Morten Kinander er instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.
Morten Kinander er instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

BI ansetter fire nye professorer - skal ha fagansvar for masterstudiet i rettsvitenskap

Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten, Jon Petter Rui fra UiB, Johan Boucht fra UiO og Ellen Johanne Eftestøl fra Helsingfors Universitetet går til Handelshøyskolen BI.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er hundre prosent stillinger, og vi er svært fornøyde med ansettelsene, sier Morten Kinander, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI til Advokatbladet.

- Vi får nå et knippe mennesker som jobber med det samme fagfeltet. Dette er ikke så vanlig i akademia. Selv om det jo er store, juridiske miljøer både i Norden og i Europa, så er det ikke så mange som jobber sammen på feltet økonomisk kriminalitet og virksomheter, sier Kinander.

Han regner med at BI vil være i gang med studiet i juss fra høsten 2023.

- Tiltredelsesdatoen for de fire nye professorene er ikke spikret ennå, men vi ser for oss at de vil starte i løpet av høsten, sier Kinander.

Fjær i hatten

Å ha signert de fire, kjente juristene er viktig for BI og en fjær i hatten, medgir han.

- Vi får fire jurister som kommer inn på seniornivå og skal samarbeide om å utvikle forskning og undervisning på absolutt øverste nivå innenfor regulering og sanksjonering. Dette vil jo sette BI og vårt miljø i en veldig god posisjon til å utvikle noe mer, så som forskningmidler, og å lage et miljø av betydning, sier Kinander.

Marius Emberland har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.
Marius Emberland har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.

BI har ni rekrutteringer på gang, inkludert de fire professorene, og har blant annet ansatt Yvette Lind, som er assisterende professor ved Copenhagen Business School (CBS). Hun er ekspert på internasjonal beskatning og skatteunndragelse.

- Vi har hatt tre stillinger utlyst i sommer innenfor finansregulering, EØS og juridisk metode. Det var ikke mange som søkte, men de som søkte, var de riktige menneskene, sier Kinander.

- Opptatt av næringslivets rettslige rammer

«De fire nyansettelsene har en omfattende undervisningskompetanse innen de fagene som de skal ha fagansvar for på det planlagte masterstudiet i rettsvitenskap på BI, og ventes å ville ta en sentral rolle i oppbygning og kvalitetssikring av studiet. Samtidig er de i forskningsfronten innen sine fag», skriver BI i en pressemelding.

- Med disse nye ansettelsene får vi virkelig styrket et juridisk fagmiljø som er opptatt av de rettslige rammene for et norsk næringsliv og en norsk velferdsstat, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI.

- På vei mot målet

Hvitvasking, økonomisk kriminalitet og internasjonale menneskerettigheter er blant Jon Petter Ruis spesialfelt.
Hvitvasking, økonomisk kriminalitet og internasjonale menneskerettigheter er blant Jon Petter Ruis spesialfelt.

- Med disse fire rekrutteringene er vi et stort skritt på vei i å nå målet om å etablere et av Europas fremste forsknings- og undervisningsmiljøer når det gjelder offentlig- og privatrettslig regulering og sanksjonering av økonomisk aktivitet, sier Morten Kinander, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI i en melding.

- Dette er viktig ikke bare for BI og vårt miljø, men det gjør at absolutte fagautoriteter kan samles under ett tak, og dermed utvikle et miljø med europeisk betydning i Norge, sier Kinander.

Ansettelsene vil muliggjøre at BI blir en relevant rettsvitenskapelig institusjon av stor samfunnsmessig betydning, fremholder han.

Vil være gode på regulering og sanksjonering av økonomisk virksomhet

- Det er ikke mange andre forskningsmiljøer i Europa som, sammen med de andre rekrutteringene vi har på gang, vil være så godt posisjonert som BI når det gjelder regulering og sanksjonering av nasjonal og internasjonal økonomisk virksomhet i tiden fremover.

