Advokatene i Vesterålen møtte opp i hopetall for å vise sin støtte til å beholde Vesterålen tingrett. Fra venstre Rune Nielsen, Tom Lindbeck, Tove Julin Pettersen, John Petter Karlsen, Daniel Riibe-Stokland, Trude Marie Wold, Gard Rødsand Kvernmo, Hanne Elise Skare, Monicha Harjang, Elise Riibe-Stokland, Kjartan Kjærvik, Emilie Kaels Kalleberg, Silje Rognlien Brekke, Thea Ekran Gustavsen, Håkon Torgersen, Frank Steiro, Oddmund Enoksen, og Stian Auglend.

Står sammen mot nedleggelse av tingretten

Advokater i Midt-Hålogaland frykter konsekvensene hvis Vesterålen tingrett på Sortland legges ned. – En nedleggelse vil forringe det juridiske miljøet som er blitt bygget opp her de siste ti årene, sier kretsleder Trude Marie Wold.

VESTERÅLEN: Helt siden 2002 har Trude Marie Wold drevet advokatfirma i Sortland. I alle disse årene har advokatene i området ifølge Wold, vært engstelige for at distriktets domstol, Vesterålen tingrett, skal bli lagt ned.

Når domstolkommisjonen i oktober (se faktaboks) skal legge frem forslag til ny domstolstruktur, frykter Wold nok en gang at Vesterålen tingrett blir foreslått lagt ned.

Kommisjonen har opplyst at det er behov for endring av domstolstrukturen til større enheter. Signaler fra ulike hold kan tyde på at tingretten på Sortland, der det i dag er én dommer og to dommerfullmektiger, er en av domstolene som ligger tynt an.

– Slik det er i dag må advokatene her reise til alt - utenom tingretten, som nå altså er truet igjen. Blir den nedlagt må vi jammen meg reise til den også, sier Wold, og kikker ut av vinduet der hun kan skimte Hurtigruten seile forbi.

Bredt engasjement

Nå maner hun advokatene i Sortland til å stå sammen. Og det er liten tvil om at saken engasjerer: Når Advokatbladet er på plass for å skrive om saken, ofrer hele nitten advokater lunsjpausen og møter opp for å vise sin støtte. Det tilsvarer bortimot ett hundre prosent av byens advokater!

Idet hun viser oss veien ut døren, og over parkeringsplassen til tingretten, strømmer advokatene til.

– Dette er jo noe vi må stille opp på, er gjennomgangstonen fra advokatene.

Engasjementet gleder kretslederen.

– Hvis våre argumenter skal bli hørt, må vi stå samlet. Vi kan selvfølgelig ha ulike meninger, men hvis ikke vi er engasjerte, og møtes for å diskutere ting, vil ingen bry seg om oss. Det er vi som må bære frem denne problemstillingen, for det er vi som lever med trusselen om nedleggelse, og som føler dette på kroppen, sier Wold.

Firmaet hennes tilbyr tjenester innen flere fagområder, og selv er hun spesialisert i barnevernssaker og som bistandsadvokat.

– Jeg skjønner selvfølgelig at man ikke kan ha kirker, skoler og domstoler på hvert eneste nes rundt omkring, men vi omfatter faktisk en region med over tretti tusen mennesker. Barnevernet her i byen har over tretti saksbehandlere, og egen advokat, sier Wold, som deltar på opptil to-tre avhør i uken.

Skinnargument

Også i Advokatfirmaet Enoksen & Steiro, et par hundre meter unna, er de bekymret for at domstolen står i fare. Med fem advokater og to advokatsekretærer er de byens største firma.

– Der man har domstoler, er det behov for advokater, mens der man ikke har det, er det mer marginalt, sier partner Oddmund Enoksen til Advokatbladet.

Han har drevet som advokat på Sortland i tjue år.

– Mitt inntrykk er at de aller fleste advokatene her har nok å gjøre.

Han kjøper ikke Domstoladministrasjonens argumenter om at det er behov for et større fagmiljø.

– Jeg skjønner ikke dette argumentet. Å være dommer i retten er et ensomt yrke, og sakene ledes av én dommer i samråd med meddommere. Behovet for et større fagmiljø oppfatter jeg som et skinnargument for å sammenslå domstolene til større enheter, fastslår Enoksen.

Kan få store konsekvenser

Trude Marie Wold er redd at det med en nedleggelse av domstolen vil bli mindre attraktivt å etablere seg som advokat i distriktet.

– Om domstolen her legges ned vil det forringe det juridiske miljøet som er blitt bygget opp i Vesterålen de siste ti årene. Noen av de eldste advokatene vil nok bli igjen, men det vil bli veldig vanskelig for oss å rekruttere nyansatte, spår Wold.

Ifølge henne vil også de tre politiadvokatstillingene på Sortland høyst sannsynligvis da forsvinne.

– Hva sier du til kritikerne som hevder at færre domstoler, og dermed et større fagmiljø, også vil gi høyere faglig kvalitet på dommene?

