Farooq Ansari er advokat i INSA Advokater.

- Vi må slutte å male skremselsbilder av eksternt eierskap

Det er et paradoks at vi har brukt tiår og millioner på å utvikle systemer som Aktørportalen, men ikke anerkjenner behovet for tilsvarende investeringer for å utvikle systemer som forenkler tilgangen på rettshjelp, skriver advokat Farooq Ansari.

Publisert Sist oppdatert

Som en advokat som jobber i et tradisjonelt advokatforetak, støtter jeg Merete Nygaards oppfordring om å åpne opp for eksternt eierskap i advokatbransjen. 

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Med eksternt eierskap, kan vi ikke bare revitalisere hvordan vi tilbyr våre tjenester, men også gjøre dem mer tilgjengelige for de som trenger dem mest. Uten eksternt eierskap, er jeg bekymret for tilgangen på juridisk hjelp for folk flest i et samfunn som blir stadig mer rettsliggjort.

For advokater som jobber på rettshjelpssatsen er det allerede vanskelig å få virksomheten til å gå rundt økonomisk, med mindre man jobber til alle døgnets tider. 

De som, i tillegg til fri rettshjelpsaker, bistår betalende privatkunder, men tilbyr rimelige priser, har kanskje muligheten til å tilby konkurransedyktig lønn og en mulighet for sine ansatte til å dra hjem før det blir mørkt. 

-Ikke overskudd til innovasjon

Økonomisk overskudd til innovasjon finnes ikke i disse firmaene. De økonomiske begrensningene hindrer utviklingen av firmaer dedikert til å tjene samfunnets mest sårbare. Det er på tide at vi anerkjenner dette som et rettssikkerhetsproblem.

De høye inntektene i forretningsadvokatfirmaene har lenge vært synlige, og understreker hvor begrenset konkurransen i bransjen er. 

Disse firmaenes motstand mot endring, avslører et ønske om å bevare et proteksjonistisk marked. Et proteksjonistisk marked gagner de (få) store forretningsfirmaene, men det går på bekostning av alle de andre, og til syvende og sist det rettssøkende publikum og rettsstaten vår som sådan.

- Overser et fundamentalt poeng

Det er et ironisk paradoks at vi har brukt tiår og millioner på å utvikle systemer som Aktørportalen, et system for samhandling mellom advokater og domstolene, men ikke anerkjenner behovet for tilsvarende investeringer for å utvikle systemer for samhandling mellom advokatene og klientene. For ikke å snakke om utvikling av systemer som forenkler tilgangen på rettshjelp.

Advokatforeningens bekymring for uavhengighet under eksternt eierskap, overser et fundamentalt poeng: Advokatens integritet er selvsagt ikke et resultat av eierskapsstruktur eller hvor kapitalen kommer fra, men en kombinasjon av respekt for faget, klienten og vår samfunnsrolle. 

I tillegg har vi mekanismer og regler som beskytter vår uavhengighet og fortrolighet, som advokater må forholde seg til i alle ledd av arbeidet sitt. Norske advokater har høy etisk standard, og vi er drillet i å stå imot press utenfra og ikke ta uvedkommende hensyn. 

- Kan utfordre status quo

Dessuten er det fullt mulig å etablere klarere og vanntette skott mellom eiere og advokater. 

Eksternt eierskap handler om å invitere inn nye perspektiver, nye ideer og en dose mot som kan utfordre den rådende status quo.

Ved å omfavne dette, kan vi bryte ned de gamle barrierene og gjøre juridisk hjelp mer tilgjengelig. Vi må slutte å male skremselsbilder av tap av uavhengighet og heller se på alle mulighetene som ligger i å bringe nye ressurser inn i advokatbransjen.

Powered by Labrador CMS