Illustrasjonsfoto: Koldunov, Istock

Hvorfor slutter kvinnene?

- Fordi du blir vurdert som et business-case, skriver anonym, kvinnelig advokat i dette innlegget.

Mange kvinnelige advokater forlater bransjen etter noen år, ofte etter at de får barn nummer to. Trenden bidrar til at rekrutteringsgrunnlaget til partneropptak, særlig i de største advokatfirmaene, får en overvekt av menn. Dette bidrar igjen til at det er krevende å oppnå reell økning av den kvinnelige partnerandelen.

Slik jeg ser det er det tre hovedgrunner til at mange kvinner hopper av underveis:

Den viktigste grunnen, som man må ta inn over seg, er at de største advokatfirmaene måler og verdsetter ansatte som businesscaser. I et næringsliv som står foran store endringer, er det også for advokatbransjen et spørsmål om tid før det vil tvinge seg frem alternative oppdrags- og fakturamodeller, men foreløpig telles det timer og minutter, og karriere og utvikling er tett, kanskje for tett, knyttet til dette.

I tillegg er advokatfirmaene konservative og verdsetter i hovedsak klientrelasjoner og praktisk erfaring som advokat. Dette kan gjøre det vanskelig å ha perioder ute av advokatbransjen. De som har partnerambisjoner blir i firmaet, eller bytter til tilsvarende firma.

- Svak HR-funksjon

Et annet kjennetegn ved rollen som ansatt advokat er svakt bedriftsdemokrati. De store advokatfirmaene fungerer som bedrifter der eierne styrer driften og administrasjonen. HR-funksjonen er ofte besatt av fagpersoner med begrenset erfaring og lite reell innflytelse.

Dette kan føre til liten grad av medbestemmelse, uforutsigbare arbeidsforhold og begrensede muligheter for individuelle tilpasninger for ansatte. Advokatbransjen er blitt omtalt som umoden organisatorisk. Dette kan fungere godt i tidlige og fleksible år i karriereløpet, men kan oppleves mindre tilfredsstillende i en hektisk hverdag med plikter og ansvar på hjemmebane, bredere erfaring og kanskje andre verdier.

De siste årene har flere advokatkontor tatt grep for å øke kvinneandelen i partnerskapet. Kvinner som rekrutteres som partnere kan gjøre veien frem lettere for sine medsøstre ved å anerkjenne og være åpne om bransjens utfordringer. Ofte fremheves det at man ikke kjenner til eller har møtt utfordringer underveis, men tvert imot har blitt hjulpet og heiet frem. På spørsmål om noe bør endres, er svaret ofte at dette ikke er nødvendig, utviklingen vil gå seg til så lenge kvinnene vil! Anerkjennelse av problemstillingen og aktiv involvering er en forutsetning for endring.

Punktene over kan også bidra som forklaring på kvinneflukt i andre mannsdominerte bransjer; finansbransjen, meglerbransjen, toppene i næringslivet. Spørsmålet om hvorfor så mange kvinner hopper av underveis i karriereløpet, kan i mange tilfeller oppsummeres til om tilværelsen som businesscase er attraktiv og givende nok til at kvinnene ønsker å bli?

Advokatbladet kjenner kvinnens identitet. Hun er ansatt i et av landets største advokatfirmaer.

Powered by Labrador CMS