Sverre Tyrhaug hadde med seg en illustrasjon som fremstilte AI både som guddommelig og djevelsk.

Tror AI kan endre prismodellene i advokatbransjen 

- Timebasert prising er vanskelig når AI kan løse et problem på tjue sekunder, sier Sverre Tyrhaug, managing partner i Thommessen. Han tror likevel at de beste advokatene fremover vil bruke og omfavne AI.

Publisert Sist oppdatert

- Tjue sekunder av en timepris på sju tusen kroner vil ikke gi så mye inntekt. Så jeg tror vi igjen vil få en diskusjon om hvordan advokatbransjen priser tjenestene sine. Når kunstig intelligens virkelig begynner å rulle i bransjen, vil vi kanskje se løsninger der prisingen er verdibasert, eller basert på abonnementer,  retaineravtaler og den type ting, sier Sverre Tyrhaug.

Sjefen i Norges nest største advokatfirma holdt tirsdag denne uken foredrag på TechTorget.

- Er kunstig intelligens en hype? Ja, sikkert, men alle som har brukt AI ser at dette bringer oss et helt nytt sted, sa han.

TechTorget - advokatbransjens teknologidag - arrangeres av initiativtakerne Peter van Dam og Erik Ødegaard i samarbeid med Advokatforeningen og Gyldendal. Målet er å skape en arena der advokater og teknologiselskaper kan møtes.

- Pyramideformen står for fall

Tyrhaug viste blant annet frem en slide som viste en pyramide, et kvadrat og en sirkel som skulle illustrere strukturendringene som han tror vil komme i advokatbransjen når kunstig intelligens tar over mange av oppgavene.

- Forretningsadvokatfirmaene er som en pyramide, med partnere på toppen og ansatte advokater som jobber for oss. Men vil den modellen overleve? Det er ikke godt å si.

Tyrhaug tror at en sirkelform - der klienten er omkranset av advokater men også av AI, prosjektledere og  såkalte legal designere, vil bli mye mer fremtredende.

- Hvilken forretningsmodell vi ender med, aner jeg ikke. Og når man ikke vet hva som skjer, må man tenke på hva som er viktig nå, sa Tyrhaug.

Spår at nesten halvparten av jobbene forsvinner

Advokatbransjen er internasjonalt blitt utpekt som en bransje som kommer til å bli truffet hardt av teknologibølgen.

- Goldman Sachs publiserte tidligere i år en rapport som anslo at 44 prosent av jobbene til jurister i USA vil forsvinne som følge av kunstig intelligens, fortalte Tyrhaug.

Ifølge rapporten, som du kan lese her, kan generativ AI føre til mer disrupsjon i juridiske bransjer enn i andre bransjer. Goldman Sachs anslår i tillegg at 46 prosent av administrative oppgaver i USA risikerer å bli automatisert.

- Hvis Goldman Sachs får rett, vil det få store sosiale implikasjoner. Men dette er et tveegget sverd; det er tenkelig at verden kan løftes ut av fattigdom når alle med smart-telefoner får tilgang til kunnskap. Men det kan også føre til større forskjeller og sosial uro, sa Tyrhaug.

EU-lov om generativ AI

EU har hånden på rattet i reguleringen av kunstig intelligens, og har utarbeidet den såkalte EU AI Act, som trolig vil bli vedtatt i løpet av året, og tre i kraft i 2025 eller 2026.

- Advokatfirmaer står foran en spennende, men krevende tid der vi vil teste ut og utnytte teknologien på best mulig måte, sa Sverre Tyrhaug.

EU-parlamentets mål med den nye AI-loven er at alle AI-systemer som brukes i EU skal være trygge, transparente, sporbare, ikke-diskriminerende og miljøvennlige.

- Jeg synes EU har en god tilnærming ved å innføre generelle forpliktelser for all generativ AI. Det er ikke lett å tenke på en bedre måte å tilnærme seg reguleringen på, sa Tyrhaug.

EU vil også innføre et krav om at AI-systemer skal overvåkes av mennesker, ikke maskiner, for å forhindre skadelig utfall.

- Hver gang jeg leser om det, blir jeg glad, da tenker jeg at min jobb kanskje en dag blir slik at jeg én gang i døgnet må sjekke at AI har gjort jobben på en god måte, og så kan jeg legge meg nedpå igjen, spøkte Tyrhaug.

Raske skifter

For advokater er det vanskelig å holde tritt med utviklingen: Nye produkter lanseres fortløpende.

- ChatGPT 3 kom i november 2022. Fire måneder senere kom 4-versjonen, som tok femgangeren i ytelse, sa Tyrhaug.

Sverre Tyrhaugs tre råd til de yngste i bransjen

  1. Bli skikkelig god på et rettsområde. Kanskje ikke med en gang, men ha fokus inn mot noe du interesser deg for. Det er veldig viktig å være god for å vurdere kvaliteten på det som kommer ut av AI.
  2. Bli bedre på relasjoner. Vær god mot folk rundt deg, vær et medmenneske. Vær en som skaper tillitsbaserte relasjoner, og som klienten tenker at hun kan jeg stole på.
  3. Omfavn AI og automatiseringsverktøy. Det er helt nødvendig for å øke kapasiteten og gi gode råd. Den beste advokaten fremover klarer seg ikke uten AI. Den beste advokaten er den som bruker og har omfavnet AI.

Det sies at mens Chat GPT-3 har 175 milliarder maskinlæringsparametere, har GPT-4 ti trillioner parametere.

- Nå lanseres snart Google Gemini. Ryktet jeg hører, er at Gemini har fem ganger så stor kapasitet som ChatGPT 4, så ting skjer ganske fort. Så ser vi en skog av legal tech verktøy som bygger på disse modellene.

I advokatbransjen er det nå et kappløp om å få inn AI i eksisterende legal tech-løsninger, ifølge Tyrhaug.

Men advokatfirmaer som til nå har nøyd seg med å ha et godt dokumenthåndteringssystem er egentlig er ganske godt skodd for fremtiden, mente han.

- Men det forutsetter at de handler nå, og starter å ta i bruk de nye AI-verktøyene.

Mener mange har feil fokus

Han ser enormt store produktivitetsgevinster ved å bruke AI-verktøy.

- Jeg bruker AI jevnt og trutt i det daglige. AI kan brukes til å få svar på spørsmål, til å skrive klausuler og oversettelser, og til gjennomganger av store dokumentmengder. 

- Til dem som er opptatt av hallusineringer og feil, så sier jeg; dropp det! Se heller etter alt teknologien kan gjøre, og tenk at den jo blir bare bedre og bedre. Utviklingen stopper ikke opp.

- Vurdér hvilke behov og prosesser du har, og hvilke verktøy som kan løse dem på en god måte. Se hvilke produkter som finnes der ute, og hva som skjer på utviklersiden. Det er dette TechTorget handler om.

Juridiske nøtter står i kø

Advokatbransjen baler med en haug av spørsmål av juridisk karakter i sitt møte med AI, påpekte han.

- Hva med GDPR og sikkerhet? Kan man laste klientdokumentasjon inn i et AI-verktøy? Og kan man bruke klientdata til å trene opp et nytt verktøy? Vi må bare begynne å tygge på disse spørsmålene, og finne svar. 

- AI vil påvirke klientene våre og samfunnet generelt. Endringene skjer svært raskt, og det er klart AI vil ta over masse oppgaver. Det gjenstår å se om advokater kommer til å jobbe mindre, sa han.

- Det er mye som tyder på at de teknologiske nyvinningene som er kommet til nå, bare gir lengre og lengre prosesskrift, sa Tyrhaug.

Powered by Labrador CMS