Torstein Bø er senioradvokat i Oslo Advokatkontor AS.

- Vi må så absolutt male skremselsbilder av eksternt eierskap!

Teknologiske fremskritt og nye arbeidsmetoder kan og bør utforskes innenfor rammen av eksisterende eierskapsstrukturer, hvor advokaters integritet og uavhengighet kan bevares, skriver advokat Torstein Bø i dette innlegget. 

Publisert Sist oppdatert

Det var med interesse jeg leste Farooq Ansaris leserinnlegg om innovasjon. Ansari har en imponerende bakgrunn som banebryter for å bedre tilgangen til juridiske tjenester for folk flest. Jeg er imidlertid ikke enig i at eksternt eierskap er det som skal til for å få til innovasjon i advokatbransjen.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Å åpne opp for eksternt eierskap mener jeg kan gå på bekostning av advokaters forskriftshjemlede etiske plikt til å holde seg uavhengig. 

At advokaters uavhengighet kan sikres ved «vanntette skott» mellom eiere og advokater, virker som et utopisk skille tilsvarende effektivt som såkalte «chinese walls» i forsikringsselskap.

- Påvirker beslutningsprosesser

Eierskap, ledelse og andre autoriteter påvirker uunngåelig prioriteringer og beslutningsprosesser. 

Selv om advokater er drillet i å stå imot press utenfra, tror jeg mange kan kjenne seg igjen i at det er vanskelig for eksempel å stå imot en vanskelig sjef.

Hvis slikt press i tillegg følger av at det står eksterne investorer ved roret, risikerer vi at profittmotivet trumfer faglig integritet og etisk ansvar.

Historier fra advokatbransjen, nyligst avisoppslagene om Advokatfirmaet Schjødt, illustrerer allerede hvordan presset for økt avkastning kan føre til en mer krevende arbeidssituasjon, med mulig nedskjæring i lønninger, økt arbeidspress på yngre ansatte, og nedprioritering av kvalitet på kontormateriell.

Slike tendenser vil sannsynligvis forsterkes med eksternt eierskap, hvor fokuset i enda større grad vil være rettet mot avkastning til de eksterne investorene.

- Helt avgjørende uavhengighet

Advokatens uavhengighet står sentralt i vår yrkesutøvelse. Uavhengigheten er helt avgjørende for at vi skal klare å hegne om den tilliten advokatstanden trenger fra befolkningen og i rettssamfunnet. 

Ethvert tiltak som kan kompromittere denne uavhengigheten, herunder eksternt eierskap, er derfor problematisk. 

Det hjelper ikke på eksternt eierskapsargumentet at politikerforakten øker, at store korrupsjonssaker avdekkes og at befolkningens generelle tillit til store selskaper og rike individer skranter.

Det er uten tvil behov for innovasjon i advokatbransjen. Det er også fornødent å gjøre juridiske tjenester mer tilgjengelige for flere. 

- Mulig å være innovativ

Dette må imidlertid ikke gå på bekostning av de grunnleggende prinsippene som vår profesjon hviler på. Vi må finne balansen mellom tilgjengelighet og den etiske standarden som er kjernen i vår profesjonelle identitet. 

Teknologiske fremskritt og nye arbeidsmetoder kan og bør utforskes innenfor rammen av eksisterende eierskapsstrukturer, hvor advokaters integritet og uavhengighet kan bevares.

Det må være mulig å være innovativ uten å legge integriteten vår på rulettbordet.

Powered by Labrador CMS