Climate Accountability Lead Sophie Marjanac og CEO James Thornton på besøk i Oslo.

Internasjonalt advokatnettverk blir partshjelper på saksøkersiden i klimasøksmålet for EMD

– Menneskerettigheter blir ubetydelige hvis du ikke kan puste inn frisk luft eller drikke rent vann – hvis livets grunnleggende elementer ikke er beskyttet, sier advokat og klimaansvarsleder Sophie Marjanac i ClientEarth.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2021 valgte seks klimaaktivister fra klimaorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom å klage klimasøksmålet inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De mener det bryter med grunnleggende menneskerettigheter at den norske staten åpner for ny oljeboring i Barentshavet som vil øke klimagassutslippene.

Vanligvis blir nærmere ni av ti EMD-klager skrotet uten nærmere behandling, men i januar ble det kjent at den norske klimaklagen slapp gjennom nåløyet for behandling i Strasbourg.

Saken er av EMD karakterisert som en såkalt «impact case». At klagen rangeres slik innebærer at EMD anser en dom i saken for å kunne ha en stor innvirkning enten på det norske eller det europeiske rettssystemet, eller på hvor effektivt EMK fungerer.

Det er nå godkjent av EMD at ClientEarth, som er et veldedig, globalt advokatnettverk spesialisert på miljørett, skal intervenere i klimasøksmålet mot den norske stat, på saksøkernes side.

Vil hjelpe EMD til en riktig avgjørelse

I forrige uke var CEO James Thornton og Climate Accountability Lead Sophie Marjanac til stede i Oslo i forbindelse med et miljørettsseminar i regi av Wiersholm. Nyheten om partshjelperstatus i klimasøksmålet var de glade for å kunne dele.

Sophie Marjanac og James Thornton på Aker Brygge i Oslo.

– Det er spennende å få mulighet til å intervenere i saken mot Norge, og dette er også første gang ClientEarth er partshjelper i en slik sak for EMD. Det er flere interessante punkter i dette søksmålet som vår organisasjon har ekspertise på. Vi vil derfor gå inn som en uavhengig tredjepart, med sikte på å gi domstolen et ekspertsyn på disse punktene som kan hjelpe dommerne med å fatte en god og veloverveid avgjørelse, sier Marjanac til Advokatbladet.

Klagen mot Norge er den første EMD-saken der domstolen skal vurdere hvordan klimapåvirkningene av utbyggingstillatelser samhandler med menneskerettighetene.

– Saken dreier seg om en stor konsesjonsrunde for olje- og gassleting i Barentshavet. Når man vurderer å utstede slike lisenser, mener vi at loven krever at det gjennomføres en såkalt strategisk miljøevaluering. En slik evaluering skal inkludere alle miljøkonsekvenser, inkludert utslippene fra bruken av den utvinnede oljen og gassen. Dropper man disse vurderingene, vil man risikere at lisensene utstedes på et villedende og undervurdert grunnlag, forklarer Thornton.

Anser jussen som maktmiddel

Å være partshjelper og eksperthjelp i saker som omhandler klima og miljø er bare én av fokusområdene til ClientEarth, ifølge ham.

– Formålet med vårt arbeid er å forbedre miljøretten, og for å bidra til dette jobber vi bredt og variert. Vi jobber i parlamenter der vi hjelper til i utviklingen av nye lover, vi jobber med statlige etater for å iverksette disse lovene, og vi håndhever også lovene ved å bringe saker for inn retten, forteller Thornton.

ClientEarth opptrer både i allmennhetens interesse og på vegne av konkrete klienter. I kraft av å være en veldedig organisasjon kan de selv fremme søksmål for domstolene, og de ansatte advokatene kan representere ClientEarth i retten, påpeker Marjanac.

– Vi bruker vitenskap og teknologi til å få en forståelse for hva som er de mest presserende utfordringene, og spør oss selv hvordan vi kan bruke rettssystemene i forskjellige land for å møte disse behovene. På denne måten anser vi jussen som et maktmiddel og bruker loven som et verktøy for å nå våre strategiske og veldedige mål om å beskytte miljøet, forklarer hun.

Ekspanderer over hele verden

Selskapet har hatt stor global vekst siden grunnleggelsen i 2007. ClientEarth har rundt 260 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land, med hovedkontor i London og kontorer både i Brussel, Berlin, Madrid, Warszawa, Beijing og Los Angeles. De har også advokater som opererer i fire afrikanske land, i tillegg til at firmaet er i ferd med å ekspandere i Asia.

– Jeg hadde aldri trodd at ClientEarth skulle vokse og bli stort da jeg startet organisasjonen for 15 år siden, og i dag samarbeider vi med mer enn tre hundre frivillige organisasjoner over hele verden, forteller Thornton.

– I begynnelsen var vi kun miljøspesialister, men vi fant senere ut at vi også måtte inkludere advokater med ekspertise innen finans, bank, forsikring og selskapsrett for å kunne ta tak i de grunnleggende årsakene til klimaendringene. Vi har opprettet et eget team som skal sørge for at selskaper og deres direktører håndterer risiko knyttet til klimaendringer på en god måte. Dette er nytt område innen klimalovgivning der ClientEarth har vært pioneerer – nemlig å undersøke hvordan selskapsrett og klimarisiko henger sammen, forklarer han.

Menneskerettighetene trekkes frem i lyset

Også de miljørettslige og klimamessige sidene ved menneskerettighetene har fått en større aktualitet de siste årene, ifølge Marjanac.

– Det er mye som skjer på dette feltet, og det har medført at mange menneskerettighetsinstrumenter har fått nytt liv i møte med klima- og naturkriser. Det er spennende, og jeg tror at flere og flere mennesker nå forstår hvordan menneskerettigheter blir ubetydelige hvis du ikke kan puste inn frisk luft eller drikke rent vann – hvis livets grunnleggende elementer ikke er beskyttet, sier hun.

Powered by Labrador CMS