Geir Sviggum, managing partner i Wikborg Rein.

– Flere megatrender treffer oss på likt

Wikborg Rein-topp Geir Sviggum mener advokatbransjen er på vei inn i en transformasjon, og at klientenes krav vil endre seg radikalt. Han peker på særlig to utfordringer som preger de største advokatfirmaene spesielt.

Publisert Sist oppdatert

Det er på dag én som ny managing partner i landets tredje største advokatfirma at Geir Sviggum møter Advokatbladet for å snakke om fremtiden. Han spår at advokatbransjen kommer til å se helt annerledes ut om fem år.

– Enhver som tar lederansvar i et større advokatfirma i 2023, vil lede sin virksomhet gjennom en betydelig transformasjon. Flere megatrender treffer oss nå samtidig.

Mer spesialisering, flere fusjoner og mer samarbeid på tvers av bransjer og fagområder er blant det som vil prege advokatbransjen de neste årene, tror Sviggum. Det som likevel vil utgjøre den største endringen, mener han er teknologi.

– Det som raskest vil prege måten vi jobber på, produktene vi leverer og måten vi organiserer oss på, er kunstig intelligens. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det kommer til å bli, men at teknologien vil erstatte oss, har jeg ikke tro på. Det er heller snakk om at vår relevans endres.

Mindre pyramide, mer tårn

Wikborg Rein er selv i den nysgjerrige teknologi-fasen, hvor det testes, vurderes og lages retningslinjer for bruk.

– Vi forbereder oss på hvordan kunstig intelligens vil påvirke oss. Noe av arbeidet som i dag utføres av advokatfirmaer, særlig de enkleste og mest repetitive oppgavene, vil reduseres i omfang. 

Geir Sviggum (47)

Bosted: Oslo 
Opprinnelig fra: Horten
Familie: Gift, tre barn

– Samtidig vil nye former for juridiske tjenester vokse frem. Kravene til våre advokater vil endre seg radikalt, ikke minst forventningene til advokatenes evne til å ta i bruk moderne teknologi i sitt advokatarbeid.

Han mener at selve organiseringen av de store advokatfirmaene vil endres, og at innslaget av mennesker med annen kompetanse enn juss i firmaenes tjenestetilbud vil bli mer synlig.

For Geir Sviggum betyr ikke nye organisasjonsformer at den tradisjonelle pyramidestrukturen flates ut. Heller at den rettes opp. Kanskje mindre pyramide, mer tårn. Det handler om flere ting, forteller han.

– Nå har vi en partnerskapsmodell hvor en rekke mennesker eier firmaet sammen. Jeg tror ikke at modellen er utdatert, spesielt når det kommer til uavhengighet og slike hensyn. Men samtidig vil teknologi blant annet sørge for at en del av oppgavene som gjerne ligger i bunnen, blir borte, og vi vil få færre folk nederst, mot flere høyere opp. Dermed vil nok den klassiske pyramideformasjonen rette seg ut.

Bransjeproblemet mangfold

Selv om tallene viser gode advokat-tider, er ikke alt bare rosenrødt. Særlig er det to utfordringer som har preget de største advokatfirmaene spesielt.

– En av dem er mangfold, som er og blir et bransjeproblem. Hverken vårt firma eller andre reflekterer i tilstrekkelig grad mangfoldet i det norske samfunnet. Aller mest gjelder dette partnerskapene. Det er en vedvarende utfordring som det jobbes kontinuerlig med.

– Hva innebærer mangfold for Wikborg Rein?

– Vi skal til enhver tid speile det næringslivet som vi betjener, og det består ikke kun av hvite menn i sin beste alder. At vi treffer på dette mangfoldet er viktig for at vi skal kunne treffe blink når vi skal forstå klientens hverdag i rådgivningen, svarer Sviggum.

Wikborg Rein

Antall ansatte: 380

Nyansatte i år: 29 advokatfullmektiger


OMSETNING

2022: 1,39 milliarder
2021: 1,3 milliarder

– Lei av rangeringer

Han mener det er tendenser til over-kommersialisering i bransjens øvre sjikt, og advarer mot å miste advokatenes grunnverdier av syne.

– Fag og integritet er de viktigste ingrediensene i gullstandarden til advokatfirmaer. Det skal vi ikke glemme i kommersialiseringen; vi er først og fremst advokater. Etikk, integritet, uavhengighet og det ypperste innen jussfaget er det mest betydningsfulle.

– Jeg tror også at klientene er lei av advokatfirmaenes fokus på seg selv og sine konkurrenter, av hvordan vi rangerer hverandre, fokus på ligningstall, og så videre. Jeg tror bransjen kan oppfattes som både selvsentrert og over-kommersialisert, og det er en utvikling jeg mener vi har et felles ansvar for å motarbeide. Vi er til for klientene og rettsstaten, ikke for oss selv.

