Øystein Myre Bremset (øverst fra v.), Marit Lomundal Sæther, Tonje Skjelbostad, Johan Dolven, Henriette Willix og Uzma Bhatti er blant advokatene som har undertegnet oppropet.

Hundrevis av næringslivsledere med opprop om Gaza – deriblant mange advokater 

Krever umiddelbar handling for å sikre varig våpenhvile i Gaza. 

Publisert Sist oppdatert

I går publiserte E24 en kronikk og et opprop der fire initiativtagere ba norske ledere ta et tydelig standpunkt til krigen som herjer i Gaza. De fire oppfordrer norsk næringsliv til å stå samlet mot menneskerettighetsbrudd.

De fire er gründer Isabelle Ringnes, kommunikasjonsrådgiver Kristina Bolstad Picard og de to bærekraftsdirektørene Anders Waage Nilsen og Celise Skaar.

I skrivende stund har over 700 ledere i nærings- og organisasjonsliv stilt seg bak oppropet.

Flere advokater og jurister er med på oppropet. Blant dem er Øystein Myre Bremset i Grette, Karoline Haugen i Ro Sommernes, Elisabeth Sjølie Skovdahl i Advokat Elisabeth Sjølie, Marit Lomundal Sæther i Sulland, Erik Dammen Stoltz i Advokatfirma Stoltz, Roald Angelfoss i Advokatfirma Kyrre, Henriette Willix i Sulland, Kjersti Cecilie Jensen i Bull, Johan Dolven i Help, Uzma Bhatti i HRP, Tonje Skjelbostad i Alt Legalt, Joakim Bakke-Nielsen i IBF Legal og Merete Nygaard i Lexolve.

- Omfanget har nådd historiske proporsjoner

«Det er med dyp bekymring vi observerer situasjonen i Gaza, hvor den internasjonale domstolen tilnærmet enstemmig har konkludert med at det foreligger en reell fare for folkemord», heter det i oppropet.

«Vi er drevet av en overbevisning om at avtalene og de universelle rettighetene etablert etter andre verdenskrig, er mer enn historiske dokumenter; de er levende forpliktelser som må hedres og beskyttes.

De hendelsene vi vitner i Gaza i dag, representerer en alvorlig krenkelse av disse forpliktelsene, og omfanget av sivile tap har nådd historiske proporsjoner.»

«Ledere er forpliktet»

I kronikken skriver forfatterne at man som leder ikke bare er forpliktet til å nå forretningsmål, men også etiske målsettinger, herunder å forebygge menneskerettighetsbrudd. Dette innebærer en besluttsom bruk av innflytelse og ressurser for å sikre at både virksomheter og verdikjeder tar et klart og tydelig standpunkt i krisen, ifølge forfatterne.

Å vente på konsensus i internasjonale fora som EU eller FN er ikke lenger et alternativ, heter det i oppropet:

«Vi mener vi må ta lederskap og kreve umiddelbar handling for en varig våpenhvile i Gaza.»

Og videre: 

«Norge har en mulighet, og et ansvar, til å ta en ledende rolle, eksempelvis ved å utstede en offisiell fraråding for handel med okkuperte områder og ved å vurdere Oljefondets etiske retningslinjer i lys av rapporterte brudd på folkeretten.

Dette er et kritisk vendepunkt. Vi mener at ledere i næringslivet ikke kan forholde seg passive til hendelsene vi nå er vitne til. Det er en dyptgående moralsk forpliktelse å handle, og tiden for handling er nå.

Derfor, hvis du er en leder i norsk arbeidsliv, er denne oppfordringen spesielt rettet mot deg: Vurder din rolle i dette landskapet nøye. Ikke å si noe er også å si noe.»

Initiativtagerne oppforder andre ledere til å undertegne oppropet her.

Anmeldelse fra ICJ-Norge og Forsvar folkeretten 

I november i fjor skrev Advokatbladet om at ICJ-Norge og Forsvar folkeretten hadde levert inn en anmeldelse til Det nasjonale statsadvokatembetet på vegne av norske statsborgere og utlendinger bosatt i Norge som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023. 

Anmeldelsen for de aktuelle forbrytelser rettet seg mot tre av de antatt mest ansvarlige blant Israels politiske og militære ledere. Den var rettet mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, medlem av Israels krigskabinett Benjamin Gantz og sjef for den israelske generalstaben Herzl Halevi. 

- Dette er den mest alvorlige straffesaken som noensinne har kommet opp i Norge, sa Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge.

Grunnlaget for anmeldelsen er straffeloven § 102, både alternativene bokstav a (drap), bokstav b (utryddelse), bokstav d (tvungen forflytting), bokstav h (forfølgelse) og bokstav k (umenneskelig handling), jf. straffeloven § 15 (medvirkning), jf. § straffeloven 5 femte ledd (jurisdiksjon). 

Kripos vurderer for tiden en anmeldelsen. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og Palestina, Navi Pillay, oppfordret nylig norsk politi til å innlede etterforskning. Det samme gjør generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors og generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

- Det er viktig at Kripos starter etterforskning av mulige forbrytelser mot menneskeheten som kan ha skjedd mot norske borgere i Gaza, og som er omtalt i anmeldelsen fra ICJ-Norge og Forsvar folkeretten, har Lange uttalt til NTB.

Powered by Labrador CMS