Lise Klaveness, Maria Ervik Løvold, Marianne Brynjulfsen Overaa og Trine Skei Grande satt i panelet.

- Advokatfirmaene må legge bedre til rette for at også pappaer kan være pappaer

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande ber firmaene om en kulturendring, og om å slutte å tro at akkurat advokatyrket har så mange særtrekk sammenlignet med andre yrker.

Publisert Sist oppdatert

Kvinner utgjør i dag majoriteten av jusstudentene. Hos de store forretningsadvokatfirmaene er det derimot en stor overvekt av menn i toppen. Hvorfor er det flere kvinner enn menn som faller fra underveis?

Dette var innledningen paneldeltagerne skulle diskutere da kvinneutvalget i Advokatfirmaet Thommessen inviterte til debatt på Røverstaden i Oslo.

Og selv det ikke er første gang temaet debatteres, er det liten tvil om at temaet fortsatt engasjerer. Over 300 påmeldte møtte opp for å få med seg debatten - derav godt over 90 prosent kvinner.

Tidligere Hjort-advokat Lise Klaveness ble i fjor verdens første kvinnelige direktør for elitefotball, og styrte ordet i debatten. Med seg hadde hun Maria Ervik Løvold fra konsernledelsen i DNB, og Thommessens senioradvokat Marianne Brynjulfsen Overaa.

- Snevertenkt

Det største trekkplasteret var trolig kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), som i fjor møtte ledere fra flere bransjer med lav kvinneandel på toppen - deriblant advokatbransjen.

Underveis i debatten kunne publikum selv si sin ærlige mening.

Ministeren innledet debatten med et engasjert hjertesukk overfor folk som mener akkurat de har et særlig spesielt yrke, og at akkurat deres yrke er så vanskelig å kombinere med det å få barn.

- Det er bare piss! Jeg vet om ganske mange krevende yrker. Jeg er så lei av at noen går rundt, og tror at yrket deres er spesielt krevende. Det er utrolig snevertenkt, for det er så mange som må jobbe rævva av seg i de jobbene de har! Å tro at man er så unik og spesiell, er bare tull. Men det er noen som lager en kultur knyttet til dette som blir ekskluderende. Før man skjønner at man taper på det som bedrift av å ha så snever tankegang, blir dette bransjer vi som står utenfor, blir litt skremt av, sa Grande.

- Jeg vet at ikke virkeligheten er helt slik vi ser det i «Exit» og «Heksejakt», men det er likevel en snev av sannhet i det. Det er disse kulturene vi må snu, hvis vi skal få det til, sa Grande.

Samtidig pekte publikummere som sendte inn sine meninger anonymt underveis i debatten på at de oppfatter advokatbransjen som uforutsigbar, med store krav til tilgjengelighet - og at firmaer i for stor grad verdsetter de som ofrer alt for jobben.

Klare mål

Trine Skei Grande ba advokatfirmaene om å sette seg klare mål om kvinneandel i partnerskapene, slik DNB har gjort.

Det var i mai i fjor Grande møtte flere av de største advokatfirmaene for å diskutere hvordan kvinneandelen blant partnerskapene kan økes.

- Jeg ble litt sjokkert over noen argumenter jeg møtte. Det var veldig mye snakk om barn, hjemme-PC, - at alle løsningene ligger i familielivet. Det tror jeg ikke noe på. Vi må rigge et samfunn der også pappaer har lyst til å være pappaer. Da går det ikke an å ha en så forskjellig politikk for menn og kvinner, sa Grande, som i debatten også slo et slag for både kvotering av kvinner, og den mye omdiskuterte tredelingen av foreldrepermisjonen - sistnevnte et av Venstres gjennomslag i Granavolden-plattformen.

- Menn og kvinner tenker kanskje litt annerledes når det gjelder det å ta på seg en rolle. Menn sammenligner seg nok ofte med alternativet, mens kvinner sammenligner seg med idealet. Dermed ender en del kvinner opp med å si nei. Det er noe vi må være bevisste på, mente ministeren.

Tidligere forretningsadvokat Maria Ervik Løvold er i dag konserndirektør for technology & services, og medlem av konsernledelse i DNB.

Full sal da Thommessen inviterte til debatt.

- En kaffe - og en lap dance

Hun vektla klare mål for likestilling som et av bankens suksesskriterier. Ifølge henne har DNB i dag en kvinneandel på mellom 40 og 60 prosent i de ulike ledergruppene i selskapet.

- Alt handler om hvor hardt du vil det, og hva du gjør av strukturelle endringer for å få det til. Advokatbransjen har kommet sent ut, men tror jeg de virkelig vil, sa Løvold.

Senioradvokat Marianne Brynjulfsen Overaa fra Thommessens Bergen-kontor sitter i firmaets kvinneutvalg, og pekte på ubevisst diskriminering som en problemstilling.

Senioradvokat Marianne Brynjulfsen Overaa fra Thommessen påpekte i debatten at hun opplever et langt større fokus på kjønnsbalansen blant innkjøperne nå enn tidligere.

Løvold erkjente at også DNB som innkjøper kan legge ting bedre til rette ved å oftere be om tjenester til fastpris fremfor timepris.

- Da vil firmaene få større incentiver til å jobbe mer effektivt, bruke ny teknologi, og sette sammen teamene på en litt annen måte, sa Løvold.

På slutten av debatten ble det åpnet for innspill fra salen. Da kom seksuell trakassering opp som et tema.

Flere i salen mente dette fremdeles er et stort problem, deriblant en jusstudent som tok ordet.

- En venninne av meg var nettopp trainee i et advokatfirma. Da hun ble bedt om å hente en kaffe, ble hun samtidig bedt om hun kunne gjøre en lap dance.Så når dere spør hvorfor kvinner slutter i advokatbransjen, er mitt svar: En må i hvert fall slutte med seksuell trakassering, sa studenten til applaus blant de oppmøtte.

Powered by Labrador CMS