Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Høyesterett vil behandle anken om nakenvisitasjoner i Bergen fengsel i storkammer

Nå skal Høyesterett i storkammer ta stilling til om fengselets praksis med nakenvisitering av innsatte utgjør brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øies beslutning om å behandle anken i storkammer, ble forkynt av Høyesterett tirsdag ettermiddag.

Beslutningen er i tråd med domstolloven § 5 fjerde ledd første punktum, som åpner for at en sak eller et rettsspørsmål i en sak skal avgjøres av Høyesterett i storkammer. Disse sakene anses gjerne som særlig viktige eller prinsipielle.

Dermed skal elleve høyesterettsdommere nå ta stilling til om Bergen fengsels mangeårige praksis med rutinemessig nakenvisitering av innsatte, innebærer et brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3. 

I dommen fra Borgarting tidligere i høst ble dette spørsmålet besvart bekreftende.

Det var staten som anket avgjørelsen til Høyesterett.

- Slitne men klare for omkamp

Elden-advokat Maria Hessen Jacobsen, som representerer de innsatte i søksmålet mot Bergen fengsel, ser frem til ankeforhandlingen og til statens «invitasjon til omkamp».

- Borgartings dom var solid og utfyllende, og vi vil anføre at statens anke må avvises, understreker hun.

Klientenes umiddelbare reaksjon på beslutningen om storkammer-behandling, er derimot blandet.

- De forstår behovet for en prinsipiell og bred vurdering, men de er samtidig slitne av rettslige runder. Det kommer som en tilleggsbelastning på det de har vært gjennom, forklarer Jacobsen.

Maria Hessen Jacobsen, advokat og partner i Elden og leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, skal være prosessfullmektig i Høyesterett på vegne av tre tidligere innsatte.

Lagmannsretten besluttet at to av de tidligere innsatte skulle tilkjennes 100.000 kroner i oppreisningserstatning, mens den siste skulle tilkjennes 75.000 kroner.

Dette fordi retten mente at EMK artikkel 13 gir hjemmel for at norske domstoler kan tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap etter menneskerettighetskrenkelser.

Dropper erstatningsspørsmålet i storkammer

Til forskjell fra behandlingen i lagmannsretten, skal spørsmålet om hvorvidt EMK artikkel 13 hjemler oppreisningserstatning for de tre innsatte, ikke vurderes av Høyesterett i storkammer.

Dette fremgår eksplisitt av høyesterettsjustitiarius' beslutning som ble publisert tirsdag:

«Spørsmålet om krenkelse av EMK artikkel 3 skal behandles særskilt og avgjøres av Høyesterett i storkammer, jf. domstolloven § 5 fjerde ledd første punktum, jf. § 6 andre ledd. Behandlingen av de øvrige spørsmål utstår til etter at det foreligger dom i storkammer», skriver Øie.

Powered by Labrador CMS