Høyesterett har tidligere opplyst at det er ønskelig med tiltredelse denne sommeren - 12. august.

Én av søkerne til Høyesterett har trukket søknaden - resten har blitt intervjuet

Listen med aktuelle kandidater har blitt snevret inn fra 12 til 10. Alle de aktuelle har blitt intervjuet, men tre av syv faste medlemmer i Innstillingsrådet deltar ikke i prosessen.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett utlyste to ledige embeter tilbake i februar, ettersom Kristin Normann og Arne Ringnes skal erstattes. I mars ble søkerlisten kjent. Den besto av syv lagdommere, tre advokater og én professor.

På søkerlisten var det også en tolvte, ukvalifisert søker uten nødvendig formalkompetanse.

Én søker trakk seg

Det er Innstillingsrådet for dommere som er ansvarlige for å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Unni Sandbukt, personlig varamedlem for Innstillingsrådets leder Arnfinn Agnalt, forteller at det nå bare er ti aktuelle kandidater. 

- Det var opprinnelig elleve aktuelle kandidater, nå er det ti. Én av søkerne trakk seg like etter at søknadsfristen var ute, sier hun.

Det skal være lagdommer Anne Cathrine Haug-Hustad (44) i Borgarting lagmannsrett som har trukket sin søknad. Dette var første gang hun søkte seg til Høyesterett. Advokatbladet har vært i kontakt med Haug-Hustad, men hun ønsker ikke å kommentere saken. 

Sandbukt i Innstillingsrådet forteller at alle de ti gjenværende aktuelle kandidatene nå har blitt intervjuet.

- Det er Innstillingsrådet som treffer vedtak om hvem som skal innstilles, og vi har intervjuet alle de ti kandidatene som er aktuelle, forteller hun.

Tre av syv faste medlemmer deltar ikke

Advokatbladet erfarer at tre av de syv faste medlemmene i Innstillingsrådet ikke deltar i prosessen. 

Nestleder og tingrettsdommer Nina Opsahl opplyser at hun er inhabil. Det samme gjør lagdommer Kjersti Lund. 

Lederen av Instillingsrådet, Agnalt, har fravær av andre årsaker. 

De fire øvrige faste medlemmene - to pensjonister, én advokat og én jordskiftedommer - skal ifølge Sandbukt delta videre.

- Så langt har jeg ikke informasjon om at det er andre faste medlemmer som må avstå fra behandlingen, sier hun.  

Helt fra Innstillingsrådet ble etablert, har Innstillingsrådet invitert justitiarius til å delta på rådets intervjuer med søkerne. Justitiarius deltar som oftest sammen med en høyesterettsdommer som justitiarius utpeker. 

Skal behandles i mai

- Hvordan har intervjuene gått?

- Innstillingsrådet ved intervjugruppen gir ingen kommentarer til hvordan intervjuene har gått eller hvem som er aktuelle for innstilling mens prosessen pågår, sier Sandbukt. 

Saken skal etter planen behandles i Innstillingsrådets neste møte, som finner sted i mai.

- Prosessen i saken går som planlagt, og innstillingen vil bli offentliggjort etter møtet den 22. mai, forteller Sandbukt.

Etter at innstillingsrådet har avgitt sin innstilling, skal det etter lovens ordning holdes en samtale mellom justitiarius og statsråden. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til Mehl. Uttalelsen fra justitiarius skal ikke ha karakter av en selvstendig innstilling.

Dette var opprinnelig søkerliste:

 • Ruben Larsen (28)
 • Advokat Bettina Banoun (52), Wiersholm
 • Advokat Erlend Haaskjold (51), Schjødt
 • Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (52), Borgarting
 • Lagmann Kjersti Buun Nygaard (52), Borgarting 
 • Lagmann Christian Lund (60), Borgarting
 • Lagmann Eyvin Sivertsen (55), Borgarting 
 • Lagdommer Anne Cathrine Haug-Hustad (44), Borgarting 
 • Lagdommer Thomas Chr. Poulsen (44), Borgarting 
 • Lagdommer Torunn Elise Kvisberg (57), Eidsivating
 • Advokat Marius Stub (51), Regjeringsadvokaten
 • Professor Morten Holmboe (61), Politihøgskolen
Powered by Labrador CMS