Olaf H. Rønning og Maria Hessen Jacobsen.

Nå skal nakenvisitasjon i Bergen fengsel opp i Høyesterett

- Dette er spørsmål av stor betydning for mange innsatte. Klientene ser frem til at saken får en bred behandling i Høyesterett, sier Elden-advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning.

Publisert Sist oppdatert

I august konkluderte Borgarting lagmannsrett med at Bergen fengsels praksis med nakenvisitasjon er i strid med EMK artikkel tre om vern mot umenneskelige og nedverdigende behandling.

Tre tidligere innsatte ble tilkjent erstatning. I tillegg fikk de dekket sakskostnadene. 

Lagmannsrettens dom ble anket av staten, og nå skal saken opp i Høyesterett. Øverste domstol skal behandle spørsmål om krenkelse av EMK artikkel tre og reparasjonserstatning etter artikkel 13, samt om det kan kreves fastsettelsesdom sammen med dom om erstatning for menneskerettighetskrenkelser.

- Dette er spørsmål av stor betydning for mange innsatte, og klientene ser frem til at saken får en bred behandling i Høyesterett, sier Elden-advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning til Advokatbladet. 

- Ikke uventet at spørsmålet fremmes til behandling

I tre prinsipielle avgjørelser fra Høyesterett i straffesporet har nakenvisitasjon, slik det ble praktisert i en rekke norske fengsler, blitt ansett for å være i strid med EMK artikkel tre. 

Det er også omfattende underrettspraksis i straffesporet som bygger på samme rettsoppfatning, sier de to advokatene. 

- All den tid det ikke er tidligere sivilrettslige avgjørelser fra Høyesterett om spørsmålet, er det ikke unaturlig at dette fremmes. Det gjelder selv om klientene opplever det som veldig belastende med nok en rettsrunde. De er fremdeles motivert, og vil stå løpet ut.

Jacobsen er prosessfullmektig i saken, mens Rønning har vært rettslig medhjelper. Begge mener dommen fra lagmannsretten er «god og solid».

- I lys av mangel på avgjørende dommer fra Høyesterett om spørsmålet, var det ikke uventet at dette spørsmål også fremmes til behandling. 

- Staten har et særlig ansvar for å reparere krenkelsen

Ifølge lagmannsretten hadde fengselet foretatt nakenvisitasjoner uten individuelle vurderinger, og den mente praksisen var preget av vilkårlighet. I tillegg skal visitasjonene blitt gjennomført på en særlig nedverdigende måte.

Rettssaken gikk over ti dager i lagmannsretten. To av de tidligere innsatte fikk 100.000 kroner i erstatning, mens den siste fikk 75.000 kroner. 

I sommer sa advokatene Jacobsen og Rønning at dommen fra Borgarting var spesielt viktig fordi den tar utgangspunkt i at EMK artikkel 13 gir hjemmel for at norske domstoler kan tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap etter menneskerettighetskrenkelser.

- Der staten har krenket menneskerettighetene, har staten et særlig ansvar også for å reparere krenkelsen. Lagmannsrettens avgjørelse av dette spørsmål vil ha betydning i alle fremtidige saker om menneskerettighetskrenkelser, sa de den gang. 

Les dommen fra lagmannsretten her!

Powered by Labrador CMS