Direktør i Lovdata, Odd Storm-Paulsen, synes det er ugreit at Rettspraksis.no har kopiert dommer fra Lovdata.

Lovdata mener nytt nettsted bedriver stoff-tyveri

Det ferske nettstedet Rettspraksis.no har kopiert et stort antall dommer fra Lovdata og lagt dem ut tilgjengelig for alle på nett, og kaller etableringen en aksjon mot myndigheter og domstolene. Lovdata mener kopieringen er stoff-tyveri, og vurderer reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Rettspraksis.no er åpne på at de har kopiert dokumenter fra Lovdatas database, noe Lovdata synes er ugreit.

– Vi kartlegger nå hva som er realitetene bak nettstedet, og vil deretter vurdere hvordan vi skal respondere, sier direktør Odd Storm-Paulsen i Lovdata.

Dommene i den form som Rettspraksis.no har kopiert fra Lovdata, er ikke offentlige dokumenter, forteller han.

– Selve rettsavgjørelsene fra domstolene er offentlige, men Lovdata har både foretatt en betydelig kvalitetsgjennomgang og bearbeidet avgjørelsene slik at de kan publiseres på Lovdatas sider, og også foretatt en omfattende anonymisering, sier Storm-Paulsen.

– Har Rettspraksis.no i dine øyne begått stofftyveri fra Lovdata?

– Ja, det synes helt klart. Det de har gjort er ugreit. Vi er i gang med å finne ut av hva som er tatt, hvordan det er tatt og når, sier Storm-Paulsen.

Innrømmer kopiering

Nettstedet innrømmer at de har kopiert fra Lovdata. På nettstedets spørsmål- og svar-side skriver de følgende:

«Før Rettspraksis.no ble lansert den 17. mai 2018, var det reelt sett bare to steder man kunne få tak i rettsavgjørelser; Fra den enkelte domstol som avgjorde saken og Lovdata. Det er derfor rimelig å legge til grunn at også våre rettsavgjørelser kommer fra én av dem eller begge.»

På Lovdatas nettsider blir dommer liggende offentlig tilgjengelig i ett år. Deretter må man ha et abonnement for å få tilgang til dommene.

Slik er det ikke på Rettspraksis.no.

– På våre nettsider skal rettsavgjørelsen være søkbare ut i evigheten, sa Håkon Wium Lie til Advokatbladet i går.

Han er presseansvarlig i Rettspraksis.no, en av grunnleggerne av Piratpartiet, og tidligere teknologidirektør i Opera Software.

– Rettsavgjørelser er viktige dokumenter i samfunnet vårt, akkurat som lovene. For å få en helhetlig forståelse for hvordan jussen funker, må man ha tilgang til rettsavgjørelser, sa Lie.

Da rettspraksis delte en melding om lanseringen av nettsiden på Facebook, kommenterte Lie selv: «Gisseldrama i Høyesterett: Rettsavgjørelsene er satt fri!»

– Skattebetalerne betaler 100 millioner til Høyesterett i året. Da må skattebetalerne også få lese det som kommer ut av boksen, fortsetter han.

Betydelig maktutøvelse

Lanseringen av det nye nettstedet Rettspraksis.no reiser noen problemstillinger, sier kommunikasjonsdirektør Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen (DA) i Trondheim.

– Det skjer betydelig maktutøvelse i domstolene og den bør skje i åpenhet. Så kommer personvernhensynene inn; det er for eksempel ikke tillatt å publisere straffesaker offentlig. Jeg har ikke selv sjekket hva Rettspraksis.no har lagt ut av straffesaker, og vet ikke i detalj hvordan de har gått frem. Men Lovdata har gjort en jobb med å anonymisere rettsavgjørelsene, og da vil jeg tro at man ikke uten videre bare kan kopiere dem, sier Arnstad.

– Det som er positivt, er prinsippet om å gjøre rettsavgjørelser og rettspraksis kjent. Her er det mange hensyn å ta, men det er klart at flere og flere nå har en forventning om å kunne finne rettsavgjørelser på nett. I Domstoladministrasjonen er vi nå midt inne i en diskusjon om hvordan rettsavgjørelser skal gjøres tilgjengelig for publikum i fremtiden, forteller Arnstad.

Han forteller at DA startet dette arbeidet for en tid siden, og at styret trolig skal behandle en sak om dette før sommeren.

LES OGSÅ: Datatilsynet om Rettspraksis.no: Ulovlig å nedprioritere personvern

Nytt nettsted vil åpne opp alle dommer

 

Powered by Labrador CMS