Emilie Enger Mehl var tilstede på pressekonferansen i Justisdepartementets da regjeringens alternativ til ny domstolstruktur ble fremlagt.
Emilie Enger Mehl var tilstede på pressekonferansen i Justisdepartementets da regjeringens alternativ til ny domstolstruktur ble fremlagt.

Hun blir landets nye justisminister

Emilie Enger Mehl (28) var advokatfullmektig i Elden da hun ble stortingsrepresentant. Nå blir hun tidenes yngste justisminister. - Domstolene og straffesakskjeden må vies større oppmerksomhet, sier nyutnevnt statsminister Jonas Gahr Støre.

Publisert Sist oppdatert

- Emilie Enger Mehl blir justisminister. De som har sett henne på Stortinget, ser hva det bor i denne politikeren, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han presenterte sin regjering i formiddag.

- Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi her har har fått en visjonær og handlekraftig politiker som tar fatt på dette feltet, fortsatte Støre.

Han understrekte at han er opptatt av å se bredden i justisfeltet.

- Det betyr at beredskapen og politiet og nødetatene skal være der på kort varsel. Det er en ganske høyt takt i samfunnsdøgnet, med kriser som vi nå ser. Emilie og jeg skal bli oppdatert på situasjonen på Kongsberg nå etter dette møtet med dere, fortalte Støre.

Den nye justisministerens fra Senterpartiet får også i oppgave å se på de viktige funksjonene som ligger i Justisdepartementet som knytter seg til rettsstatens integritet og sikkerhet, fremholdt Støre.

- Vi som mennesker møter nå store utfordringer fra internett, kunstig intelligens; flere felt som trenger at vi har et åpent blikk for hvordan vi ivaretar folks rettigheter og rettssikkerhet. Domstolene, straffesakskjeden, hele det feltet må også vies større oppmerksomhet, og det blir en viktig oppgave for henne, sa Støre.

Yngste noensinne

Ifølge Dagbladet blir Mehl den nest yngste statsråden noensinne - bare slått av Ida Lindtveit Røse fra KrF, som ble konstituert som statsråd i Barne- og familiedepartementet da Kjell Ingolf Ropstad var i foreldrepermisjon. Sivilombud Hanne Harlem ble justisminister som 35-åring i 2000, og var den gang den yngste som har sittet på toppen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Emilie Enger Mehl satt i Justiskomiteen fra 2017 til 2020, og har markert seg som en kraftig motstander av domstolssammenslåingen.

Da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i mai 2020 ble enige om å stoppe regjeringens forslag om å legge ned en rekke tingretter, kalte hun det en fantastisk dag for domstolene.

Vil digitalisere domstolene

Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, var av helt motsatt oppfatning.

– Jeg ser at Urke er målløs, og det kan jeg forstå, ettersom han har ønsket seg en sentralisering av domstolene i en årrekke. Men dette er til syvende og sist et politisk spørsmål, og jeg tror Domstoladministrasjonen har undervurdert folkeopinionen. Man må lytte til hva folk mener er riktig rundt om i landet, sa Mehl til Advokatbladet.

Og videre:

– Nå må de begynne å konsentrere seg om hvordan man kan styrke alle domstolene. For eksempel må alle domstolene digitaliseres. Det er mulig å bruke domstolloven mer aktiv for å effektivisere driften. Domstoladministrasjonen må være tydelige overfor storting og regjering om at det trengs ressurser, og hva man trenger for å utvikle domstolene, i stedet for å bygge ned rettsvesenet, sa Mehl.

Justis-, utenriks og forsvarspolitisk erfaring

Mehl har permisjon fra stillingen som advokatfullmektig i Elden advokatfirmas lokalkontor på Elverum.

Emilie Enger Mehl vant finalen i Anno i 2015 mot Enok Groven.
Emilie Enger Mehl vant finalen i Anno i 2015 mot Enok Groven.

Hun studerte juss ved UiO, og har siden i fjor vært medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Hun er også medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling.

Hun har vært medlem av Senterungdommens sentralstyre.

Frivillig reversering av domstolsreformen

Da regjeringsplattformen ble lagt frem i Hurdal i går, ble det klart at den nye Ap- og Sp-regjeringen går inn for en frivillig reversering av domstolsreformen. I Hurdalsplattformen heter det at det skal gjøres unntak for domstoler der domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur.

Deltager i populære TV-programmer

I 2015 deltok Mehl i NRK-serien Anno, der hun kom til finalen og vant. I høst har hun deltatt på filminnspillingen av neste sesong av Kompani Lauritsen, og deltok derfor ikke i valgkampinnspurten.

Programmet har positiv påvirkning på folks syn på Forsvaret, og har ført til at flere unge søker seg inn i førstegangstjenesten, sier Mehl til TV2 som begrunnelse for at hun valgte å delta i programmet.

Trygve Slagsvold Vedum mener deltakelsen i Kompani Lauritzen vil tjene partiet og politikken på sikt, sier han til NRK.

Powered by Labrador CMS