Per-Willy Amundsen sitter i Stortingets justiskomite.

- Ofrer domstolene for billigere vin

- Dette er en god dag for domstols-Norge, sier Per-Willy Amundsen, Frps justispolitiske talsmann, etter at budsjettenighet sikret gjennomslag for regjeringens domstols-reform. Mens advokater på Sortland håper på regjeringsskifte og reversering.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er forferdelig trasig. Vi har fått fem kroner billigere vinflasker, men på slaktebenken ligger domstolene. Jeg har ingen tillit til at den eneste forskjellen publikum vil merke, er et annet skilt på døren, sier Trude Marie Wold, advokat på Sortland og nestleder i Advokatforeningen.

Advokater, politijurister og dommere har stått sammen mot nedleggelsen av Vesterålen tingrett.

Tirsdag ble Frp og regjeringen enige om et kompromiss for domstolreform. Domstolkommisjonens forslag er vraket, men antall tingretter reduseres likevel fra 60 til 23. Alle 69 rettsteder blir opprettholdt, og jordskifterettene kuttes fra 34 til 19.

– Vi håper på et regjeringsskifte og en reversering. De har sagt at vi skal ha et rettssted her, men lokalene vi har her i Vesterålen er ikke en domstol verdig. Vi har en sorenskriver som fyller 70 år og går av den 19. januar. Da vil vi ikke ha noen embetsdommere, bare to dommerfullmektiger. Og ingen stillinger er lyst ut, sier Wold.

- Garantier for de minste

Men Wold og hennes kolleger kan bare ta det med ro, forsikrer Per-Willy Amundsen, Frps justispolitiske talsmann.

- Hun har nok lyttet litt for mye på pressemeldingen til Senterpartiet. Det er veldig bra at vi nå gjennom et flertall i Stortinget på den ene siden ivaretar behovet for bedre bruk av ressurser og legger til rette for at domstolene skal være mer fleksible, samtidig som vi ivaretar distriktspolitikken og garanterer for at de minste tingrettene overlever, sier Amundsen.

Det er Stortinget som skal «tegne» kartet, forteller han.

- Det gjøres endringer i domstolloven som betyr at det ikke kan gjøres endringer i rettskretsene uten at Stortinget er involvert. Så har vi en tydelig merknad som sier at nivået skal opprettholdes på rettssteder med fire faste dommerårsverk eller mindre. Vesterålen tingrett har i dag tre dommerstillinger og 3,5 saksbehandlere, totalt 6,5 stillinger, så de ligger innenfor vår garanti, sier Amundsen.

Det ligger nå førti millioner kroner mer til domstolene i budsjettet, på toppen av det historisk gode budsjettet for domstolene, påpeker han.

Lokale domstoler er en del av rettsikkerheten, sier Amundsen.

Før sommeren gikk Frp sammen med Ap, SV og Senterpartiet ut med en pressemelding der det het at de ville stemme ned ethvert forslag til endringer i domstolsstrukturen.

- Før sommeren foregikk det flere ulike prosesser samtidig, for eksempel på Romerike og i Østfold, der det var snakk om frivillige sammenslåinger. Så varslet regjeringen at den vil komme med domstolsmeldingen. Når man først involverer Stortinget til å ta stilling til helheten, så måtte vi stoppe opp og behandle helheten, og det er det som har skjedd nå. Domstolene kommer styrket ut både i strukturen og i rene penger, sier Amundsen.

- Mistet tilliten til DA

Trude Marie Wold på Sortland er ikke overrasket over at Frp gikk bort fra løftet de ga sammen med opposisjonen før sommeren, om at det ikke skulle gjøres noen endringer i domstolstrukturen i det hele tatt. .

- Jeg synes det er forderlig dårlig. Når bompenger, alkoholavgifter og asfalt kommer på bordet, så viser det seg at det er dette Frp bryr seg om. Ølen blir viktigere enn domstolene. Vi har jo skjønt at dette kunne skje, så vi turte ikke å slippe jubelen løs da pressemeldingen kom før sommeren, sier Wold.

Hun har heller ikke tillit til DA, sier hun.

- De har prøvd å legge ned Vesterålen tingrett siden jeg begynte som advokat. Vi må utnytte ressursene på en annen måte, det er jeg enig i. Men lang saksbehandlingstid har ingen sammenheng med domstolenes størrelse. Det er de største domstolene som har lengst saksbehandlingstid, sier Wold.

Powered by Labrador CMS