Vjosa Maxhuni og Uzma Bhatti.
Vjosa Maxhuni og Uzma Bhatti.

Starter innsamlingsaksjon blant advokater til inntekt for humanitærhjelp i Gaza

– Stillheten i næringslivet har vært påfallende, sier juridisk direktør i HRP, Uzma Bhatti, og utreder i Oslo tingrett, Vjosa Maxhuni. De mener advokatfirmaer som samfunnsaktører har et særlig ansvar for å reagere på hendelser som strider mot folkeretten.

Publisert Sist oppdatert

- Vi står overfor en eskalerende humanitær krise i Palestina. Dette er ikke tiden for stille medfølelse, men for aktiv handling, sier Uzma Bhatti og Vjosa Maxhuni.

Siden 7. oktober, da terrororganisasjonen Hamas innledet et angrep mot Israel der 1200 israelere ble drept, har israelske myndigheters militære reaksjon kostet mer enn 14.000 palestinske menneskeliv, ifølge tall fra FN.

Mer enn syv tusen av de drepte i Gaza skal være barn, og flere tusen sivile er savnet, melder organisasjonen.

- Uavhengig av hvor man står politisk, så bør ikke det å fordømme drap på sivile kategoriseres som «komplisert» når det klart er tale om brudd på internasjonal folkerett og menneskerettigheter. Dette er bekreftet gjentatte ganger av FN, menneskerettsadvokater og anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner, sier Bhatti.

De mener også at advokatfirmaer, som samfunnsaktører, har et særlig ansvar for å reagere på hendelser som strider mot folkeretten.

Derfor har de sammen tatt initiativ til en dugnad blant norske advokatfirmaer, der pengene fra innsamlingsaksjonen skal gå til Norsk Folkehjelp, som direkte støtter de rammede i Gaza.

- Stillhet i næringslivet

Både Bhatti og Maxhuni har bakgrunn fra advokatbransjen. Bhatti er juridisk direktør i HRP, en kompetansebedrift innen by- og samfunnsutvikling, og var tidligere advokat i Grette.

Vjosa Maxhuni er utreder i Oslo tingrett, med erfaring som advokat i Arntzen de Besche og Hjort. Hun har tidligere vært styreleder i Yngre Advokater Oslo krets.

- Med juridisk bakgrunn har man forutsetninger for å kunne forstå hva som utgjør brudd på internasjonal folkerett og menneskerettigheter, og for oss er det da viktig å si ifra, understreker Bhatti.

- Vår oppfordring er å fordømme alle former for vold og brudd på menneskerettigheter. Dette inkluderer både Israels vedvarende overgrep mot palestinerne, så vel som Hamas' angrep på Israel og deres handlinger som setter sivile i fare, sier Vjosa Maxhuni og Uzma Bhatti.
- Vår oppfordring er å fordømme alle former for vold og brudd på menneskerettigheter. Dette inkluderer både Israels vedvarende overgrep mot palestinerne, så vel som Hamas' angrep på Israel og deres handlinger som setter sivile i fare, sier Vjosa Maxhuni og Uzma Bhatti.

De har begge engasjert seg i saken på flere arenaer, og beskriver en opplevelse av maktesløshet.

- For oss handler innsamlingsaksjonen om mer enn bare å bidra med humanitær hjelp. Vel så viktig er det å oppfordre aktører til også å anerkjenne, og ta avstand fra, menneskerettighetsbruddene som skjer, sier Bhatti.

Dette inkluderer både Israels vedvarende overgrep mot palestinerne, så vel som Hamas' angrep på Israel og deres handlinger som setter sivile i fare, forklarer hun.

- En viktig årsak bak initiativet har også vært den påfallende stillheten fra næringslivet, til stor kontrast fra engasjementet rundt krigen i Ukraina. Det er jo legitimt å stille spørsmål ved hva som er bakgrunnen for denne forskjellsbehandlingen, fortsetter Bhatti.

- Vi håper derfor at innsamlingen kan være med på å vekke samfunnsengasjement hos advokater og andre aktører i næringslivet. Hittil har responsen vært god, og det er oppløftende å se at så mange ønsker å hjelpe. Det er vi takknemlige for, sier Maxhuni.

Hvor går pengene som samles inn til Norsk Folkehjelp?

Advokatbladet har snakket med Andrew Preston, som er seniorrådgiver i samarbeidsprosjektet «Norske bånd til okkupasjonen» i regi av Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.

– Hva vil pengene fra innsamlingsaksjonen til Norsk Folkehjelp gå til, rent konkret?

– Enhver respons vil kreve en varig humanitær våpenhvile. Så snart situasjonen tillater det vil vi og flere av våre partnerorganisasjoner kunne bidra både med distribusjon av grunnleggende nødvendigheter, samt humanitære programmer innen blant annet psykisk helse og psykososial støtte. Det sistnevnte kan starte uten materiell støtte, men vil kreve at lokale partnere er tilstrekkelig trygge og selv har tilgang til grunnleggende nødvendigheter. Når bombingen roer seg, blir det også viktig å gjenoppta arbeid og støtte til bønder og fiskere, sier Preston.

– Hvordan jobber Norsk Folkehjelp i de rammede områdene per i dag?

– Så lenge bombene faller over Gaza er det ikke mulig å få inn nok nødhjelp, eller å jobbe med distribusjon av den. Som nevnt er både våre partnere og ansatte i en like uutholdelig situasjon som resten av befolkningen i Gaza, noe som gjør det svært utfordrende å respondere.

– Fra angrepene startet i begynnelsen av oktober har vi likevel jobbet med å spre informasjon om hvordan man best kan beskytte seg mot eksplosive våpen, gjennom vårt program for sivil beskyttelse og beredskap. Vi har blant annet sendt ut SMS til flere hundre tusen, kjørt store kampanjer i sosiale medier, og hengt opp plakater på strategiske steder, som for eksempel UNRWA-skoler.

