Advokat og partner Sverre Tyrhaug i Thommessen på Miami Beach Convention Center.

IBA-KONFERANSEN 2022

Dette er nøkkelpunktene for å lykkes med implementering av strategi i advokatfirmaet

– Kommunikasjonen på alle nivå i firmaet bør være såpass solid at hvis du spør tilfeldige ansatte om hva strategien er, så vil alle gi deg det samme svaret, sa Thommessen-partner Sverre Tyrhaug i forbindelse med en paneldebatt han ledet under IBA-konferansen i Miami.

Publisert Sist oppdatert

MIAMI: Mens 84 prosent av advokatfirmaer har en strategi, er det langt færre som faktisk greier å følge opp og implementere strategien slik at målet realiseres, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Law Firm Management-komitéen i International Bar Association (IBA).

«Hvordan kan ledelsen i advokatfirmaet sørge for at strategien implementeres på best mulig måte?», var derfor det sentrale spørsmålet som ble debattert på en av sesjonene under IBA-konferansen i Miami. Ordstyrer i debatten var advokat og partner Sverre Tyrhaug i Thommessen, som er leder i foreningens strategikomité.

– Det er enorme variasjoner i hvilke typer strategier de ulike advokatfirmaene velger å bruke, så det å skulle debattere strategivalg ville vært ganske håpløst i et internasjonalt forum som dette. Hvordan man utvikler og implementerer strategier er derimot et spørsmål man kan lære mye av å diskutere med internasjonale kollegaer, forklarte Tyrhaug.

Sverre Tyrhaug i Thommessen (t.v.) hadde selskap av advokater fra en rekke land i panelet. Her sammen med amerikanske Mary Watson og Adam Emmerich, samt britiske Caroline Edwards (t.h.).

– Kommuniser strategien i alle ledd

Han mener noe av det viktigste er å sørge for god og konsekvent kommunikasjon med alle ansatte på alle nivå i firmaet.

– Som leder bør du passe på at alle er kjent med hvilken strategi man fører, for det er som regel lite å vinne på å holde slike ting hemmelig. Hvis du spør tilfeldige personer i firmaet om hva strategien er, bør målet være at alle vil gi deg det samme svaret, påpekte Tyrhaug.

Også Tahera Mandviwala fra India, som satt i panelet sammen med Tyrhaug og fem andre advokater, understreket viktigheten av å holde de ansatte involvert i strategien.

– Hvis ledelsen inkluderer de ansatte i denne prosessen, vil man enklere kunne oppnå et klima på arbeidsplassen der folk er villige til å jobbe hardt og gjøre det lille ekstra fordi de føler eierskap til utviklingen som skjer i firmaet, sa hun.

– Hent feedback fra klientene

Mandiviwala trakk også frem verdien av ydmykhet og endringsvillighet dersom man ser at en valgt strategi ikke fungerer slik man hadde tenkt på forhånd.

– Noen ganger kan den beste taktikken for å komme fremover være å ta et lite steg tilbake. Strategiens funksjon i praksis behøver ikke alltid være lik den man så for seg på papiret, så det er derfor helt avgjørende at man jevnlig forsøker å få et overblikk over hvordan den valgte strategien påvirker utviklingen, forklarte hun.

For hennes eget firma i Mumbai ble klientenes tilbakemeldinger et av de viktigste tegnene på at strategien de forsøkte å gjennomføre ikke fungerte slik den skulle.

– En strategi som fungerte godt for hovedkontoret vårt i Mumbai viste seg å være lite virksom for lokale kontorer i de mindre byene. Endringene skjedde altfor fort, og dette hindret effektiviteten på kontorene som er lokalisert ute i distriktene. Det var først i ettertid at vi fikk feedback fra klientene om at endringene ikke fungerte. Jeg skulle ønske vi hadde forhørt oss med klientene på et mye tidligere tidspunkt, slik at vi kunne justert strategien allerede i planleggingsfasen.

F.v.: Lana Sinichkina fra Kyiv i Ukraina og Tahera Mandiviwala fra Mumbai i India.

– Verdien av klientenes tilbakemeldinger har vi derfor lært på den harde måten, og i dag er dette noe vi kontinuerlig fokuserer på å få oversikt over og som vi hele tiden forsøker å rette oss etter, fortalte Mandiviwala.

– Gjør de strukturelle endringene som trengs

Den London-baserte advokaten Caroline Edwards var i tillegg opptatt av å understreke at det i noen tilfeller vil være nødvendig å gjøre grunnleggende strukturelle endringer i firmaet for at strategien skal være gjennomførbar.

– Hvis deler av strategien innebærer et mål om økt mangfold og bedre arbeidsmiljø i firmaet, har studier faktisk vist at det er mulig å gi de ansatte én fridag hver arbeidsuke, og likevel beholde den samme interessen fra klientsiden. En slik løsning vil kunne sikre bedre motivasjon og psykisk helse blant de ansatte, og dermed at de også presterer bedre de fire resterende dagene de er på jobb.

F.v.: Advokat Adam Emmerich i det kjente New York-firmaet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz og London-advokat Caroline Edwards.

– Dersom man ønsker å tilby denne muligheten, må ledelsen samtidig være klar over at det vil kunne kreve større eller mindre strukturelle justeringer i firmaet, for eksempel i form av ansettelse av flere personer på hvert team. Et nøkkelpunkt for en god implementering vil derfor være at man tilpasser firmastrukturen i tråd med de strategiene man velger, forklarte Edwards.

– Identifiser firmakulturen gjennom «kulturgraving»

Identifisering av kulturen i firmaet er også et viktig ledd i prosessen som mange glemmer når de går i gang med strategivalg, understreket Tyrhaug.

– Strategi handler om hvordan man kommer seg fra A til B: Fra der du er til et sted du tror er bedre. For å finne ut hvor du er nå, må du også identifisere hva kulturen i firmaet er: Hvordan man oppfører seg i det daglige og hvordan man kommuniserer med hverandre. Når det er gjort må man stille seg følgende spørsmål: «Kan vi komme oss til B med den kulturen vi har i vårt firma?». Denne delen er det mange som hopper over, og jeg tror folk undervurderer viktigheten av å bruke tid på det jeg kaller «kulturgraving».

F.v.: Sverre Tyrhaug i Thommessen og advokat Mary Wilson fra Chicago i USA.

– Det typiske er at de peker ut et mål og kjører fullt fres for å komme seg til B, men etter hvert oppdager at de for eksempel ikke har nok mangfold i firmaet for at B skal være mulig å nå. Det kan også være at de mangler god nok tillit og kommunikasjon mellom ansatte for at strategien skal være gjennomførbar. Har ikke kollegaene dine tillit til deg, vil de heller ikke tørre å kommunisere hva de mener, og da vil du nok heller ikke greie å få dem til å stå bak strategien du har utpekt, forklarte han.

Dersom du oppdager at du ikke har den kulturen som skal til for å komme deg til B, har du to valg, ifølge Tyrhaug.

– Du kan enten finne deg et annet mål, eller du kan forsøke å endre kulturen. Dersom endringer blir løsningen, kan det for eksempel hende at du blir nødt til å gjøre endringer i ansattgruppen ved å finne nye folk som passer kulturen du behøver, eller at du må finne måter å endre måten folk kommuniserer eller oppfører seg på. Denne jobben er kjempespennende!

Powered by Labrador CMS