Advokat Josef Adam Younes i Sulland og Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge.

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmelder israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten

- Dette er den mest alvorlige straffesaken som noensinne har kommet opp i Norge, sier Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag innkalte Advokatfirmaet Sulland til pressekonferanse i sine lokaler i Oslo. Her ble det kjent at ICJ-Norge og Forsvar folkeretten i går hadde levert inn en anmeldelse til Det nasjonale statsadvokatembetet. 

Anmeldelsen er inngitt på vegne av norske starsborgere og utlendinger bosatt i Norge som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023. Samtidig inngis den konkret på vegne av personer som hittil har signert en dokumentert fullmakt til ICJ-Norge og Forsvar folkeretten.

Anmeldelsen for de aktuelle forbrytelser retter seg mot tre av de antatt mest ansvarlige blant Israels politiske og militære ledere. Den er rettet mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, medlem av Israels krigskabinett Benjamin Gantz og sjef for den israelske generalstaben Herzl Halevi

Ettersom statsoverhoder antas å ha immunitet etter folkeretten, er anmeldelsen ikke rettet mot Israels nåværende president, statsminister eller utenriksminister da de ifølge folkeretten nyter «Head of State Immunity» på statlig nasjonalt nivå.

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten

ICJ-Norge er norsk avdeling av International Commission of Jurists, mens Forsvar folkeretten er et initiativ av 44 norske jurister. Begge er uavhengige og selvstendige, og arbeider for å fremme respekt for folkerett, rettsstat og menneskerettigheter.

Forventer etterforskning

Hva håper dere å oppnå med denne anmeldelsen?

- Det er et håp om at dette kan ha en skjerpende effekt overfor israelske myndigheter. Samtidig forventer vi at det skal startes en etterforskning her til lands. Kripos vil være delaktig her. Samtidig antar vi at det blir satt en statsadvokat på saken som skal lede påtalearbeidet, sier advokat Josef Adam Younes, tilsluttet Forsvar folkeretten.

- Vi fikk signaler om at dette skal gjennomgås grundig. Det ble antydet at ingen beslutning vil foreligge før nærmere jul, fortsetter han. 

- Gaza er blitt ett sammenhengende åsted

Så langt har to nordmenn blitt drept i israelske bombeangrep. Omtrent 270 nordmenn har befunnet seg i krigssonen.

- Forbrytelsene mot menneskeheten som denne anmeldelsen gjelder, er begått mot norske borgere og personer med tilknytning til Norge, sier Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge.

Forbrytelsene omfatter blant annet drap, utryddelse, tvangsflytting, forfølgelse og umenneskelig handling. Anmeldelsen bygger på kombinasjonen av Israels blokade av Gaza fra 9. oktober 2023 og den samtidige omfattende bombingen fra 7. oktober.

 – Det som er unikt, er at Gaza har blitt til ett sammenhengende åsted for slike krenkelser, gjennom kombinasjonen av blokade og omfattende bombing, med de konsekvenser det har fått for så mange uskyldige sivile, sier Einarsen. 

Flere av forbrytelsene har rammet alle som oppholdt seg på Gaza, det vil som omtrent 2,2 millioner mennesker. 

- Dette er derfor den mest alvorlige straffesaken som noensinne har kommet opp i Norge, sier Einarsen.

Straffeloven § 102

Grunnlaget for anmeldelsen er straffeloven § 102, både alternativene bokstav a (drap), bokstav b (utryddelse), bokstav d (tvungen forflytting), bokstav h (forfølgelse) og bokstav k (umenneskelig handling), jf. straffeloven § 15 (medvirkning), jf. § straffeloven 5 femte ledd (jurisdiksjon). 

Advokat Kjell Brygfjeld er en av initiativtakerne.

Anmeldelsen, på 61 sider, er overlevert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST). Selv om tiltale hører under Riksadvokaten i dette tilfellet på grunn av den høye strafferammen i § 102 annet ledd («fengsel inntil 30 år»), jf. straffeprosessloven § 65 første ledd nr. 1, antas det at spørsmålet om åpning av etterforskning og selve etterforskningen ligger til NAST.

- Det må settes en stopper for Israels manglende respekt for og etterlevelse av sine forpliktelser etter internasjonal rett, sier advokat Kjell Brygfjeld i Forsvar folkeretten.

Han forventer at det nå reageres strafferettslig på det ansvaret det israelske lederskapet har for de umenneskelige lidelsene som er påført den palestinske befolkningen. 

En av de femti norske statsborgerne til stede

Til stede på pressekonferansen var også en av de norske statsborgerne som var i Gaza fra 7. oktober, Zaki Kahil. Han var en av de første femti som slapp fri fra Gaza. Han kom hjem til Norge den 18. november. 

Kahil skildrer vonde opplevelser, og har blant annet mistet flere familiemedlemmer og egen leilighet i Gaza.

- Jeg var på besøk i Gaza for å treffe familie og venner som jeg ikke hadde sett på lang tid. Den 7. oktober snudde alt sammen, krigen brøt ut, sier han.

Zaki Kahil (i midten) forteller om sine opplevelser i Gaza.

- Det verste jeg husker, og som jeg aldri kommer til å glemme, er den natten bombingen var så omfattende at jeg ble vitne til barns kroppsdeler liggende gatelangs, sier Kahil.

Han forteller om en svært tøff periode, der han og familien, i Gaza, manglet mat, vann, strøm, og andre grunnleggende nødvendighetsgoder. Det var også store problemer med det medisinske.

- Jeg har diabetes og bruker medisin. Dette gjorde det ekstra vanskelig. Kona har epilepsi og høyt blodtrykk, og trenger medisiner, sier Kahil.

Iniativtakerne bak anmeldelsen forteller at de i tiden som kommer skal arbeide med å få oversatt denne til engelsk, og få sendt den rundt til organisasjoner og foreninger rundt om i verden. På den måten håper de på en intensivering hva angår internasjonale initiativ. De vil også jobbe kontinuerlig med å følge opp saken overfor NAST her i Norge.

Initiativet Forsvar Folkeretten

Disse advokatene og juristene står bak: 

Professor Kristian Andenæs, advokat Edvard Bakke, advokat Siri Bergem, professor Jan Fridthjof Bernt, advokat Sissel Bjørkseth, jurist Oda Marie Bjørvik, advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan, 

advokat Kjell M. Brygfjeld, advokat Steinar W. Christensen, advokat Håkon Elvenes, advokat Bent Endresen, jurist Marthe Engøy, jurist Ella Havnevik Giske, advokat Cathrine Grøndahl, advokat Pål Hadler, advokat Christopher Hansteen, 

advokat Helge Hjetland, advokat Helge Hjort, advokat Ivar Holst, advokat Geir Hovland, advokat Frode Sulland, advokat Harald Thoresen, advokat Geir Høin, advokat Solveig Kristine Høgtun, advokat Berit Jagmann, professor Alice Kjellevold, advokat Kirsten Langseth, advokat Mette Yvonne Larsen, jurist Ketil Lund, advokat Kirsten Vikesland Mæhle, advokat Lornts Nagelhus, fhv. høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, professor Bente Ohnstad, jurist Anders Parmann, professor Øyvind Ravna, advokat Knut Rognlien, advokat Bente Oftedal Roli, advokat Olav Rød, advokat Ole Tom Røed, stipendiat Tarjei Røsvoll, advokat Marit Lomundal Sæther, advokat Lorentz Stavrum, professor Peter Th. Ørebech og professor Henriette Sinding Aasen.

Les mer om initiativet her.

Powered by Labrador CMS