– Norsk Folkehjelp jobber utelukkende med lokale partnere, og vi mener at det er viktig at lokale organisasjoner engasjerer seg i responsen fra starten av. Mennesker og organisasjoner i Gaza må være med på både gjennomføring og beslutningstaking rundt hvordan de best kan støttes. Dette er også en sentral del av å bygge opp lokal kapasitet i Gaza for fremtiden, forklarer Preston.

- Viktig og riktig

Administrerende direktør i HRP, Jan Arild Kingswik, er blant aktørene som stiller seg bak initiativet til Maxhuni og kollega Uzma Bhatti.

- Jeg synes det er både riktig og modig av dem å ta et slikt initiativ. I denne konflikten er det en rekke uskyldige ofre, og det er viktig at vi som har muligheten til å hjelpe, engasjerer oss, sier Kingswik.

HRP vil støtte oppropet med et direkte beløp, i tillegg til at de vil oppfordre kunder, ansatte og følgere i sosiale medier til å gjøre det samme, forteller han.

- Vi vil stille oss bak dette fordi vi er engasjerte mennesker med et verdigrunnlag som tilsier at det er det eneste riktige slik situasjonen er, understreker Kingswik.

Jan Arild Kingswik, administrerende direktør i HRP.
Jan Arild Kingswik, administrerende direktør i HRP.

- Ansatte oppfordret til ytring

Også flere advokatfirmaer har meldt sin støtte til initiativet.

For HELP var det et enkelt valg, ifølge advokat og kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen.

- Vi har formulert samfunnsansvaret vårt slik - «Rett skal være rett. For alle» – og forsøker å bidra til dette gjennom advokatarbeidet. Om vi i forlengelsen av dette også kan bidra til noe godt på andre områder, og at flere gir sin støtte til dugnaden for Norsk Folkehjelp, er det det minste vi kan gjøre, sier Børresen.

- Vi har selv valgt å støtte arbeidet Norsk Folkehjelp og Redd Barna gjør i Gaza, og initiativet kom fra ansatte som ønsket at vi ytret oss, legger han til.

Kommunikasjonsdirektør og advokat i HELP, Dag Are Børresen.
Kommunikasjonsdirektør og advokat i HELP, Dag Are Børresen.

Videre kan advokatfirmaet Hjort fortelle at de støtter initiativet, og at firmaet, ifølge direktør Christopher J. Helgeby, vil donere et beløp til Norsk Folkehjelp.

- Bør bidra når man kan

En annen bidragsyter er Thomas Ottosen, advokat og innehaver av Advokatfirmaet Ottosen i Oslo. 

- Akkurat nå er et bidrag til den humanitære krisen i Gaza et naturlig valg etter mitt syn, sier han.

Firmaet har vedtatt å gi to prosent av sitt årlige overskudd til en veldedig organisasjon, og vil nå bidra med et beløp til Norsk Folkehjelp, forteller han.

- Jeg synes ikke det er min oppgave å mene noe om hva andre advokatfirma eller næringslivet for øvrig bør gjøre, men jeg mener at man bør bidra når man kan. Jeg oppfordrer derfor alle til å bidra hvis de har mulighet, sier Ottosen.

- Jeg synes det er utrolig flott og inspirerende at Bhatti og Maxhuni har tatt initiativ til en slik innsamlingsaksjon, understreker han.

Advokat Thomas Ottosen.
Advokat Thomas Ottosen.

Advokatforeningen: - Har uttrykt dyp bekymring

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas sier at foreningen jevnlig får henvendelser fra engasjerte aktører som ønsker støtte i ulike saker.

- Når Advokatforeningen uttaler seg, gjør vi det imidlertid basert på selvstendige vurderinger, sier Wessel-Aas.

Han forteller at dersom Advokatforeningen uttaler seg i forbindelse med verserende internasjonale konflikter, er det partenes respekt for folkeretten, menneskerettighetene og rettsstaten foreningen fokuserer på.

- Slik er det også i denne saken, der vi har uttrykt dyp bekymring for det som nå foregår. Vi uttrykker også vår støtte til IBAs erklæring, som tydelig peker på og minner om hvilket ansvar partene i konflikten har, sier Wessel-Aas.

Jon Wessel-Aas.
Jon Wessel-Aas.

IBA: Ba om umiddelbar våpenhvile

Erklæringen Wessel-Aas viser til, ble publisert den 2. november av den internasjonale advokatforeningens Human Rights Institute (IBAHRI), der partene ble oppfordret til å overholde internasjonal lov.

I uttalelsen ber IBAHRI om en umiddelbar våpenhvile, og understreker at det er «helt uforsvarlig og forkastelig å fortsette med luftangrep, samtidig som mennesker evakueres til sørlige områder av Gaza». 

Videre ba IBAHRI om en «umiddelbar og sikker retur av alle gisler som ble tatt fra Israel og ført til Gaza», og oppfordret «Israel til å tillate uhindret levering av humanitær hjelp til sivile over hele Gazastripen». 

IBAHRI minnet også både Israel og Hamas om at «der det er begått krigsforbrytelser, vil det få alvorlige konsekvenser for de i lederstillinger som har planlagt, tilrettelagt og utført dem».

I en uttalelse på Advokatforeningens nettsider, skriver foreningen at den stiller seg bak uttalelsen fra IBAHRI.

«Det er maktpåliggende at Israel sikrer at humanitær hjelp når frem og skaper trygge havner for sivile. Samtidig må Hamas umiddelbart og trygt returnere alle gisler», heter det blant annet i uttalelsen.

Powered by Labrador CMS