Advokatforeningen og Juristforbundet har holdt til på felles adresse siden 1991. I 2021 flytter Advokatforeningen rundt hjørnet.
Advokatforeningen og Juristforbundet har holdt til på felles adresse siden 1991. I 2021 flytter Advokatforeningen rundt hjørnet.

Vedtok å kjøpe Advokatforeningens andel av Juristenes Hus

Juristforbundet vedtok i går på et ekstraordinært landsmøte å kjøpe Advokatforeningens aksjer i Juristenes Hus i Oslo.

Publisert   Sist oppdatert

Advokatforeningens hovedstyre vedtok i mai i år og selge og flytte. Advokatforeningen og Norges juristforbund eier Juristenes Hus i fellesskap.

Partene har innhentet hver sin verdivurdering av bygget i i Kristian Augusts gate 9. Mens Advokatforeningens verdivurdering, gjort av Malling & Co, er på 115,2 millioner kroner, er Juristforbundets vurdering, foretatt av Newsec, på 91 millioner kroner, altså 24,2 millioner kroner mindre.

Ifølge Juristen.no, er totalverdien på huset satt til 110 millioner kroner.

Flytter til helt nytt bygg

Ifølge nettstedet blir kjøpesummen på enten 49,55 millioner kroner eller 60,55 millioner kroner, avhengig av om Juristforbundet innfrir gjeld Juristenes Hus har til Advokatforeningen.

I høst inngikk Advokatforeningen en leieavtale om nye lokaler i Universitetsgaten 7 - 9 med Entra eiendom. Dette er et nytt bygg under oppføring, og planlagt innflytting er september 2021.

Vil styrke egen identitet

Advokatforeningen lister opp flere grunner til at den ønsker å flytte for seg selv:

  • Ønske om å tilby kurs, nettverksamlinger og debatter i representative lokaler.
  • At lokalene skal være et fint sted å stikke innom for medlemmene, med mulighet for utlån av kontor og trådløst nett.
  • Ønske om å styrke Advokatforeningens identitet, adskilt fra dagens "samboere" Juristforbundet og JUS og husets to andre leietagere. ("I dag er det mange som ikke vet om de er på et arrangement i Advokatforeningen, Juristforbundet eller JUS når de er i Juristenes Hus", heter det i notatet.)
  • Dagens eieform er ressurskrevende og gir en tidkrevende beslutningsprosess.
  • Dagens lokaler er lite fleksible for forandring.
  • Mye av arealet forsvinner i fellesområder som ganger og lagerlokaler.
  • Dagens eie- og leieforhold er kompliserte.