– I Norge har advokatbransjen generelt hatt en jevn og stødig vekst over mange år. Vi kan ikke ta for gitt at denne utviklingen fortsetter, sier Preben Brecke, managing partner i Haavind.

– Advokatbransjen må bli mer endringsvillig

– Internasjonaliseringen gir økt konkurranse utenfra, ifølge Preben Brecke, managing partner i Haavind. Samtidig utfordrer unge advokater firmastrukturene med tydeligere krav og andre mål enn tidligere, forteller han.

Publisert

I åtte år har Haavind hatt uavbrutt vekst. Den siste tiden har firmaet også markert seg i ulike bransjeundersøkelser. Da Kapital JUS’ årlige advokatundersøkelse kom i februar, var Haavind blant de fem firmaene med flest topplasseringer

Av Prospera ble firmaet kåret til landets nest mest attraktive arbeidsgiver blant jusstudenter - på delt 2. plass med Wikborg Rein.

– Vi har jobbet knallhardt strategisk over flere år, hvor målet har vært å få toppnivå på vår kompetanse. Vi har satset tungt på kvalitet, bransjeforståelse, M&A og tvist, sier managing partner Preben Brecke.

– Resultatet er gode rangeringer, fornøyde kunder, god kultur og sterk rekruttering.

Åpen lederstil viktig 

Mange grønne piler til tross, legger han ikke skjul på at det er flere ting Haavind ønsker å videreutvikle.

– En positiv utfordring handler om nye generasjoner som kommer inn i arbeidslivet. De har andre drivere og andre mål enn det som var vanlig før, og de stiller andre og tydeligere krav. Disse er det viktig at vi møter på en god måte. Arbeidsplassen skal være noe mer enn bare jobb, og ha et tydelig formål, sier Brecke.

– Vi er opptatt av inkludering og medarbeiderutvikling. Det handler blant annet om at alle skal ha forståelse for prosjektet de jobber på, hva som er målet og at man skal bli involvert tidlig.

Nye krav har endret firmaene betydelig, og fordrer kanskje en mer åpen lederstil enn det som man tradisjonelt har sett i bransjen, fortsetter han.

– Medarbeiderne er viktigere nå, og vi har gode systemer for individuell oppfølging og utvikling. Som leder er jeg veldig opptatt av kultur. Det bruker vi mye tid på.

– Hva er de største utfordringene akkurat nå?

– Bransjen må bli mer endringsvillig. I tillegg til teknologi, handler det om alt som skjer i samfunnet rundt oss, og alle endringene som våre kunder går gjennom. Vi må forstå endringene som skjer, og utfordringene klientene står i, svarer Brecke.

Dette er Haavind

Antall ansatte: 200

Nyansatte i år: Skal vokse med 30 årsverk i år 

OMSETNING

2022: 580 390 415
2021: 545 242 641

Det kollektive geniet

Engasjement og interesse er to sentrale nøkkelord om man skal lykkes som advokat og advokatvirksomhet i fremtiden, mener han.

– Vi er overbevist om at dersom man skal være en god rådgiver for kundene, må man forstå konteksten våre råd skal brukes i. Man må se helheten, sier han.

– Har man mål om å ha de beste juridiske rådgiverne, må man ha medarbeidere med ulike egenskaper, erfaringer og perspektiver. Det sørger ikke bare for høy kvalitet til kunden, men det er også viktig for at vi skal tiltrekke oss de beste talentene.

Brecke bruker begrepet «kollektivt geni» for å beskrive Haavind.

– Det er det vi skal være. Derfor er vi også opptatt av å ha mennesker som passer inn her, og som underbygger, og kan være med å utvikle, den kulturen vi har.

Rekruttering og mangfold

Brecke understreker at det ikke betyr at de kun er opptatt av å ansette én type mennesker, snarere tvert imot.

– Mangfold er en styrke. Et inkluderende arbeidsmiljø for oss betyr at vi tar vare på hverandre, og verdsetter at vi har ulike egenskaper, bakgrunner og erfaringer, forklarer han.

– Vi har ikke nådd mangfoldsmålet, og kan definitivt bli bedre, men vi er på god vei. Vi har eksempelvis strukturert rekrutteringsprosessene slik at vi skal forebygge at vi «bare» ansetter mini-versjoner av oss selv. Vi markerer Pride og kvinnedagen og fyller det med innhold og eksterne foredragsholdere. Vi kaller det «afterwork» fremfor «fredagspils», har fleksible helligdager, serverer alltid vegetar-alternativer og har mange andre tilsvarende tiltak.

Fem kjappe

Fagbok som du ikke kunne klart deg uten: «Aksjeloven og allmennaksjeloven» av Magnus Aarbakke og «Smart collaboration» av Heidi Gardner.

Podkast du lærer mye av: «In good company», «Aftenpodden» og «Rekommandert»

Sak som betydd mye i karrieren: Jeg har ikke én sak som utpeker seg.

Favoritt-politiker: Gro Harlem Brundtland og Erna Solberg.

Beste tips til fersk advokatfullmektig: Slipp deg litt løs. Vis hvem du er. Lær av gode kolleger. Vær engasjert og nysgjerrig.

Internasjonalisering

I Haavind har de en veletablert tech-avdeling, i tillegg til en egen testgruppe med representanter fra alle avdelinger som prøver ulike verktøy og erfarer hva som egner seg til bruk i virksomheten. I tillegg til kunstig intelligens og teknologi, tror Brecke at internasjonalisering vil prege bransjen enda mer fremover.

– Våre kunder driver virksomhet i mange land, og vi har mange utenlandske kunder. Det gjør at konkurransen utenfra øker, men vi har også fått oss flere gode samarbeidspartnere i andre land.

Samtidig skulle han ønske at Norge fulgte EU tettere og var mer fremoverlent i implementeringen av det som kommer derfra.

– Arbeidet med det grønne skiftet og ESG vil bli viktig i tiden som kommer. Vi har blant annet engasjert oss i grunnrenteskatten for vind og rammevilkårene for havbruk. Hvis vi skal gjøre Norge attraktivt å investere i, tror jeg vi er helt avhengig av utenlandsk kapital.

– Vi kommer ikke til å klare den reisen alene. Når vi samtidig får store endringer i skatteregimet, skaper det usikkerhet. Vi har også endringer i innleiereglene, som vi mener bryter med EØS-avtalen. Når vi i tillegg er trege i møte med nye EU- og EØS-regler, mister vi konkurransekraft.

10 trender mot 2030

  Hva er de største utfordringene for advokatbransjen, hva preger konkurransen, hvordan møter advokatene ny teknologi, hvilke fagområder vil blomstre, og hva med mangfold og work life balance?


  Advokatbladet har snakket med ti ledere av norske advokatfirmaer om om hvordan fremtiden ser ut sett fra deres ståsted. Les intervjuene her!

   

  Dette er trendene som spås for advokatbransjen frem mot slutten av 2020-tallet:

 1. Utstrakt bruk av kunstig intelligens.
 2. Skjerpede krav til spesialisering.
 3. Nye fagområder i vekst.
 4. Mange flere fusjoner.
 5. Nye yrkesgrupper inn i firmaene.
 6. Mangfold får økt betydning.
 7. Høyere krav til sjefens menneskelige kvaliteter.
 8. Flom av nye reguleringer.
 9. Mer work-life balance.
 10. Nye krav til drift av advokatvirksomhet.
Powered by Labrador CMS