Olaf H. Rønning og Maria Hessen Jacobsen.

Tre tidligere innsatte får erstatning etter nakenvisitasjoner i Bergen fengsel

Borgarting lagmannsrett mener fengselets praksis for nakenvisitasjon bryter med menneskerettighetene.

Publisert Sist oppdatert

Lagmannsretten konkluderer med at Bergen fengsel har foretatt nakenvisitasjoner uten individuelle vurderinger, og at praksisen har vært preget av vilkårlighet. I tillegg skal visitasjonene blitt gjennomført på en særlig nedverdigende måte.

Retten mener praksisen er i strid med EMK artikkel tre om vern mot umenneskelige og nedverdigende behandling.

- Lagmannsretten har en grundig drøftelse av om det må gis erstatning for ikke-økonomisk tap på grunn av menneskerettighetskrenkelsen. Konklusjonen er at der brudd på menneskerettighetene ikke kan repareres på annen måte, må norske domstoler tilkjenne oppreisningserstatning, sier advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Totalt 275.000 i erstatning

Rettssaken gikk over ti dager i lagmannsretten. To av de tidligere innsatte får 100.000 kroner i erstatning, mens den siste får 75.000 kroner. De får også dekket sakskostnader.

- Avgjørelsen er et viktig skritt fremover for rettssikkerheten for innsatte i norske fengsler, fortsetter Jacobsen og Rønning.

- Den gir viktige føringer for rammene for fengslenes behandling av innsatte, særlig krav om at inngripende sikkerhetstiltak skal være begrunnet i faglige etterprøvbare vurderinger, at de innsatte må sikres mot vilkårlig praksis, samt at det må foretas forsvarlige vurderinger av individuell sårbarhet hos de innsatte.

- Staten har et særlig ansvar for å reparere krenkelsen

De to advokatene mener dommen er spesielt viktig fordi den tar utgangspunkt i at EMK artikkel 13 gir hjemmel for at norske domstoler kan tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap etter menneskerettighetskrenkelser.

- Der staten har krenket menneskerettighetene, har staten et særlig ansvar også for å reparere krenkelsen. Lagmannsrettens avgjørelse av dette spørsmål vil ha betydning i alle fremtidige saker om menneskerettighetskrenkelser, sier avslutter advokatene i Elden Advokatfirma.

Slapp erstatning i førsteinstans

Det var i fjor at staten ble dømt for brudd på menneskerettighetene etter omfattende bruk av nakenvisitasjoner i Bergen fengsel.

Ifølge NRK skal blant annet en mannlig innsatt ha blitt nakenvisitert rundt 500 ganger. En kvinnelig innsatt skal ha blitt bedt om å ta ut en tampong mens en fengselsbetjent så på.

Da saken gikk for tingretten i fjor, ble staten dømt, men slapp erstatning.

Powered by Labrador CMS