Øvre Romerike tingrett holder til her i Eidsvoll tinghus.

Svært skuffet over nytt domstol-vedtak

På Romerike var de to domstolene klare for å slå seg sammen frivillig. Nå har opposisjonen på Stortinget vedtatt å sette ny domstolstruktur på vent.

Publisert Sist oppdatert

Odd Magne Gjerde er sorenskriver i Øvre Romerike tingrett og konstituert sorenskriver i Nedre Romerike Tingrett.

Han er lite fornøyd med onsdagens vedtak som Senterpartiet fikk igjennom i Stortingets justiskomite med stemmene fra Arbeiderpartiet, Frp og Sv.

Odd Magne Gjerde er sorenskriver i Øvre Romerike tingrett

- Vi er svært skuffet over meldingen fra Stortinget, og ser med betydelig overraskelse og undring på denne. Fram til i dag har vi ikke fått noen signaler om at den planlagte sammenslåingen på Romerike skulle reverseres. Det har vært stor oppslutning om prosjektet, både blant ansatte, politiet, kommunen, og advokatene, sier Gjerde til Advokatbladet.

Rett24 meldte om saken først.

- Var entusiastiske

Gjerdes hovedargumenter for å sammenslå de to domstolene er for å gi et bedre tilbud til det rettssøkende publikum, økt fleksibilitet, og et bedre fagmiljø.

Han forteller at de ansatte har jobbet med stor entusiasme for å få klar planleggingen av den nye sammenslåtte domstolen siden 10. mai i fjor.

I dag består de to domstolene på Romerike av ti dømmende årsverk på Eidsvoll og 15 dømmende årsverk på Lillestrøm. Den nye domstolen var planlagt å ha totalt 50 ansatte.

- Vi visste om representantforslaget om å droppe sammenslåing av domstolene i Østfold, men det gjaldt jo bare der. At dette nå reverseres på Romerike også, uten noen form for saksbehandling og mot vår faglige begrunnelse, synes vi er underlig, sier Gjerde.

Forslagene til ny domstolstruktur er nå på høring med frist 2. juni.

- Hadde unik mulighet

Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen sa i forrige uke til Advokatbladet at han er rystet over nyheten om at de fire partiene sier nei til forslaget om å redusere antall rettskretser i Norge.

– Min første reaksjon var at dette er ikke mulig, rett og slett. Dette har veldig store negative konsekvenser for utviklingen og moderniseringen av norske domstoler. Domstoladministrasjonen må nå bruke litt tid på å finne ut hvordan saken står politisk, og hva som er alternativet, sa Urke til Advokatbladet.

Senterpartiets justispolitiske talsperson Emilie Enger Mehl mener domstol-Norge ville blitt rasert med en slik sentralisering DA ønsket.

– Nå må de begynne å konsentrere seg om hvordan man kan styrke alle domstolene. For eksempel må alle domstolene digitaliseres. Det er mulig å bruke domstolloven mer aktiv for å effektivisere driften. Domstoladministrasjonen må være tydelige overfor storting og regjering om at det trengs ressurser, og hva man trenger for å utvikle domstolene, i stedet for å bygge ned rettsvesenet, sa Mehl til Advokatbladet.

DN: - Distriktspopulister

Dagens Næringsliv gikk på lederplass i forrige uke hardt ut mot Stortingets flertall som var blitt enige om å vrake domstolreformen, og omtalte disse som en «forsamling av distriktspopulister».

«Det finnes knapt et rasjonelt motargument mot den domstolsreformen Stortinget nå har avlyst», skrev avisen.

(...)«Sentraliseringsargumentet er i de fleste saker overdrevet. I denne saken er det direkte komisk. 95 prosent av befolkningen ville med kommisjonens forslag hatt mindre enn to timers reisevei til nærmeste domstol. En reise de færreste noensinne vil legge ut på. Gjennomsnittsborgeren er aldri i tingretten».

Emilie Enger Mehl avviste i et tilsvar i samme avis kritikken.

«Senterpartiet mener nærhet til domstolene er viktig for rettssikkerhet, tjenester og arbeidsplasser. Norges domstoler nyter høy tillit. Det er en styrke at domstolene har lokal tilknytning i sine regioner, og ikke blir en fremmed elite-institusjon uten forankring. Da kan tilliten fort bli mindre», skrev Mehl.

Powered by Labrador CMS