- Når du legger til de andre satsningene våre innen finansregulering, skatt og shipping, blir dette en samlet satsning som virkelig vil kunne bidra til at et forskningsmessig underutviklet område kan få den akademiske og undervisningsmessige behandlingen det fortjener, sier Kinander.

Jon Petter Rui er i dag professor ved UiB. Han har ledet hvitvaskingslovutvalget og granskningen av Transocean-saken, og også sittet i straffeprosesslovutvalget. Rui har tidligere vært lagrettsdommer.

Handelshøyskolen BIs campus i Oslo.
Handelshøyskolen BIs campus i Oslo.

Her i Advokatbladet har Rui skrevet flere innlegg om Tilsynsrådets tolkning av hvitvaskingsregelverket, og mente at Tilsynsrådets rettsoppfatning var uholdbar.

Fast i EMD og ekspert på internasjonale menneskerettigheter

Marius Emberland er advokat hos Regjeringsadvokaten og har hatt møterett siden 2009.

Han har mastergrad fra Harvard Law School, og doktorgrad fra Oxford. Folkerett og internasjonale menneskerettigheter er hans fagområde hos Regjeringsadvokaten.

«Han opptrer som Regjeringens faste agent i søksmål mot Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstol og klagesaker for FNs menneskerettighetskomiteer», ifølge hans profil hos Karnov Group.

«Han har en omfattende publiseringsliste, også av nyere karakter, som særlig omhandler forvaltnings- og prosessrettslige temaer», skriver BI i pressemeldingen.

Spesialist i strafferettslig inndragning av økonomisk utbytte

Johan Boucht er nestleder ved Institutt for offentlig rett ved UiO, og omtales i pressemeldingen som ledende i Norden innen strafferettsforskning knyttet til økonomisk kriminalitet, sammen med Rui.

«Bouchts primære forskningsområde er strafferettslig inndragning, både av økonomisk utbytte og av andre gjenstander koblet til straffbare handlinger. Området involverer komplekse problemstillinger av både rettslig og økonomisk art», heter det i pressemeldingen.

Gjesteprofessor i Norge og Sverige

Ellen Johanne Eftestøl er professor II ved Nordisk institutt for sjørett og er professor i sivil- og handelsrett ved juridisk fakultet ved Helsingfors Universitetet, og fra september 2022 også tilknyttet Juridiska Insitutionen ved Göteborgs universitet som professor II.

Hun er en av Nordens fremste eksperter på handelsagenturrett, og har blant annet skrevet boken European Sustainable Carriage of Goods – The Role of Contract Law, som kom ut i 2018.

Nokuts sakkyndige komité med avslag

I juli ble det kjent at Nokuts sakkyndige komité anbefalte å avslå søknadene fra Handelshøyskolen BI, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder om å etablere masterstudier i rettsvitenskap.

Om BI skrev komiteen blant annet at institusjonen «oppfyller, eller er nær å oppfylle, mange av studietilsynsforskriftens krav til studietilbudet», men den sakkyndige komiteen anbefaler likevel ikke at søknaden om akkreditering for en toårig master i rettsvitenskap godkjennes.

«Blant annet er kravene til fagmiljøets størrelse og kvalifikasjoner bakgrunnen for at komiteen ikke anbefaler akkreditering av søknaden på nåværende tidspunkt. BI må styrke fagmiljøet med forskningskompetanse, og ansatte i hovedstilling og med førstestillingskompetanse i prosess- og strafferett», heter det av tilsynsrapporten.

- Rapporten mente at vi var tynne på straff og prosess. Nå har vi styrket disse områdende, sier Morten Kinander.

Både advokatbransjen, juridiske direktører og folk tilknyttet tilsynsorganer er med i en rådgivningsgruppe som bistår i utviklingen av det nye masterstudiet i rettsvitenskap på BI, forteller han.

Powered by Labrador CMS