Arne Ringnes og Toril Marie Øie.

Høyesterett lyser ut to ledige embeter

Kristin Normann og Arne Ringnes går av med pensjon, og to dommerembeter blir ledige i Høyesterett. - Det er sannsynlig at Anette Kræmer vil bli innstilt, dersom hun søker på ny, sier Gunnar Grendstad, som forsker på Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett utlyste de ledige embetene i dag. Det er formelt Kristin Normann og Arne Ringnes som skal erstattes.

Normann (69) går av med pensjon i år. Ringnes (68) går av med pensjon i 2025. Samtidig vil Wilhelm Matheson (68) måtte gå av med pensjon i 2025. Det er med andre ord behov for ytterligere dommere. I første omgang utlyses det to embeter.

Det opplyses at det er ønskelig med tiltredelse denne sommeren - 12. august 2024. 

Ved utlysningen av to embeter våren 2023, var Høyesteretts intensjon å erstatte dommer Kallerud, som valgte å fratre tre år før pensjonsalderen. Dommer Kristin Normann var også planlagt erstattet på dette tidspunkt. Etter at fristen til de to embetene var utløpt, kom nyheten om at dommer Skoghøy skulle også skulle fratre.

Dette var søkerne i fjor

Are Stenvik (57 )

Susann Funderud Skogvang (47)

Christian Lund (60)

Morten Holmboe (61)

Vibeke Løvold (51)

Gaute Skirbekk (62)

Torunn Elise Kvisberg (57)

Halvard Leirvik (51)

Kjersti Bruun Nygaard (52)

Bettina Banoun (52)

Espen Bjerkvoll (50)

Thomas Chr. Poulsen (44)

Thomas Arne Hellerslia (55)

Anette Isachsen Kræmer (51)

Jørgen Monn (56)

I juni i fjor ble daværende advokat Are Stenvik og daværende lagdommer Thom Arne Hellerslia utnevnt som høyesterettsdommere, etter å ha blitt innstilt på henholdsvis første og annen plass. 

Kræmer og Lund på tredje- og fjerdeplass

Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (51) i Borgarting lagmannsrett ble, etter utlysningen våren 2023, innstilt på tredjeplass bak de to dommerembetene som da gikk til Stenvik og Hellerslia. Kræmer har tidligere vært advokat i BAHR, Selmer og Hjort. Hun har også bakgrunn fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, samt som tidligere konstituert statsadvokat.

Statsviter Gunnar Grendstad, som forsker på Høyesterett, mener det er sannsynlig at Kræmer vil bli innstilt denne gangen, dersom hun søker på ny.

- Kræmer er nok mest aktuell denne gangen, basert på de som tidligere har lagt inn søknader. Hun ble innstilt høyt opp i fjor, og er kompetent, sier Grendstad.

Lagdommer Christian Lund (60)ble i fjor innstilt på fjerdeplass. Han har mange års erfaring som advokat, fra Regjeringsadvokaten og fra Thommessen. Han har vært dommer i Borgarting lagmannsrett de siste syv årene, og ble utnevnt til lagmann høsten 2020.

- Elsheim er en kandidat

En annen kandidat til ett av de ledige embetene vil trolig være førstelagmann Borghild Magni Elsheim (58) fra Gulating lagmannsrett, som i fjor var konstituert i Høyesterett over en lengre periode. 

- Elsheim har ikke søkt før, men hun har vært inne nesten et helt år som konstituert. Det er derfor hevet over tvil at hun er kompetent. Således er hun trolig også en sterk kandidat, sier Grendstad. 

Søknadsfristen til de to ledige embetene er 7. mars 2024. Dommere i Høyesterett utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden 2 032 00 kroner. 

Doktor, professor, partner og dommer

Kristin Normann

Kristin Normann, som nå går av med pensjon, tok juridisk embetseksamen i 1982, og disputerte som doktor i 1994 med avhandlingen «Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper». 

I over tjue år, fra 1985 til 2007, var hun tilknyttet Universitetet i Oslo som både amanuensis, førsteamanuensis, stipendiat og professor. Samtidig var Normann i en periode konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Hun tilbrakte flere år som partner i Selmer fra 2006, og ble høyesterettsdommer i 2010.

Tidligere Thommessen-advokat

Arne Ringnes

Arne Ringnes, som også trer inn i pensjonistenes rekkertok juridisk embetseksamen i 1982. Han arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling fra 1983 til 1985, og deretter som dommerfullmektig fra 1985 til 1986. 

I 1986 startet han i Thommessen, og ble partner i 1989. Han ble i firmaet i hele 25 år, frem til 2014, da han tiltrådte som høyesterettsdommer. Ringnes fyller ikke 70 før i april neste år, men Høyesterett utlyser hans embete allerede nå.

Powered by Labrador CMS