Slik så det ut i foajeen til juridisk fakultet etter hærverket.

UiO-hærverket: - Heldigvis kan vi dekke kostnadene uten at det går ut over undervisning eller faglig aktivitet

Et erstatningskrav vil bli fremmet i forbindelse med en eventuell straffesak mot siktede. Men inntil erstatningsspørsmålet er avgjort, må UiO bære kostnadene selv, sier dekanen. Siktede er fortsatt ikke avhørt.

Publisert Sist oppdatert

Om morgenen den 29. august møtte jusstudentene ved UiO stengte dører ved juridisk fakultet. Årsaken var at en polsk statsborger i 40-årene natten før hadde gjort omfattende hærverk i bygget. Mannen fikk aksjonere i nærmere 50 minutter før han ble pågrepet.

Ifølge en oversikt Advokatbladet har fått tilsendt, skal det ha blitt gjort skade på 40 bord og 100 stoler av ulike typer. Hertil er tre informasjonsskjermer blitt ødelagt og tre store interaktive skjermer ruinert.

Dessuten er det gjort skader på etasjeskillere, flere glasspaneler på rekkverk rundt atriet er knust og døråpner ved utgangsdør er skadet. Det er også gjort omfattende skader på kostbare kunstverk.

Khrono omtalte omfanget av skadeverket først.

Ødelagt infoskjerm.

Se fullstendig oversikt over kostnadene ved hærverket nederst i artikkelen.

- Vil fremme erstatningskrav

Dekan ved det juridiske fakultet ved UiO, Ragnhild Hennum, forteller at et erstatningskrav vil bli fremmet i forbindelse med en eventuell straffesak mot siktede.

Dersom et eventuelt erstatningskrav ikke skulle føre frem, vil fakultetet trolig bli nødt til å dekke alle kostnadene forbundet med konsekvensene av hærverket. Dette fordi den norske stat er selvassurandør for den overveiende delen av den risikoen som er knyttet til statens virksomhet.

- Vi har heldigvis en god økonomi

Dekanen er likevel ikke bekymret for at eventuelle kostnader skal påvirke studentene.

Ødelagt glassrute.

- Vi har heldigvis en god økonomi, noe som gjør at vi kan dekke kostnadene uten at det går ut over undervisning eller faglig aktivitet, sier Hennum.

Hun forteller at de første dagene i kjølvannet av hærverket var krevende.

- De første dagene måtte planlagt undervisning flyttes, avlyses eller endres. Undervisere fikk også sine arbeidsplaner endret, sier Hennum.

- Det ble lagt ned et betydelig antall arbeidstimer fra Eiendomsavdelingen for å rydde bygget. Det ble også lagt ned mye arbeidstid i fakultetsadministrasjonen til å håndtere konsekvensene av hærverket, sier hun.

- Ikke så store konsekvenser for studentene

Ut over dette har ikke ødeleggelsene har innvirket i særlig grad på hverdagen til studentene.

- Alle undervisningsrom var låst da hærverket ble begått, slik at det ikke ble gjort noen skade her.

- Dessuten fikk vi omfordelt stoler og bord i fellesarealer der skadeverket skjedde. Sånn sett har ikke hærverket fått så altfor store konsekvenser for studiene til studentene, fortsetter dekanen.

Slik ser det ut i kantinen etter omfordeling av stoler.

Er i dialog om sikkerheten

Den siktede skal antagelig ha kommet seg inn i Domus Juridica da en student eller ansatt gikk ut av bygget på kveldstid.

På spørsmål om fakultetet har foretatt seg noe for å bedre sikkerheten ved fakultet, forteller dekanen at dette er noe de jobber med.

Ragnhild Hennum er dekan ved det juridiske fakultetet ved UiO.

- Vi er i dialog med Universitetet sentralt om sikkerhet etter hendelsen, men det er ikke konkludert med noe ennå, sier Hennum.

- Ikke foretatt noe avhør

Den 29. august opplyste politiet at siktede ble var blitt tatt med til legevakten for en vurdering av helsetilstanden.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kamilla Sandvik Forsdahl, forteller til Advokatbladet at siktede fortsatt ivaretas av helsevesenet. Han har derfor ikke blitt gjenstand for avhør.

- Grunnet siktedes helsesituasjon er det ikke foretatt noe avhør av han. Den videre etterforskningen vil blant annet knytte seg til å kartlegge hans helsetilstand opp mot skyldevne, sier hun.

Ikke tidligere straffedømt

Dekanen sier fakultet ikke har noen grunn til å tro at hærverket har noe som helst slags tilknytning til deres virksomhet. Hun mener det fremstår som at de er blitt tilfeldig utsatt for hærverk.

Forsdahl sier politiet fortsatt ikke vet hvorfor handlingene ble begått.

- Vår foreløpige etterforskning har ikke avdekket hvorfor siktede begikk handlingene, sier politiadvokaten.

Mannen skal ikke være tidligere straffedømt, ifølge politiadvokaten.

Konsekvensene av hærverket

Skader på to kunstverk

 • Tiril Hasselknippes Queens of the Tear Duct, en installasjon i atriet i bygget (verdi 600.000,-)

 • Et litografi av Kjetil Nupen Det er ikke avklart om kunsten lar seg reparere, og i tilfelle til hvilken kostnad.

Totalkostnad: Ukjent

Skader på møbler

 • Det er gjort skade ca. 40 bord av ulike typer

 • Det er gjort skade på ca. 100 stoler av ulike typer

 • Det er gjort skade på 2 kollokviesofaer, en kan kanskje repareres

 • Noe av dette kan repareres, anslagsvis 1/4 av skadde bord og stoler. Kostnadsanslag så langt 130.000, -

 • Vi har enn å ikke fått tilbud på det som er helt ødelagt og må erstattes.

Totalkostnad: Foreligger ikke ennå

Skader på IT-utstyr

 • Tre informasjonsskjermer ble ødelagt. Gjenanskaffelse koster 71.250, -

 • Tre store interaktive skjermer i kollokvierom ble ødelagt. Gjenanskaffelse og montering koster 165.000,

Totalkostnad: 236. 250,-

Skader på bygg

 • Flere glasspaneler på rekkverk rundt atriet er knust

 • Det er gjort skader på etasjeskillere

 • Alle elektriske punkter i atriet måtte sjekkes av elektriker for eventuelle skader

 • Døråpner ved utgangsdør var skadet.
 • Totalkostnad: Foreligger ikke ennå

Powered by Labrador CMS