Lisa Eian driver advokatfirmaet Eian advokatfirma.
Lisa Eian driver advokatfirmaet Eian advokatfirma.

Advokatgründer Lisa Eian ble delvis sykemeldt da hun var gravid i 2020 - nå nekter forsikringsselskapet å forsikre henne mot svangerskapsplager om hun blir gravid igjen

- Om ikke vedtaket endres, vil unge kvinner som starter opp advokatvirksomhet bli veldig sårbare sammenlignet med andre grupper.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2021 startet Lisa Eian (31) opp sin egen advokatvirksomhet i Oslo, noe hun lenge hadde hatt en drøm om.

Da hun skulle tegne sykeavbruddsforsikring, som hun hadde hørt var viktig for dem som starter opp advokatvirksomhet, fikk hun seg en stor overraskelse.

Eian benyttet Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring gjennom Norsk Forsikring, som igjen benytter Crawford & Company for helsevurderinger.

- Sjokkert

Ettersom Eian i to perioder i sitt forrige svangerskap i 2020 var sykemeldt, har forsikringsselskapet reservert seg mot en kommende sykemelding grunnet svangerskapsplager dersom hun blir gravid igjen.

Grunnet svangerskapsplager var Eian sykemeldt 100 prosent i to uker i starten av svangerskapet, og 50 prosent i de siste fem ukene før fødselen i november 2020.

Likevel jobbet hun frem til dagen før hun fødte.

- Da jeg fikk vedtaket ble jeg ganske sjokkert over å se at de hadde tatt reservasjon for svangerskapsplager. For meg som er en ellers frisk kvinne i min beste alder, er nok det den mest sannsynlige å bli syk av i et svangerskap. Og hele poenget med en sykeavbruddsforsikring er jo å ha en trygghet i slike situasjoner, sier Eian til Advokatbladet.

- Diskriminerende

I desember 2021 sendte hun derfor inn en klage på vedtaket. Eian mener det ikke foreligger saklig grunn for en slik reservasjon Norsk Forsikring har gjort.

«Av FAL. § 12-12 tredje ledd følger at forhold som det etter bestemmelse i eller i medhold av lov er forbudt å legge vekt på ved risikovurderinger i forsikring, ikke kan utgjøre saklig grunn. Reservasjonen er diskriminerende og i direkte strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 10 første ledd som gjelder forskjellsbehandling på grunn av graviditet», skriver Eian i klagen.

Og videre:

«Bestemmelsen gjelder generelt på alle samfunnsområder. Det oppstilles et strengt vern, der både graviditet og fødsel er vernet. Det avgjørende ved vurderingen etter denne bestemmelsen er om det ble lagt vekt på graviditeten til ulempe for den som mener seg diskriminert.»

- Vil ramme mange unge kvinner

«Dette kan umulig være saklig begrunnet. Det er helt sentralt i denne saken at det ikke er noe i helseopplysningene mine som tilsier at jeg har større risiko for svangerskapsplager senere. Dersom dere mener det er holdepunkter for det, ber jeg om en begrunnelse. Ettersom denne reservasjonen for svangerskapsplager gjelder meg, vil jeg anta at den gjelder alle gravide kvinner som har vært sykemeldt i et tidligere svangerskap.

Ettersom sykefravær og/eller sykemeldinger hos kvinner som er gravide generelt er høyt i forhold til hos andre arbeidstakere, vil en slik reservasjon ramme mange, unge kvinner, og få direkte innvirkning i deres liv fordi det å bli gravid kan medføre stor økonomisk risiko dersom man ikke er dekket av forsikringen».

- De sier at på generelt grunnlag gir sykemelding ved et gjennomgått svangerskap økt risiko for sykefravær ved eventuelle påfølgende svangerskap, sier Eian.

Klagen er nå til behandling.

Eian har allerede vært i kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet som hun opplevde at var veldig interessert i saken.

- Der fikk jeg beskjed om at hvis jeg ikke kommer noen vei, bør klage inn saken Diskrimineringsnemnda, sier advokaten.

- Tar saken på alvor

Eian har også vært i kontakt med Advokatforeningen i forbindelse med saken.

- Jeg opplever at Advokatforeningen har tatt saken på alvor, og har tatt kontakt med forsikringsmegleren, men forsto det slik at de ikke kan gå inn i konkrete vurderinger. Om ikke dette vedtaket endres, vil unge kvinner som starter opp advokatvirksomhet bli veldig sårbare sammenlignet med andre grupper, sier Eian.

- Advokatforeningen bør spørre seg om de kan stå inne for en slik forsikring. Hvis ikke vedtaket endres, bør Advokatforeningen vurdere om de heller skal tilby en annen forsikring som ikke gir denne typen reservasjoner, for å legge til rette for at unge kvinner trygt kan starte opp egen virksomhet samtidig som de planlegger familie.

Likevel angrer hun ikke på at hun ble advokat-gründer.

- Å starte for meg selv er nok den beste beslutningen jeg har tatt yrkesmessig. Jeg synes det er helt fantastisk, og vil virkelig oppfordre andre til å gjøre det samme. Jeg trives så godt med det - men så er det denne saken som henger over meg, sier Eian.

- Vil få anledning til omprøving

Administrerende direktør Jan Syrstad i Norsk Forsikring ønsker ikke å stille til intervju med Advokatbladet, men skriver i en tekstmelding at Norsk Forsikring ikke kan kommentere en pågående søknad om forsikring som er under helseprøving og klagebehandling.

- I saker hvor kunden er uenig i et vedtak vil kunden få anledning til en omprøving eller klagebehandling. Vi har en målsetning at alle vedtak blir fattet med solid medisinsk faglig begrunnelse. Dersom et vedtak skulle være feil fra forsikringsgiver vil det kunne bli rettet under klagebehandlingen, og eventuelt i Finansklagenemda, påpeker Syrstad.

Advokatforeningen: - Vil vurdere endringer etter klagesaken

Margrethe E. Willoch, advokat i Advokatforeningen, understreker at sykeavbruddsforsikring for advokater er et sentralt medlemstilbud hos foreningen.

- Vi jobber kontinuerlig med å sikre medlemmene gode forsikringsvilkår, god pris og god service – både på tegningstidspunktet og ved et eventuelt skadeoppgjør. Vi legger vekt på å ha en tett og god dialog med medlemmene der det er noen spørsmål eller problemer som dukker opp, sier Willoch.

Margrethe E. Willoch i Advokatforeningen.
Margrethe E. Willoch i Advokatforeningen.

Hun legger til at Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er tilpasset advokatvirksomheter, og selvfølgelig også skal passe for kvinnelige advokater.

- I de tilfellene der forsikringsselskapet tar reservasjoner, er det viktig at reservasjoner utformes presist og ikke får en videre ordlyd enn tenkt. Forsikringsselskapet må også gi informasjon om når man kan søke om å få en reservasjon fjernet. Vi må nå avvente resultatet av klagen som er til behandling. Avhengig av resultatet i klagesaken, vil vi absolutt vurdere om det er noe ved forsikringsordningen som bør endres, understreker Willoch.

Powered by Labrador CMS