– Jeg ser den, men samtidig mister man også noe annet. Om den nye domstolen skulle bli lagt til Harstad, slik mange her tror er planen, vil ikke dommerne der inneha den samme kunnskapen om lokale forhold som de har hos oss.

– I tillegg vil publikum miste nærheten til domstolen. Jeg tror heller ikke det er noe særlig økonomisk å vinne på det, fordi reisebelastningen på vitnene vil bli så stor at vinningen vil gå opp i spinningen.

Flere advokater

Å reise fra Sortland til Harstad tar i dag mellom halvannen time og en time og førtifem minutter – om alt klaffer. Men ifølge Wold er det ikke uvanlig at fergen står på grunn av værforholdene.

– Selv om vi kanskje har Norges dårligste lokaler, er domstolen her i byen velfungerende. Hvorfor fjerne noe som fungerer? undrer Wold.

På drøyt ti år har det ifølge Wold gått fra å være seks advokater til om lag tjue advokater på Sortland.

Og firmaene fortsetter å ansette – selv om langt fra alle næringsaktørene i området bruker dem.

– Noen tenker nok at de må til Oslo, Tromsø eller Bodø for å få tak i advokat, men etter hvert som vi beveger oss i miljøet, og vi nevnes i media, blir folk mer oppmerksomme på oss. Det er en grunn til at vi ansetter en ny advokatfullmektig nå. Det er heller ikke lenge siden et annet stort firma her ansatte. Advokatene her har mer enn nok å gjøre, sier Wold.

Diamantkort i SAS

En annen konsekvens hvis domstolen legges ned, er at det kan bli ytterligere reiseaktivitet på advokatene.

– Mange synes sikkert det er fantastisk å reise. Det gjør jeg også – privat. Å reise i jobb er en kjempestor belastning. Om de legger ned tingretten vil det medføre enda mer reising. Og den halverte reisesatsen gjør at vi tjener enda mindre.

For å oppnå diamantkort i SAS må man fly mer enn de fleste: Hele 90 enkeltturer eller 90.000 grunnpoeng i løpet av et år kreves. Det klarte Wold til gangs.

Hun hadde i fjor hele 140 enkeltflyreiser, hvorav flesteparten var til Bodø og Tromsø for henholdsvis tilrettelagte avhør på barnehusene, samt saker i lagmannsretten og fylkesnemnda.

En reise dit tar opp mot to og en halv time.

– For meg som jobber mye med de tre saksområdene, blir det veldig mye reising. Det er ikke uvanlig at jeg er borte to-tre dager i uken. Jeg har diamantkort i SAS og et livslangt platinium-kort i hotellkjeden Choice. I Bodø får jeg personlig hilsen fra hotellet på bursdagen min. Å ha saker i tingretten her i byen blir nesten som en hvilepause, sier advokaten.

Hun understreker at hun tenker seg nøye om før hver tur til et avhør.

– Jeg tar alltid en nøye vurdering før jeg reiser til avhørene i Barnehusene fordi jeg vet at det er et økonomisk tapsprosjekt. Hadde det enda vært slik at man fikk full sats så lenge det var kontortid, men det gjør man heller ikke. Jeg kan jo sitte her å høre på avhøret via video, men det blir ikke det samme. Representerer du en 15-åring, bør du være der 15-åringen er, sier Wold.

Styret i Advokatforeningen Midt-Hålogaland krets vil beholde Vesterålen tingrett. Fra venstre Stian Auglend, Hanne Elise Skare, Trude Marie Wold og Daniel Riibe-Stokland.
– Alle advokatene her ser at Vesterålen tingrett har stor betydning for hvor vidt det er grunnlag for å drive som advokat i området, sier Oddmund Enoksen. Foto: Henrik Skjevestad
Fra kontoret sitt på Sortland har advokat Trude Marie Wold panoramautsikt til Hurtigrutens innseiling. Foto: Henrik Skjevestad

Domstolstrukturen endres

• Tingrettene Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg opphørte som selvstendige domstoler ved årsskiftet, og Vestfold tingrett ble etablert. Sammenslåingen var ønsket av alle domstolene.

• På sikt er det planlagt et felles tinghus i Vestfold, men dette vil trolig ta flere år. Ledelsen og administrasjonen har inntil videre kontorsted i Tønsberg tinghus.

• Også i Østfold ønsker DA å sammenslå domstolene, men der har flere motsatt seg dette.

• Tingrettene i Halden og Fredrikstad har allerede fått felles ledelse, noe Advokatforeningen Østfold og Follo krets uttalte seg kritisk til. «Vi er bekymret for om konsekvensen av forslaget vil være redusert dømmende kapasitet ved begge domstoler.», het det i et brev signert av kretsleder Elna Holbye og nestleder Lars Winsvold.

• I Rogaland har ifølge Rett24 alle tillitsvalgte og alle ansatte ved Dalane, Jæren og Stavanger tingrett gått inn for å slå de tre domstolene sammen. – Dette er en prosess som går parallelt med at vi nå planlegger et helt nytt tinghus i Stavanger, der den nye stordomstolen skal lokaliseres, uttalte sorenskriver Helge Bjørnestad til Rett24 like før jul.

Powered by Labrador CMS