Elin Mathisen, Christine Lie Ulrichsen, Cecilie Wetlesen Borge, Inger Roll Matthiesen, Lasse Ødegaard, Lars Berntsen, Arild Gjelsvik og Benjamin S. Agdestein utgjør partnerskapet i Berngaard.

Dette advokatfirmaet har nå 50 prosent kvinnelige partnere

- Å endre handler om å tenke på mer enn firmaets, og de enkelte eieres bunnlinje, sier managing partner Inger Roll-Matthiesen.

Publisert

Advokatfirmaet Berngaard i Oslo har hentet inn Haavind-advokat Cecilie Wetlesen Borge som ny partner. I firmaets partnerskap på åtte er det nå dermed fire menn og fire kvinner.

- Jeg er superfornøyd med å ha på plass Cecilie som har en litt annerledes bakgrunn enn mange andre, sier managing partner Inger Roll-Matthiesen til Advokatbladet.

- Rekrutteringen er resultat av en helt bevisst strategi fra jeg ble managing partner for to år siden, godt støttet av våre mannlige partnere, legger Roll-Matthiesen til.

Advokatfirmaet fokuserer på å bygge kompetanse for klienter innen eiendom, teknologi, offentlig sektor og ikke minst SMB og gründere

– Vi tror på konkurransekraften i en mangfoldig advokatgruppe bestående av gode jurister, men mangfold må for all del ikke stoppe ved temaet kjønn.

Cecilie Wetlesen Borge (foran) startet nylig som partner i Berngaard. Her med kollegene (f.v.) Elin Mathisen, Inger Roll-Matthiesen, og Christine Lie Ulrichsen

- Mer enn bunnlinjen

Managing partneren tror stadig flere klienter setter pris på at firmaet bevisst tar tak i denne problemstillingen.

– For det første fordi vi som firma må gjenspeile en virkelighet som klientene kjenner seg igjen i, men også fordi all forskning har vist at team ulik bakgrunn leverer høyere kvalitet enn om alle hadde vært like. Det er gøy og tilfredsstillende at en bevisst strategi og målsetninger om like mange kvinner som mannlige partnere samt vilje og evne til å gjøre ord til handling faktisk nytter. Å endre handler om å tenke på mer enn firmaets, og de enkelte eieres bunnlinje, sier Roll-Matthiesen.

I vekst

– Det har vært snakk om kvinneandel i partnerskapene i så mange år nå, nesten siden jeg ble uteksaminert i 1990. Det undrer meg at mange av de som mener dette er viktig, også er i en posisjon til å gjøre noe med det. Mitt inntrykk er dessverre at dette i realiteten handler om selvpålagte krav til vekst og inntjening og manglende vilje til å investere i endring og fremtid. For det kan vel neppe skyldes økonomisk bæreevne, og heller ikke at det er for få dyktige kvinnelige advokater, undrer Roll-Matthiesen

Berngaard hadde i 2019 en omsetning på 37,5 millioner kroner, noe som er 38 prosent oppgang sammenlignet med året før. Det gjør firmaet til landets 54. største, ifølge Finansavisens oversikt.

Etter mange nyrekrutteringer etter sommeren, er Berngaard i dag om lag tjuefem advokater. Selv om firmaet ikke har et mål om maksimalt overskudd, ønsker de fremdeles å vokse videre.

– Vi har et klart mål om å bli cirka førti advokater med ulik bakgrunn og erfaring, ulik alder og en god fordeling mellom kjønn. Vi bygger et lag for fremtiden. Klientene er styrende for alt vi gjør, og vi har det moro, sier Roll-Matthiesen.

Powered by Labrador CMS