Koronaviruset har både blitt brukt som trussel og til svindel de siste månedene.

Nå kommer korona-sakene opp for retten

Flere har blitt tatt for svindel gjennom sommeren.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av sommeren har man kunnet lese om flere personer som har svindlet til seg penger fra statens korona-ordninger.

Torsdag meldte NRK at NAV mener seks hundre personnumre er blitt misbrukt til koronasvindel. 36 virksomheter er sperret, og utbetalinger på til sammen elleve millioner kroner er stanset.

Støtte til nær 33.300 bedrifter

Pr. 27. august 2020 har 33.298 bedrifter mottatt støtte, viser tall fra E24. Av disse er 122 advokatfirmaer.

22.400 virksomheter fått støtte i flere perioder, og totalt 5.416.972.590 kroner er utbetalt.

Sulland-partner Peter S. Nørgaard forbereder nå en sak om skattesvik som straks skal gå for retten. Mye tyder på at dette er en av de første svindelsakene knyttet til pandemi-støtteordningene som behandles i en rettssal.

– En mann er tiltalt for å ha mottatt urettmessig korona-støtte. Det handler om to selskaper som har sendt inn søknad. Det ene fikk utbetalt et tilskudd på 372.944 kroner, mens det andre fikk utbetalt 221.000 kroner. Det dreier seg samlet sett om i underkant av 600.000 kroner som påtalemyndighetene mener selskapene har fått i urettmessig støtte, forteller han.

– Mannen er tiltalt for grovt skattesvik etter straffeloven § 379 siden støtteordningen er administrert av skattemyndighetene. Han har erkjent straffskyld.

Akkurat når saken skal gå har Nørgaard foreløpig ikke et konkret svar på.

– Den tiltalte sitter i varetekt, så sannsynligvis blir den berammet om ikke så lenge. Det er ennå ikke meddelt hva påtalemyndigheten vil foreslå som straff.

«Jeg har korona, vil du ha korona?»

Det er ikke bare koronasvindel som havner i retten. I starten av august ble en mann dømt til 18 dagers ubetinget fengsel etter å ha truet med å påføre to polititjenestemenn koronasmitte.

Ifølge dommen skal politiet ha blitt tilkalt til tiltaltes bosted av hans samboer etter at hun mente seg utsatt for vold. Tiltalte var da vesentlig påvirket av alkohol. Da politimennene skulle ta avhør av ham på stedet, skal han ha sagt «jeg har korona, vil du ha korona?» før han hostet politiet målrettet i ansiktet.

«Tiltaltes handling er etter rettens vurdering å anse som en trussel. Han truet med å søke å påføre polititjenestemennene Covid-19-smitte, og således utsette dem for betydelig risiko. Polititjenestemennene var uniformerte. Ut fra situasjonen finner retten det klart at tiltalte ved sin handlemåte forsøkte å påvirke pågripelse, avhør og eventuell innbringelse. Bedømt edru, handlet tiltalte forsettlig, og skal dømmes for brudd på straffeloven § 155 som nærmere beskrevet i tiltalebeslutningen», heter det i dommen.

Firedoblet straff for hjelpepakke-svindel i Danmark

19. august falt også den første dommen om koronasvindel i Danmark.

En 29 år gammel virksomhetseier ble dømt til et år og seks måneders ubetinget fengsel, samt til å betale en bot på en million danske kroner. Mannen skal ha forsøkt å få utbetalt 427.500 kroner i lønnskompensasjon til fem personer som ikke var ansatt i firmaet, skriver nettstedet DR.dk.

I vår ble Folketinget i Danmark enige om at straffen for å svindle eller forsøke å svindle koronarelaterte hjelpepakker, kunne firedobles.

Et år og seks måneder er den lengste fengselsstraffen man kan idømmes etter § 289 a i den danske straffeloven om svindel av fellesskapets goder. Ifølge DR.dk ville straffen for tilsvarende svindel, som nevnt over, ligget på rundt åtte måneder hvis man ser bort fra pandemien. Domstolen har altså benyttet seg av anledning til å idømme en lengre straff i forbindelse med nettopp hjelpepakke-svindel.

Powered by Labrador CMS