Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg, advokater for Greenpeace og Natur og Ungdom i klimasøksmålet.

EMD slipper inn klimasøksmålet og ber den norske regjeringen svare for seg

Domstolen i Strasbourg mener klimaklagen kan være av prinsipiell betydning for tolkningen av menneskerettighetene. – Veldig positivt for våre klienter, sier Glittertind-advokat Emanuel Feinberg som prosederte saken i alle instanser.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2021 valgte seks klimaaktivister fra klimaorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom å klage klimasøksmålet inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De mener det bryter med grunnleggende menneskerettigheter at den norske staten åpner for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene.

Vanligvis blir nærmere ni av ti EMD-klager skrotet uten nærmere behandling, men nå har altså den norske klimaklagen sluppet gjennom første nåløye.

EMD krever svar fra staten

Regjeringen har nå mottatt et brev fra EMD med en rekke spørsmål som kreves besvart innen 13. april. Det skriver Greenpeace på sine nettsider.

Partner Emanuel Feinberg i Glittertind, som fulgte klimasaken gjennom alle nasjonale rettsinstanser sammen med advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen, er svært fornøyd med utviklingen.

Partner i Glittertind Emanuel Feinberg.

– EMD har behandlet mange miljøsaker, men har ennå ikke tatt stilling til globale klimaspørsmål. Domstolen har ved flere anledninger indikert at temaet er aktuelt, og har blant annet arrangert større seminar om EMDs rolle klimasaker. Det at denne saken tydelig vekker interesse hos EMD, og at den norske staten bes svare for seg, viser en veldig viktig utvikling, sier Feinberg.

– Prinsipiell betydning

Ifølge brevet som hans klienter mottok fra EMD, vurderes saken kategorisert som en såkalt «impact case».

At klagen rangeres slik innebærer at EMD anser en dom i saken for å kunne ha en stor innvirkning enten på det norske eller det europeiske rettssystemet, eller på hvor effektivt EMK fungerer.

– EMD-klagen er en videreføring av argumentasjonen som ble hørt av de fire dommerne som dissenterte i Høyesterett, og det er veldig positivt at disse viktige klimaspørsmålene nå følges opp i Strasbourg, understreker Feinberg.

Powered by Labrador CMS