Høyest tillit til næringslivet

Edelman Trust Barometer gjør hvert år en internasjonal måling av forbrukernes tillit til institusjoner som næringsliv, ideelle organisasjoner, presse og styresmakter. Årets undersøkelse viser at tilliten til særlig myndigheter og medier er dalende, mens privat næringsliv scorer høyest.

– Harvard-universitetets tolkning er at i en tid der polarisering og politisk turbulens undergraver menneskers tillit til at styresmakter kan løse de store utfordringene verden står overfor, ser man til privat næringsliv som katalysator for positiv endring, sier Sviggum.

Næringslivet kan også settes under internt og eksternt press fra ansatte, kunder og andre interessenter i større grad enn hva som normalt er tilfellet for styresmakter, påpeker han.

– Som forretningsadvokater ser vi daglig utslag av dette. Vi ser hvordan våre klienter stiller høye krav til seg selv, og til oss som samarbeidspartnere, både til integritet, bærekraft og mangfold. Vi ser hvordan de bruker krefter, tid og energi på å speile mangfoldet i det norske samfunnet i sin organisasjon. Skal vi, advokatene, assosieres med dem, må vi ha verdier som de kjenner seg igjen i.

Fem kjappe

Fagbok du ikke kunne klart deg uten: «Obligasjonsrett» av Viggo Hagstrøm.

Podkast du lærer mye av: «GPS» på CNN av Fareed Zakaria.

Sak som har betydd mye i karrieren: Frifinnelsen av kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik i 2007.

Favoritt-politiker: Det politiske ordskiftet er for polarisert, jeg verdsetter politikere med innestemme. Her utmerker Peter Frølich (H) seg.

Beste tips til fersk advokatfullmektig: Vær nysgjerrig, ydmyk, ikke spesialiser deg for tidlig, og jobb med å utvikle et godt judisium.

Rådgivning i ny drakt

Alt dette fører til at både næringslivet og forretningsadvokatene i større grad enn før er avgjørende drivkrefter i store strukturelle samfunnsendringer, ifølge Sviggum.

– Dette gir mening og formål. Det utgjør en svært viktig dimensjon utover den drivkraften ambisiøse advokater alltid har hatt; det å bli best mulig i sitt fag.

Til tross for skiftende markeder, skiftende tider og turbulens i verden, har det vært en jevn og kraftig vekst i advokatbransjen. Særlig blant de største firmaene.

– Da teknologien først gjorde sitt inntog, ble det spådd arbeidsledige advokater, men det har ikke skjedd. Det vi har sett, er at rådgivningen heller endrer karakter.

– Vi posisjonerer oss og forbereder oss på ytterligere vekst. Vi tror den kommer til å fortsette, og av flere grunner tror vi det er en del stordriftsfordeler i de største firmaene, og vi tror gapet mellom de fem største virksomhetene og resten av bransjen vil vedvare – spesielt fordi det er de største advokatfirmaene som har mulighet til å investere mest i utviklingen av spisskompetanse.

To vekstområder

Fremtiden vil kreve at advokater i større grad blir næringslivsaktører utover den rene jussen, mener Sviggum.

– Advokatene vil trenge et mer komplett sett med egenskaper. Det teknologi vil erstatte sist, er den strategiske rådgiveren. Man må skjønne jussen, men man må også forstå selskapet man rådgir, den kommersielle konteksten og den geopolitiske virkeligheten selskapene opererer i, sier han. 

– Den totalpakka blir viktigere enn noen gang. I Wikborg Rein er stadig flere av våre unge advokater ute på secondments hos selskaper. På den måten får de et unikt innblikk hos klienten og opparbeider seg industriell forståelse.

Sviggum er ikke i tvil om at de tradisjonelle fagområdene fremdeles vil være store, og der et moderne forretningsadvokatfirma på mange måter defineres av sin corporate- og transaksjonspraksis. Men det vil samtidig komme en betydelig vekst innenfor særlig to bolker, mener han.

– Det ene er all juss som knytter seg til den digitale virkeligheten, data og teknologi. Det andre er ESG, eller bærekraft i vid forstand.

10 trender mot 2030

Hva er de største utfordringene for advokatbransjen, hva preger konkurransen, hvordan møter advokatene ny teknologi, hvilke fagområder vil blomstre, og hva med mangfold og work life balance? 

Advokatbladet har snakket med ti ledere av norske advokatfirmaer om om hvordan fremtiden ser ut sett fra deres ståsted. Først ut er Geir Sviggum.

Dette er trendene som spås for advokatbransjen frem mot slutten av 2020-tallet:

1. Utstrakt bruk av kunstig intelligens.

2. Skjerpede krav til spesialisering.

3. Nye fagområder i vekst.

4. Mange flere fusjoner.

5. Nye yrkesgrupper inn i firmaene.

6. Mangfold får økt betydning.

7. Høyere krav til sjefens menneskelige kvaliteter.

8. Flom av nye reguleringer.

9. Mer work-life balance.

10. Nye krav til drift av advokatvirksomhet.

Powered by Labrador CMS