik informasjon om bransjen kan innhentes.

– Jeg tror seksuell trakassering kan foregå på alle arbeidsplasser med makt-ubalanse, men jeg har ikke inntrykk av at advokatbransjen er verre enn andre bransjer. Som partner i et advokatfirma, er man representant for arbeidsgiveren, og har et ansvar for å oppføre seg deretter. Det er det kanskje ikke alle som er så bevisst på.

– Det må være en kultur for, og mulighet til, å si fra for dem som opplever seksuell trakassering. Alle firmaer bør ha på plass slike rutiner. Og man bør være bevisst på hvilken sjargong man tillater i gangene, og hvilken holdning man kommuniserer utad. Jeg ser ikke bort fra at kampanjen blusser opp i vår bransje også.

 

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen oppfordret nylig advokatfirmaene til å lage en plan for hvordan firmaene kan håndtere trakassering på bloggen sin.

«Utfordringen til advokatfirmaene er å sørge for mekanismer som gjør at de som opplever trakassering og overgrep trygt kan si fra om det, og bli tatt på alvor. Advokatforeningen oppfordrer alle advokatfirmaer til å diskutere problemstillingen med de ansatte. Firmaene bør innføre policy på hva som er akseptabel opptreden på kontoret – både i arbeidstiden og ved festlige anledninger. Men ikke minst må det lages en plan for hva man gjør hvis det kommer en varsling om seksuell trakassering eller overgrep. Dette må tas alvorlig også hos oss», skrev Smith.

#MeToo

• Kampanje i sosiale medier som retter fokus mot seksuell trakassering, som startet da skuespiller Alyssa Milano kom med alvorlige påstander om filmprodusenten Harvey Weinstein.

• Tusenvis av kvinner verden over har fortalt om trakassering og overgrep.

• I Norge tok kampanjen fyr da programleder Aleksander Schau i 24 Twitter-oppdateringer fortalte om episoder i mediebransjen, blant annet fra TV2 Sporten.

• I oppropet #stilleføropptak rapporterte 487 norske skuespillere om flere grove hendelser.

• 1100 musikere fortalte om overgrep i norsk musikkbransje via emneknaggen #nårmusikkenstilner.

• I Sverige har 5965 jurister skrevet under et opprop mot trakassering via emneknaggen #medvilkenrätt.

 

Powered by Labrador CMS