Christian Lund er innstilt på topp. Eyvin Sivertsen følger bak.

Disse to blir nye høyesterettsdommere

To menn fra Borgarting lagmannsrett ble onsdag innstilt til de to ledige embetene i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett utlyste to ledige embeter tilbake i februar, ettersom Kristin Normann og Arne Ringnes skal erstattes. I mars ble søkerlisten kjent. Den besto av syv lagdommere, tre advokater og én professor. Advokatbladet avslørte senere at lagdommer Anne Cathrine Haug-Hustad (44) i Borgarting lagmannsrett trakk sin søknad.

Onsdag kveld ble det kjent at to av Haug-Hustads kollegaer, lagmann Eyvin Sivertsen og lagmann Christian Lund, er blitt innstilt på topp. 

På tredjeplass ble lagdommer Thomas Christian Poulsen innstilt. Fjerdeplassen tilkom Schjødt-partner Erlend Haaskjold

Dommere i Høyesterett utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. Med den største sannsynlighet er det dermed Sivertsen og Lund som blir utnevnt som nye høyesterettsdommere. 

Innstillingen ble gjort tidlig på dagen onsdag. Ettersom signering fra enkelte medlemmer av Innstillingsrådet lot vente på seg, fant den endelige offentliggjørelsen ikke sted før ut på kvelden.

Jobbet i Borgarting siden 2011

Eyvin Sivertsen (55), fra Stabekk, har vært lagdommer i Borgarting siden 2011. Han kom til Borgarting fra Regjeringsadvokaten, og har også jobbet syv år i lovavdelingen. Han ble lagmann i 2022.

Sivertsen er også varamedlem i Redelighetsutvalget ved Norges Idrettshøgskole. Utvalget er høgskolens rådgivende organ for forskningsetikk. Han har også bred erfaring som dommer og særlig erfaring innenfor EØS-rett.

Til Advokatbladet fortalte Sivertsen tidligere i år at han ønsker å videreutvikle det han har drevet med i lagmannsretten, og bygge videre på dette i øverste instans.

- Å jobbe med prinsipielle saker i Høyesterett, er rett og slett drømmen, sa han.

Søkte fem ganger

Lund (60) kommer også fra stillingen som lagmann i Borgarting lagmannsrett. Her har han jobbet siden 2020. 60-åringen fra Oslo har også lang fartstid bak seg som advokat, både i Thommessen, Hydro, Regjeringsadvokaten og Bahr.

Dette var femte gang Lund søkte seg til et ledig embete i Høyesterett. Det samme gjorde han også i 2023, 2021, 2019 og 2016. I fjor ble han innstilt som nummer fire, og i 2021 som nummer to. 

- Jeg har jo søkt fem ganger. Det eneste disse gjentakende søknadene viser, er vel at jeg har veldig lyst til å jobbe i Høyesterett. Arbeidet her er veldig, veldig spennende. Enkelt og greit er dette grunnen til at jeg til stadighet dukker opp på disse søkerlistene, sa Lund til Advokatbladet tidligere i år.

Fire menn på to år

De siste to årene har det altså blitt innstilt fire menn til Høyesterett, og null kvinner. I fjor ble daværende Bahr-advokat Are Stenvik og daværende lagdommer Thom Arne Hellerslia innstilt. Det var fem kvinnelige søkere til Høyesterett i år. I fjor var det seks kvinner som søkte.

Høyesterett vil med dette bestå av syv kvinner, inkludert justitiarius, og tretten menn.  

Flere frafall

Advokatbladet erfarer at tre av de syv faste medlemmene i Innstillingsrådet ikke deltok i prosessen med innstillingen.

Nestleder og tingrettsdommer Nina Opsahl var inhabil. Det samme var lagdommer Kjersti Lund, mens lederen av Instillingsrådet, Arnfinn Agnalt, hadde fravær av andre årsaker. 

De fire øvrige faste medlemmene - to pensjonister, én advokat og én jordskiftedommer - deltok, med tillegg av vararepresentanter.

Søkerliste

Dette var opprinnelig søkerliste:

 • Ruben Larsen (28)
 • Advokat Bettina Banoun (52), Wiersholm
 • Advokat Erlend Haaskjold (51), Schjødt
 • Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (52), Borgarting
 • Lagmann Kjersti Buun Nygaard (52), Borgarting 
 • Lagmann Christian Lund (60), Borgarting
 • Lagmann Eyvin Sivertsen (55), Borgarting 
 • Lagdommer Anne Cathrine Haug-Hustad (44), Borgarting 
 • Lagdommer Thomas Chr. Poulsen (44), Borgarting 
 • Lagdommer Torunn Elise Kvisberg (57), Eidsivating
 • Advokat Marius Stub (51), Regjeringsadvokaten
 • Professor Morten Holmboe (61), Politihøgskolen
Powered by Labrador CMS