Morten Kinander er instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

JUSSUTDANNING

BI lanserer mastergrad i rettsvitenskap etter klarsignal fra NOKUT

Mens NOKUT godkjenner BIs søknad om akkreditering av master i rettsvitenskap, har Universitetet i Agder fått avslag.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en veldig gledelig nyhet! Vi har jobbet med å opprette en fullgod jus-utdanning på BI over flere år. Vi har vært i tett kontakt med næringslivet og forvaltningen gjennom hele prosessen og er glade for å endelig kunne tilby en juridisk kompetanse som er etterspurt i samfunnet, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding.

BI har lenge arbeidet for å få på plass et masterprogram i rettsvitenskap. I ryggen har de blant annet hatt flere advokatfirmaer, deriblant Thommessen og Wiersholm, i tillegg til Advokatforeningen.

Da Stortingets opphevelse av gradsforskriften var et faktum i fjor, og det ble åpnet for at alle utdanningsinstitusjoner kan søke om om å tilby profesjonsstudier i rettsvitenskap, psykologi og teologi, ble søknadsprosesser satt i gang ved nevnte handelshøyskole, samt ved Universitetene i Stavanger og Agder.

Universitetet i Agder har fått avslag på sin søknad. Om det finnes en fremtid for et masterstudium i juss i Stavanger, er ennå ikke avklart.

- Utfordrer etablerte juridiske fagmiljøer

BI tilbyr allerede en bachelor- og mastergrad i forretningsjus og økonomi. Da NOKUT i sommer mente handelshøyskolen måtte ta ytterligere grep for å styrke sitt juridiske fagmiljø, ansatte den Johan Boucht fra UiO, Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten, Ellen Johanne Eftestøl fra Juridisk fakultet ved Helsingfors Universitet og Jon Petter Rui fra UiB.

Nå gjenstår det for BI å søke Kunnskapsdepartementet om å tilby utdanningen.

– BI har siden 90-tallet opparbeidet et juridisk forsknings- og undervisningsmiljø i Europatoppen. Med denne godkjenningen utfordrer BI etablerte juridiske fagmiljøer i Norge og tilbyr en grad som gjør at kandidatene kan kalle seg advokat. Studentene vil få et studium som kombinerer praktiske ferdigheter med en forståelse av hvordan økonomien fungerer, og inngående kunnskap om komplekse nasjonale og EU-rettslige kapital- og markedsreguleringer, sier Morten Kinander, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

Må søke NOKUT

Forutsetningen for opphevelse av gradsforskriften, var at institusjonene som ønsker å tilby profesjonsstudier, må gjennom en akkrediteringsprosess hos NOKUT før Kunnskapsdepartementet kan gi sitt klarsignal.

I søknadsprosessen vurderer NOKUT faktorer som fagmiljø, tilsatte, ledelse, praksisavtaler, utvekslingsmuligheter og studietilbudets innhold.

Her kan du lese mer om NOKUTs vurderinger av BI!

Powered by Labrador CMS