At enkelte advokatfirmaer permitterte medarbeidere, uten at det var helt nødvendig, har fått negative konsekvenser for bransjen, mener Inger Roll-Matthiesen.

- Kvinnelig mangfold er en konkurransekraft

I advokatbransjen er det for ofte langt mellom ord og handling i partnerdebatten, mener advokat og managing partner Inger Roll-Matthiesen.

Publisert

«Folk er så utrolig flinke til å være advokater. De flinkeste mestrer advokatarenaen, de håndterer klienter og motparter med glans, og så tror man nærmest automatisk at de også mestrer organisasjons- og ledelsesarenaen. Det er ikke nødvendigvis tilfelle».

Inger Roll-Matthiesen (55)

Tittel: Managing partner i

Advokatfirmaet Berngaard

Bosted: Oslo

Opprinnelsessted: Gran på Hadeland

Sivil status: Gift, tre fine døtre, som nå alle må karakteriseres som voksne, hvilket er både fint og underlig.

Det sa Inger Roll-Matthiesen, managing partner i advokatfirmaet Berngaard, i et intervju med DN i 2018. Intervjuet kom i kjølvannet av den mangeårige partnerdebatten i advokatbransjen.

Roll-Matthiesen kan vise til en imponerende karriere som toppleder i advokatbransjen: Hun har vært juridisk direktør i Posten og administrerende direktør i advokatfirmaet Schjødt. Fra 2012 til 2014 ledet hun det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som hadde som mandat å vurdere og foreslå endringer i den såkalte særnorske delen av gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Utvalget leverte NOU'en Enklere regler, bedre anskaffelser, til daværende næringsminister Monica Mæland i 2014.

Hun har også vært styremedlem i flere store selskaper, og jobbet åtte år i Nærings- og fiskeridepartementet på nittitallet. Hun regnes som en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

Inger Roll-Matthiesen har vært i advokatfirmaet Berngaard, et mellomstort firma i Oslo, siden 2018. Firmaet ble etablert i 2007 og jobber hovedsaklig med eiendom, teknologi og media, offentlig sektor og gründervirksomhet.

Inger Roll-Matthiesen tilbringer somrene på Syd-Koster i Sverige.

Halvparten av partnerne er kvinner

- Du sa i intervjuet med DN for to år siden at advokatfirmaer burde være bedre på utvikle kvinnelig talent. Føler du at det har vært en utvikling siden da?

- Her har det vært en utvikling! Vi har gått fra null til femti prosent kvinnelige partnere på to år. Blant senioradvokater er fordelingen 50/50 mellom kjønnene, og blant fullmektiger er kvinner i stort flertall.

- Følte du at du måtte til Berngaard for å få en slik kjønnsfordeling?

- Nei, men jeg føler at man må være et sted der ord blir til handling, og dette er tilfelle for altfor få firmaer. Vi bestemte oss tidlig for at kvinnelig mangfold skulle bli en konkurransekraft. Vi har bevisst lett etter kvinner som vil.

- I tidligere intervjuer har du pekt på direkte tale som et ledelsesverktøy. Har du siden gjort deg noen nye erfaringer om lederrollen?

- Som leder i advokatbransjen må man forstå den enkelte medarbeiders faktiske motivasjon. Derfor må man være tett på alle talentene rundt seg. Det forutsetter tid og lyst til både den gode og den vanskelige samtalen. Jeg har tatt flere kurs om lederskap i advokatvirksomhet, og jeg har prøvet og feilet siden den tid

DEN LILLE RASKE

Antall timer på jobb i uken: Er redd det blir 50 +, men heldigvis ikke «på» jobb, men «med jobb».

Antall saker i retten siste år: Tre. Hadde egentlig bestemt meg for å slutte med slikt, men er bitt av basillen igjen.

Antall champagneglass i måneden: Champagne er luksus, så det er ikke sååå mange.

Favoritter: Frem til i mai, ville jeg sagt hunden min, Banjo, men han døde plutselig. Nå er favorittsyssel å skaffe en ny; det er ikke lett i koronatider.

Bok: Markens grøde av Knut Hamsun og Et lite liv av Hanya Yanagihara

TV-serie: The Crown. Herlig med alt som belyser vår samtidshistorie .

Podcast: Norsken, svensken og dansken. (Jeg har datter boende i København og hytte i Sverige. Jeg tenker at vi er integrert, men vi er visst forskjellige.)

