– Erfaringsmessig skrelles veldig mange utrolig flinke kvinnelige advokater av nivået før partner fordi de tør ikke å ta det siste spranget. Vi ønsker å gjøre noe med det, sier Stine Snertingdalen (t.h.), her sammen med partnerkollegene Marie Vaale-Hallberg (t.v.) og Anne Marie Sejersted.
– Erfaringsmessig skrelles veldig mange utrolig flinke kvinnelige advokater av nivået før partner fordi de tør ikke å ta det siste spranget. Vi ønsker å gjøre noe med det, sier Stine Snertingdalen (t.h.), her sammen med partnerkollegene Marie Vaale-Hallberg (t.v.) og Anne Marie Sejersted.

Slik skal Kvale få kvinnene til å bli partnere

Advokatfirmaet Kvale erkjenner at dyktige partner-kandidater har forsvunnet ut, og vil ikke gjøre samme feil igjen. Nå håper selskapet at tettere bånd mellom de kvinnelige senioradvokatene og partnerne skal sikre at kvinnene blir værende - og tar det siste opprykket.

Publisert

– Da jeg begynte her for sju år siden var det den lave kvinneandelen i partnerskapet vårt som ble lagt merke til. Jeg var vel faktisk den eneste kvinnen i partnerskapet. I dag har vi nesten tyve prosent kvinner blant partnerne, samtidig som vi er et forretningsadvokatfirma med likedelingsmodell der andelen kvinner generelt er lav, sier Kvale-partner Stine Snertingdalen.

Hun er stolt over at Kvale gjør det sterkt på kåringer som Finansavisens advokatundersøkelse, samtidig som kvinneandelen er økende. Nylig ble hun selv rangert på topp i «Up and coming»-kategorien i Finansavisen, og fire av Kvales seks kvinnelige partnere er ranket i Chambers og Legal500. Blant de uteksaminerte fra Universitet i Oslo er sytti prosent kvinner, i sterk kontrast til den lave partnerandelen i de store advokatfirmaene.

– For en god del år siden mistet vi mange utrolig dyktige jenter som hadde jobbet her i mange år som jeg mener ville blitt verdifulle partnere i Kvale. I dag jobber de i gode stillinger i store selskaper, men de ble altså ikke partnere her. Vi skulle gjerne beholdt dem. Vi har gjort og gjør nå en aktiv innsats for å beholde de dyktigste kvinnene, og etter hvert få flere av dem videre inn som partnere, poengterer Snertingdalen.

 

For om lag tre år siden etablerte Kvale derfor et forum der alle de kvinnelige partnerne og senioradvokatene møtes hjemme hos hverandre på omgang noen ganger i året.

– Kvinnelige og mannlige advokater er like godt egnet for advokatyrket. Da sier det seg selv at kvinneandelen må opp for å få tak i de dyktigste kandidatene. Målet med forumet er å bygge en bro og knytte tettere bånd mellom partnerne og advokatene som er på nivået under partnerskap, slik at de kan forberede seg på å ta det siste steget, sier Snertingdalen.

Spørsmålene fra senioradvokatene går særlig på emner om den kommersielle delen av jobben, hvordan man bør markedsføre seg, og salgsdelen av jobben.

– Det er en stor endring å gå fra å være ansatt til å være medeier. Gutta er generelt mye flinkere til å ta den ballen og løpe. Jenter er ofte mer forsiktige. Derfor tror jeg absolutt et slikt forum er nyttig, påpeker Snertingdalen.

Marie Vaale-Hallberg startet som partner i Kvale i fjor etter flere år som senioradvokat, senere assosiert partner, i et annet firma.

– Å være advokat er selvfølgelig et krevende yrke, man skal levere mye, være tilgjengelig og leve opp til kundens forventninger. Samtidig er det også sunne verdier her i Kvale som gjør at vi kan ha et liv ved siden av. Vi kompromisser ikke på kvalitet, men fleksibiliteten gjør at hverdagen går rundt, siden vi er flere som bidrar til at kunden skal bli fornøyd. Også er vi opptatt av at vi skal ha det gøy på jobben samtidig, fastslår hun.

 

Vaale-Hallberg er opptatt av å ufarliggjøre karrierestigen mellom advokat og partner, og å gjøre rammen trygg.

– Ved at vi møtes uformelt kan senioradvokaten se at vi som er partnere her er forskjellige typer på lik linje med alle andre. Det er ikke bare en personlighet som fungerer i denne rollen. I tillegg er det mye man kan lære seg til for å lykkes som partner, selv om det selvfølgelig krever en innsats, og vi må dele egne erfaringer, bekrefter partneren.

– Vi må ha den utadvendte selgertypen, men samtidig synliggjøre at det er plass til flere typer. Mange har inntrykk av at det å være partner er en prototype, påpeker Stine Snertingdalen.

Partner-kollega Anne Marie Sejersted kom til Kvale i fjor etter å ha vært partner i mange år i samme firma som Vaale-Hallberg kommer fra. Hun mener mange kvinner kan bli enda flinkere til å trekke hverandre opp og frem.

– Vi er et lag som vil de andre opp og frem, og det gjelder både mannlige og kvinnelige kollegaer.  Der synes jeg Kvale er gode.  Vi satser ikke på særordninger for kvinner, men på dialog og godt samarbeid. Selv om det er arbeidskrevende å være advokat, er vi ikke supermennesker uten normale liv, og det er fullt mulig å få det til å fungere.

Stine Snertingdalen tror flere kvinner i selskapet kan skape en synergieffekt.

– For oss er det også et uttalt mål at du skal kunne ha et liv ved siden av, og ikke bare levere på ekstreme time-mål. Det tror jeg appellerer til mange, både kvinner og menn. Også tror jeg det blir en god sirkel at jo flere kvinner vi er fra før, jo lettere blir det også å tiltrekke enda flere, sier partneren.

Powered by Labrador CMS