Flere advokatfirmaer fikk gode omsetningstall i 2020 på tross av korona-pandemien.
Flere advokatfirmaer fikk gode omsetningstall i 2020 på tross av korona-pandemien.

DN: BAHR og Hjort tilbakebetaler permitterings-støtte

Hjort gir tidligere permitterte full lønn og tilbakebetaler støtte fra det offentlige.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Næringsliv skriver i dag at de to advokatfirmaene har besluttet å betale tilbake permitteringsstøtte fra det offentlige.

– Det er riktig at Hjort har besluttet å dekke full lønn og andre ytelser i permitteringsperioden til de ansatte som var permittert. Vi vil videre sørge for at det beløpet de ansatte har mottatt som lønnskompensasjon fra det offentlige i denne perioden, tilbakebetales til det offentlige, sier managing partner Anne Marie Due i advokatfirmaet Hjort til avisen.

DN har gjort undersøkelser som viset at 11 av de 20 største advokatfirmaene permitterte ansatte. Flere firmaer endte med rekordomsetninger i 2020, til tross for pandemien.

Ifølge DN sendte Hjort permitteringsvarsel til 13 advokater og 16 administrativt ansatte i slutten av mars i fjor. Firmaet hadde en omsetning på 261 millioner kroner i 2020.

BAHR kontaktet NAV

- Deler av BAHRs kontorstøtte ble permittert som ledd i en forventet langvarig nedstengning av kontoret i mars. Vi valgte å anvende de alminnelige permitteringsreglene og ikke de forkortete periodene som covid-19 ga anledning til. Heldigvis ble dette langt mer kortvarig enn forventet, og vi valgte derfor å ta tilbake alle de permitterte i begynnelsen av juni som ledd i den gradvise gjenåpningen av kontoret, selv om det på dette tidspunktet fortsatt var slik at mange arbeidsoppgaver fortsatt var bortfalt, sier Knut T. Traaseth, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i BAHR til Advokatbladet.

- Sett i lys av hvordan året hadde utviklet seg, tok vi på et tidlig tidspunkt kontakt med NAV for å avklare hvorvidt permitteringer kunne reverseres, forteller han.

Svaret fra NAV var at det ikke var lagt til rette for dette, blant annet fordi ytelsene i forbindelse med permitteringer er en ytelse til den enkelte arbeidstaker og ikke til arbeidsgiver, opplyser Traaseth.

- Vi foretok derfor allerede i vinter en avsetning på cirka 1,7 millioner kroner i vårt regnskap, slik at firmaets kostnadsbesparelse ikke fordeles på partnerne og dermed kan tilbakebetales. Vi er i dialog med NAV om alternativer for gjennomføring, sier han.

- Riktig ut fra daværende situasjon

Advokatfirmaene Schjødt og Simonsen Vogt Wiig besluttet i februar at de skal tilbakebetale støtte gitt fra det offentlige til permitterte ansatte. Også KPMG og EY tilbakebetaler, ifølge DN.

Advokatfirmaet Selmer, som permitterte femten ansatte i fjor, kommer ikke til å tilbakebetale, ifølge administrerende direktør Atle H. Carlsen.

Selmer skal utbetale lik bonus til alle ansatte for fjoråret, og mener at beslutningen om permitteringer som firmaet tok i mars i fjor, var riktig ut fra hvordan situasjonen var da.

Forventet tre milliarder i tap

Advokatforeningen utførte to undersøkelser blant sine medlemmer i mars i fjor om følgende av korona-nedstengningen. På dette tidspunktet anslo bedriftene at advokatbransjen ville få et samlet omsetningstap på tre milliarder kroner, eller femten prosent, sammenliknet med tidligere år.

60 prosent av enkeltpersonforetakene og virksomheter med én advokat estimerte en «betydelig redusert omsetning», spesielt strafferettsadvokatene som ble rammet av avlyste saker i domstolene.

Slik var andelen permitterte advokater fordelt på type firma, ifølge undersøkelsen:

  • Små og mellomstore forretningsadvokatfirmaer: 12 prosent
  • Advokater i små og mellomstore allmennadvokatfirmaer: 27 prosent
  • De 41 til 100 forretningsadvokatfirmaene med høyest omsetning: 6 prosent
  • De 40 forretningsadvokatfirmaene med høyest omsetning: 4 prosent.
Powered by Labrador CMS