Alle saker skal fortsatt håndteres på samme sted som i dag, skriver Domstoladministrasjonen om ny domstolstruktur på sine nettsider. Her direktør Sven Marius Urke.
Alle saker skal fortsatt håndteres på samme sted som i dag, skriver Domstoladministrasjonen om ny domstolstruktur på sine nettsider. Her direktør Sven Marius Urke.

Allerede 12. april trer første runde med nye rettskretser i kraft

I fire perioder frem mot sommeren vil domstolenes IKT-system være ut av drift som følge av omleggingen til ny struktur.

Publisert Sist oppdatert

Like før jul bestemte Stortinget at alle tingretter og jordskifteretter skal slås sammen til færre, men større rettskretser og jordskiftesogn. Dermed reduseres antall tingretter fra 60 til 23 og alle jordskifteretter fra 34 til 19, mens alle 69 rettssteder blir opprettholdt.

Tidligere har Advokatbladet skrevet at ny domstolstruktur trer i kraft fra 1. mai 2021, men nå ser det ut til at de første endringene gjelder fra like etter påske.

I et brev til Advokatforeningen redegjør Domstoladministrasjonen (DA) for når de nye rettskretsene for tingrettene vil tre i kraft, samt for at domstolenes IKT-system vil være nede i totalt fire perioder frem mot sommeren:

 • Fredag 9. april fra kl. 16:00 til og med mandag 12. april kl. 00:00.
 • Torsdag 22. april fra kl. 16:00 til og med mandag 26. april kl. 00:00.
 • Fredag 28. mai fra kl. 16:00 til og med mandag 31. mai kl. 00:00.
 • Torsdag 10. juni fra kl. 16:00 til og med mandag 14. juni kl. 00:00.

«På disse tidspunktene må domstolene håndtere saker som haster, typisk tvangsmiddelsaker som for eksempel fengslinger. All kommunikasjon mellom politi, påtalemyndighet og domstol må i disse tidsrommene skje på papir og telefon - eller etter nærmere avtale med domstolen», heter det i brevet fra DA.

Høyesterett: Kan kontaktes med post, Digipost eller faks

I et separat brev opplyser Høyesterett om at den vil være i full virksomhet mens IKT-systemene er ute av drift, men at andre kommunikasjonskanaler må benyttes.

«Advokatene vil ikke kunne inngi prosesskriv elektronisk gjennom Aktørportalen under nedetiden. Høyesterett vil heller ikke motta meldinger sendt fra påtalemyndigheten gjennom Justishub eller e-post. Også Høyesteretts nettsider vil være utilgjengelige, men vi vil kunne kontaktes på telefon 22 03 59 00 som normalt».

Under nedetiden vil domstolen kunne kontaktes gjennom Digipost, telefaks eller ordinær post. Parter må sende prosesskriv direkte til motparten samtidig som det sendes til retten.

«Det samme gjelder mellom aktor, forsvarer og bistandsadvokat», skriver Høyesterett.

«Advokater må sende dokumentet på nytt når Aktørportalen igjen blir tilgjengelig. Den første forsendelsen vil da være fristavbrytende (...).»

Ankeforhandlinger vil bli gjennomført som planlagt, og også ankeutvalget vil fungere som normalt.

To puljer med sammenslåinger

12. april trer allerede første runde med nye rettskretser i kraft. Dette gjelder Trøndelag tingrett, som vil bestå av det som tidligere var Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett.

Samme dato blir også Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett til Søndre Østfold Tingrett.

Fra 26. april blir:

 • Aust Agder tingrett, Kristiansand tingrett og Lister tingrett til Agder tingrett.
 • Drammen tingrett, Hallingdal tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett til Buskerud tingrett.
 • Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett til Follo og Nordre Østfold tingrett.
 • Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett til Haugaland og Sunnhordland tingrett.
 • Alstahaug tingrett Sandnessjøen, Alstadhaug tingrett Mosjøen, Brønnøy tingrett og Rana tingrett til Helgeland tingrett.
 • Bergen tingrett, Hardanger tingrett Lofthus, Hardanger tingrett Norheimsund og Hardanger tingrett Odda til Hordaland tingrett.
 • Indre Finnmark tingrett / Sis-finnmárkku diggegoddi og Øst-Finnmark tingrett til Indre og Østre Finnmark tingrett.
 • Ofoten tingrett, Trondenes tingrett og Vesterålen tingrett til Midtre Hålogaland tingrett.
 • Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett til Møre og Romsdal tingrett.
 • Nord-Troms tingrett og Senja tingrett til Nord-Troms og Senja tingrett.
 • Oslo tingrett og Oslo byfogdembete til Oslo tingrett.
 • Asker og Bærum tingrett og Ringerike tingrett til Ringerike, Asker og Bærum tingrett.
 • Glåmdal tingrett, Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett til Romerike og Glåmdal tingrett.
 • Lofoten tingrett og Salten tingrett til Salten og Lofoten tingrett.
 • Sogn og Fjordane tingrett Førde, Sogn og Fjordane tingrett Nordfjordeid og Sogn og Fjordane tingrett Sogndal blir Sogn og Fjordane tingrett.
 • Dalane tingrett, Jæren tingrett og Stavanger tingrett til Sør-Rogaland tingrett.
 • Aust-Telemark tingrett, Nedre Telemark tingrett og Vest-Telemark tingrett til Telemark tingrett.
 • Vestfold tingrett Horten, Vestfold tingrett Larvik og Vestfold tingrett Tønsberg til Vestfold tingrett.
 • Alta tingrett og Hammerfest tingrett til Vestre Finnmark tingrett.
 • Gjøvik tingrett, Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett og Valdres tingrett til Vestre Innlandet tingrett.
 • Hedmarken tingrett, Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett til Østre Innlandet tingrett.
Powered by Labrador CMS