Advokat Hanne Elise Skare deltok i høringen fra Vesterålen tingrett

Frykter advokatflukt fra Narvik og Vesterålen

- Advokater samles ikke rundt rettssteder, de samles rundt tingretter.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble det gjennomført en digital muntlig høring om domstolstruktur i Stortingets justiskomite. Domstolkommisjonen og regjeringen ønsker en ny struktur på dagens domstol-Norge med større robuste tingretter, men et flertall på Stortinget sa i våres nei til forslaget.

I den muntlige høringen benyttet Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas seg av anledningen til å be om at domstolene må tilføres mer midler.

- Domstolene preges av en systematisk underfinansiering over mange år, uavhengig av regjeringene som har sittet. De må tilføres mer midler, sa Wessel-Aas, og la til at det er flere meninger om organiseringen i foreningens kretser.

Også advokat Hanne Elise Skare, daglig leder og partner i Advokatfirmaet Øraker som holder til i Melbu, kom med en uttalelse. Hun tok til orde for å beholde Vesterålen tingrett på Sortland, førti minutter unna.

- Vi støtter ikke forslaget til strukturendringer. Vi har ingen tro på at Vesterålen tingrett og Ofoten tingrett vil bestå som vitale rettssteder når støvet har lagt seg dersom rettskretsene utvides. Til det har Domstoladministrasjonen over år vært altfor tydelige. Særlig her i nord er det behov for lokale tingretter, og vi spør hvorfor dette må endres når tingretten er så velfungerende, sa Skare.

Allerede i januar 2019 manet advokatene på Sortland i Vesterålen til kamp for å beholde Vesterålen tingrett.

- Advokatmiljøet vil forvitre

Hun omtalte den lokale tingretten som navet i justissektoren i regionen.

- Derfor er det så mange som er bekymret. Blir det slik at vi ikke har en tingrett, vil det juridiske miljøet på 20 advokater i Vesterålen forvitre. Og finnes det ikke et juridisk miljø, vil det heller ikke finnes et rettshjelpstilbud der folk faktisk bor, sa Skare.

- Hvem er det egentlig som rammes? Det er små og mellomstore bedrifter, og innbyggerne her i Vesterålen som bruker advokatene. Bevar kretsene som de er, oppfordret Skare.

- Naturlig tilknyting

Jon Arne Østvik er styremedlem i Advokatforeningen Midt Hålogaland krets, og holder til i Narvik, to og en halv time unna. Han frykter at også Ofoten tingrett blir lagt ned, og at dette i fremtiden kun blir et rettssted.

- Ikke bare dommerne vil da måtte flytte til Harstad, med på flyttelasset vil omtrent samtlige advokater fra Narvik og Vesterålen også følge. Det er nemlig en naturlig tilknytning mellom advokater og tingrettene. Det er der vi har vårt daglige virke, sa Østvik.

Advokat Jon Arne Østvik fra Midt-Hålogaland krets.

Se hele den åpne høringen i Stortingets justiskomité her!

Komitémedlem Per Willy Amundsen (Frp) mener argumentasjonen om at domstolene står i fare for nedleggelse som står i sterk kontrast til politikernes intensjoner.

- Hvor finner man belegg til at dette vil medføre til nedleggelse av rettssteder, all den tid det er det stikk motsatte som er hensikten, undret Amundsen.

- Samles ikke rundt rettssteder

Han fikk svar fra Østvik i Advokatforeningen Midt Hålogaland krets.

- Rettssted er ikke en tingrett, men et sted domstolen møter. Spørsmålet er om domstolene skal bli bemannet som i dag eller om dommerne som i dag sitter i Ofoten tingrett vil bli flyttet til Harstad. Vi er overbevist om at det vil skje. Vi ser ikke ellers hvorfor man skal gjøre endringer, hvis ikke meningen er å lage mer robuste tingretter, sa han.

- Advokater samles ikke rundt rettssteder, de samles rundt tingretter. Det er bare å se hvor mange advokater det i dag finnes rundt dagens tingretter. I der er det ingen advokater i Andøy, argumenterte Østvik.

Powered by Labrador CMS