- Må få menn til å forstå fordelene med å ha kvinnelige partnere

- De som allerede har rett til sin del av kaka vil ikke dele med andre dersom eget kakestykke blir mindre, skriver Berngaard-partner Lasse Ødegaard i dette innleget.

Publisert Sist oppdatert

I mange, mange år har det vært en debatt om hvorfor det er så få kvinnelige partnere i norske forrretningsadvokatfirmaer. Alle de større advokatfirmaene opplyser at de jobber med saken og har målsetting om å øke andelen. Likevel går utviklingen tregt.

For meg er det opplagt hva som er årsaken. Hvordan man skal endre på dette er for meg også like opplagt. Det handler om å tørre å satse, og om å være villig til å dele. Å dele gir mindre til den enkelte. På lengre sikt er jeg overbevist om at det lønner seg.

50 / 50 i partnerskapet

Lasse Ødegaard er partner i Berngaard

Berngaard anno 2020 har like mange kvinnelige som mannlige partnere. Parallelt er vi blant de beste på økning i omsetning. Og fjoråret gav et - for oss – rekordresultat. Det ene bør med andre ord ikke gå på bekostning av det andre.

Berngaard ble stiftet i 2006. Selskapet ble startet av Lars Berntsen og meg. Vi kom begge fra Telenorsystemet og hadde så å si ingen portefølje å starte med. Berngaard har vokst sakte men sikkert. I 2017 var vi fire partnere. Alle var menn.

I 2017 besluttet vi å rekruttere kvinnelige partnere. De to første kom i 2018. Den ene fikk også posisjonen som managing partner.

Det ble ikke stilt krav til å ha med seg portefølje. Vi forutsatte imidlertid evne og vilje og mål knyttet til opparbeidelse av portefølje/ny forretning til firmaet vårt. Målet vårt er jo å vokse. Kravene til opparbeidelse av portefølje var svært moderate, og ikke stort mer enn at man kunne dekke sin egen lønn og egne kostnader innen et par år. Vi investerte altså i å bygge et lag.

I september i år oppnådde Berngaard sitt mål om at halvparten av partnerne skal være kvinner. Dette fikk mye oppmerksomhet, blant annet i Advokatbladet den 29. september. Berngaard består i dag av åtte partnere og ligger foreløpig an til å bli 25 advokater (inkludert partnere) i løpet av året. Neste år håper vi å være i overkant av 30.

- Riktig strategi

Finansavisens liste over Norges største advokatfirmaer i omsetning for 2019, plasserte Berngaard på plass nr. 54. Dette var opp fra nr. 73 i 2018. Lista viste omsetningsvekst på 38 prosent fra 2018 til 2019 og dette var nest høyest av alle firmaene foran på lista. Økningen har utelukkende skjedd med organisk vekst.

Strategien fra 2017 har vist seg å være riktig.

Det er mange årsaker til at kvinner ikke blir partnere. Det er imidlertid én årsak som er den aller viktigste, og den handler om fordeling av overskudd. Å bli partner handler om å få bygge sammen og å dele ei kake. Jeg ser i bransjen rundt oss; de som allerede har rett til sin del av kaka, de vil ikke dele med andre dersom eget kakestykke blir mindre.

Dersom man kommer utenfra og har portefølje får man bli partner, for da blir kaka større. Dersom du skal rykke opp internt må du ha et godt grep om en betydelig kundemasse. For å unngå at de interne partnerspirene tar med seg kundene til et annet firma.

Dette er jo egentlig helt banalt, men jeg opplever at det ikke sies rett ut. For meg er dette den åpenbare forklaringen på hvorfor kvinner ikke blir partnere.

Så kan man gjerne diskutere hva som skal til for at kvinner skal komme i posisjon til å bli partnere. Man snakker om at damene må få mannen til å ta mer ansvar i hjemmet, damene må spisse albuene, de må ha coacher og mentorer, og så videre. Dette er sikkert forhold som kan bidra. Men noe løsning alene er det ikke.

- Business, ikke politikk

Det som virkelig skal til, er å få mannlige partnere til å forstå alle fordelene med å ha kvinnelige partnere. En av dem er også at kaka blir større – men at det tar litt tid og man må tørre å satse og investere.

Berngaards beslutning om å satse på kvinner i 2017 er meget vellykket. Tallene taler for seg. Det er flere forhold som spiller inn, blant annet:

  • Bedre rekruttering – kvinner som er flinke og har ambisjoner vil jobbe i firmaer de ser at gir muligheter.
  • Kundene velger oftere advokatfirmaer som har god kjønnsbalanse og er opptatt av mangfold.
  • Kvinner har posisjoner i næringslivet og innflytelse på valg av advokatforbindelse.
  • Kvinner som får partnerstatus, har mye mer fokus på markedsføring og vekst og bygging av firma.
  • Arbeidsmiljøet blir bedre.
  • Teamene som bistår våre kunder blir bedre, vi tenker med flere deler av hjernen til sammen.

Berngaard har bygget et firma med flinke menn og kvinner side om side fordi vi vet at det er lønnsomt på sikt. Det er moderne forretning. Sikkert også politisk korrekt. Men vi driver ikke med politikk, vi driver business.

Og vi tror for mange i bransjen tenker gammeldags når de ikke gjør mer for å øke antall damer blant partnerne.

Powered by Labrador CMS