Sommerlåt: Monica Zetterlund; Sakta vi går gjenom stan

Advokat-kjendis: Så mange å beundre for godt og viktig arbeid

- Hvordan har du og kontoret blitt påvirket av korona-krisen?

- Vi har blitt påvirket i den forstand at vi har blitt veldig bevisste på hva som er viktig for oss, og hvilke verdier vi ønsker å ivareta når vi driver vår virksomhet. Vi har for eksempel vært helt bevisste på ikke å permittere, men har tvert imot forsøkt å rekruttere i denne fasen. Vi har stålkontroll på økonomien vår og har ikke tatt ut fullt utbytte for å sikre oss en god buffer, vi har blitt offensive på å ha en tilstedeværelse i markedet. Jeg tror også at vi har blitt sammensveiset på en ny og fin måte. Vi har kjent på en usikkerhet - sammen.

- Har dere gjort dere noen erfaringer fra hjemmekontoret som blir med fremover?

- Jeg tror at alle erfarer at de selv er effektive på hjemmekontor, spesielt de unge. Men jeg som leder av et kontor ser jo at to pluss to blir ikke fem med alle på et hjemmekontor, det blir bare fire. Så den kraften som skjer i møter mellom mennesker, blir borte.

- Hvilken sak har du lært mest av i din karriere?

- Selv om jeg i dag primært jobber med næringslivet, tror jeg faktisk at jeg lærte mest av å bistå foreldre og barn i barnevernssaker, som advokat i egen praksis i Hønefoss. Det er kanskje ikke så «hot», men jeg opplevde en sårbarhet og opplevelse av viktighet som jeg tror det er essensielt at vi advokater gjenkjenner og har respekt for.

- Hvilken paragraf står ditt hjerte nærmest?

- Lov om offentlige anskaffelser, paragraf 4. Den omhandler grunnleggende prinsipper i anskaffelsesregelverket, og sier det samme som tre forskrifter utdyper. Hvis man kan den, kan man egentlig anskaffelsesregelverket og da har man spart mye tid.

§ 4. Grunnleggende prinsipper Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Fra lov om offentlige anskaffelser.

Hvis vi legger fag til side; hva brenner du for utenom jussen?

- Jeg brenner for at alle jeg er glad i har det godt sammen – både på jobb og privat. For at plantene mine skal vokse, og at jeg kommer meg ut på en god tur! Jeg har dessverre ikke fått meg noen nye hobbyer på hjemmekontor.

Hadeland er undervurdert, mener Inger Roll-Matthiesen.

- Hva er det første du skal gjøre når den normale hverdagen er tilbake?

- Jeg tror det unormale er den nye normale hverdagen, vi kan ikke leve som om dette er en unntakstilstand lenger. Vi må innrette oss. Så håper jeg å kunne gi folk en klem snart.

Hvem er ditt faglige forbilde og hvorfor?

- Jeg vil gjerne nevne flere; mine foreldre, og Ole Lund i BAHR. Alle har vært advokater, og jeg har jobbet tett med dem i ulike faser av min karriere. Jeg har lært mye om advokatrollen fra dem alle.

- Hvilken advokat fra et konkurrerende firma skulle du ønske jobbet i ditt firma?

- En faglig sterk og fremoverlent kvinnelig advokat som trigges av å skape et advokatfirma, selv om hun har små barn. Jeg vil ikke si hvem det er, men jeg håper hun tar telefonen når jeg ringer. Jeg ønsker at flere kvinnelige, sultne 35-åringer tør.

- Hvem fortjener en ufrivillig dukkert og hvorfor?

- Det fortjener de advokatfirmaene som permitterte, uten at det var absolutt nødvendig. Det ødela mye for bransjen vår, ikke minst blant studentene.

- Hvilken debatt har engasjert deg mest denne våren?

- Det er nok litt navlebeskuende, men denne svenskegrenseproblematikken engasjerer meg litt. Jeg har hytte over svenskegrensen. Å være der om sommeren gir meg nok energi til en tøff vinter.

Hvor går årets sommerferie?

- Den går derfor til Syd-Koster, med innlagt karantene. Forhåpentligvis rekker jeg også en tur til Hadeland! Hadelands mjuke skogstier og herlige skogsvann er sterkt undervurdert.

Powered by Labrador CMS