Etter tre års soning fikk Jensen i 2023 midlertidig soningsavbrudd av helseårsaker.

- Usikkert om Jensen må tilbake og sone i juni

Denne uken bestemte Kriminalomsorgen at Eirik Jensen må gjenoppta soningen. Kort tid etterpå ble han lagt inn på sykehus. Nå er vedtaket gitt oppsettende virkning.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2020 ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 års fengsel for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon.

I mars 2023 ble Jensen midlertidig løslatt, begrunnet i soningsudyktighet. I første omgang skulle avbruddet vare i seks måneder. I september 2023 ble det innvilget et forlenget avbrudd. I januar ble det gitt ytterligere ett avbrudd, frem til 1. juni. 

Farid Bouras i Elden.

Onsdag skal Kriminalomsorgen region øst ha bestemt at Jensen må tilbake til fengsel etter over ett år på frifot. Nyheten ble offentlig fredag, og etter kort tid ble det kjent at den tidligere polititoppen var blitt innlagt på sykehus.

Nettavisen mener å erfare at Jensen ble lagt inn på psykiatrisk avdeling på Blakstad, og at han i løpet av gårsdagen ble fraktet til et annet sykehus på Østlandet.

Overfor Advokatbladet bekrefter en av Jensens forsvarere, Farid Bouras, at Jensen stadig befinner seg på sykehus. 

- For øyeblikket er han fortsatt innlagt.

Oppsettende virkning

Kriminalomsorgens vedtak ble påklaget omgående av Jensen, og det er nå besluttet at vedtaket ikke skal iverksettes før klagen er avgjort. 

- Jensen har fått oppsettende virkning. Gjennomføringen av straffen er derfor midlertidig utsatt mens vi venter på en endelig avgjørelse fra Kriminalomsorgen, forteller Bouras. 

Eirik Jensen og Ragna Lise Vikre, Jensens samboer, i vinter.

 Regner dere da med at Jensen slipper å vende tilbake til fengsel i juni?

- Sannsynligheten for at Jensen må tilbake og sone i juni er usikker, og avhenger av utfallet av behandlingen av klagen på vedtaket, sier forsvareren. 

Bouras er fast bestemt på at Jensen er permanent soningsudyktig. Han viser til at 66-åringens vedvarende og alvorlige helsetilstand utelukker enhver mulighet for soning i fengsel. 

- Dette er ikke bare min vurdering. Jensen er erklært permanent soningsudyktig av en hel rekke sakkyndige, sier han. 

- Det er foretatt omfattende medisinske vurderinger. Både Kriminalomsorgens sakkyndige og eksterne sakkyndige har enstemmig konkludert med at det er utilrådelig at Jensen vender tilbake til fengsel. 

- Det faktum at Kriminalomsorgen opprinnelig har konkludert med at han må tilbake til fengsel, er derfor uforståelig, fortsetter han.

- Siste ord er ikke sagt i denne saken, sier John Christian Elden. 

Advokatbladet har vært i kontakt med Kriminalomsorgen region øst, og spurt hvorvidt de ønsker  å argumentere mot, og prøve å gjendrive, uttalelsene i media. Det ønsker de ikke.

- Av hensyn til lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke kommentere denne saken konkret, sier Brit Kari Kirkeeide, assisterende regiondirektør i region øst.

Må ta igjen 14 måneder

Det er med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 35 at Jensen frem til nå har fått innvilget avbrudd. Etter denne kan Kriminalomsorgen beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte. 

Varigheten av avbrudd er regulert i straffegjennomføringsforskriften § 3-33 annet ledd. Normalt kan det innvilges avbrudd i en bestemt periode på inntil fire uker, hvilket kan forlenges én gang med inntil fire uker. Ytterligere forlengelse krever avgjørelse på overordnet nivå i kriminalomsorgen. I særlige unntakstilfeller kan overordnet nivå innvilge avbrudd for en ubestemt periode. 

Et avbrudd er nettopp dét. De 14 månedene Jensen har vært ute i frihet, må han derfor ta igjen. Dermed gjenstår det 18 år og tre måneder igjen av soningen. Jensen fyller 67 år i juli. 

22 avbrudd innvilget i år

Hittil i år (pr. 20. mai) har Kriminalomsorgen fattet 22 vedtak om soningsavbrudd. I fjor ble det innvilget totalt 69 avbrudd.

Iverksatte straffeavbrudd

 • 2024 (pr. 20. mai): 22
 • 2023: 69
 • 2022: 57
 • 2021: 67
 • 2020: 179
 • 2019: 81
 • 2018: 74
 • 2017: 78
 • 2016: 81
 • 2015: 100
 • 2014: 203
 • 2013: 171
 • 2012: 143
Powered by Labrador CMS