- Sammenslåingen av Oslo byfogdembete og Oslo tingrett har gitt et større fagmiljø

- Spesialkompetansen fra byfogdembetet er ivaretatt, sier sorenskriver og leder av Oslo tingrett, Yngve Svendsen.

Publisert

Protestene mot sammenslåingen av Oslo byfogdembete og Oslo tingrett - som allerede var landets største domstol - var sterke, og kom fra flere hold under høringsrunden tilbake i 2020.

De generelle argumentene for sammenslåinger av norske domstoler - at de skulle bli mer robuste og gi rom for økt spesialisering - gjaldt ikke for sammenslåingen i Oslo, ettersom Oslo byfogdembete allerede holdt hus i samme bygning som Oslo tingrett, og var landets fremste spesialdomstol, mente kritikerne.

Men erfaringen med sammenslåingen er gode, forteller sorenskriver Yngve Svendsen.

- Vi har fått et større og bredere fagmiljø, som vi får god mulighet til å utvikle videre. Vi har også blant annet fått fordeler på det administrative området og mindre sårbarhet når det oppstår spesielle utfordringer på enkelte saksområder, sier Svendsen.

- Ønsker å videreføre sammenslåingen

Både ledelsen i byfogdavdelingene og de ansatte ved de tillitsvalgte ønsker å videreføre dagens organisering, poengterer han.

Organiseringen, rammene og retningslinjene er fastsatt etter en god prosess som trygger opprettholdelse og videreføring av byfogdavdelingenes spesialkompetanse, forteller Svendsen.

- Hvordan er spisskompetansen blitt ivaretatt etter sammenslåingen?

- Ved at de to avdelingene som kom derfra, er videreført som to egne avdelinger i den sammenslåtte domstolen - med de samme dommerne og øvrige ansatte. Dette er viktig både for Oslos befolkning og næringsliv. Det er også viktig for landets øvrige tingretter at de to byfogdavdelingene fortsetter og styrkes som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter innenfor sine fagfelt, sier Svendsen.

- Er det noen fordeler for publikum som følge av sammenslåingen?

- Noen av fordelene vil først merkes av publikum etter noe tid. En viktig fordel som allerede har vist seg, er for eksempel at vi har fått redusert sårbarhet og bedre saksavvikling fordi sammenslåingen har gitt oss mulighet og fleksibilitet til å sette inn ekstra ressurser på felt som har spesielt stor saksmengde.

- Den sammenslåtte domstolen har også en kraft som gjør at vi kan påskynde digitaliseringen av noen av byfogdavdelingenes saksområder, sier Svendsen.

Powered by Labrador CMS